naar de bespreking van BWV 505

Vergiss mein nicht, (BWV 505)

Johann Sebastian Bach

1. Aria

Vergiss mein nicht, Vergeet mij niet,
vergiss mein nicht, mein allerliebster Gott. vergeet mij niet, mijn allerliefste God.
Ach! höre doch mein Flehen, Ach, luister toch naar mijn smeekbeden,
ach! lass mir Gnad geschehen, ach, schenk mij genade
wenn ich hab Angst und Not, als ik in angst en nood verkeer,
du meine Zuversicht, o, mijn toeverlaat
vergiss mein nicht, vergiss mein nicht. vergeet mij niet, vergeet mij niet.


Vergiss mein nicht, Vergeet mij niet,
vergiss mein nicht, ach! treibe fern von mir vergeet mij niet, ach, jaag bij mij weg
des bösen Feindes Tücke, de listen van de boze vijand,
ingleichen das Gelücke, en ook de wisselvalligheden
das mich nur trennt von dir, die mij van u scheiden,
du meines Lebens Licht, o, licht van mijn leven,
vergiss mein nicht, vergiss mein nicht. vergeet mij niet, vergeet mij niet.


Vergiss mein nicht, Vergeet mij niet,
vergiss mein nicht, mein allerliebster Gott. vergeet mij niet, mijn allerliefste God.
Vergib mir meine Sünden, Vergeef me mijn zonden,
ach! lass mich Gnade finden, ach, laat mij genade vinden,
so hat es keine Not, dan blijf ik ongedeerd
wenn solche mich anficht, als de nood mij overkomt,
vergiss mein nicht, vergiss mein nicht. vergeet mij niet, vergeet mij niet.


Vergiss mein nicht, Vergeet mij niet,
vergiss mein nicht, wenn mich die böse Welt vergeet mij niet als de boze wereld
mit ihrer Bosheit plaget mij plaagt met haar boosheid
und mir von Schätzen saget, en mij schatten belooft
die sie doch nicht behält, die ze toch niet bezit,
ich bin ihr nicht verpflicht', ik ben haar niets verplicht,
vergiss mein nicht, vergiss mein nicht. vergeet mij niet, vergeet mij niet.


Vergiss mein nicht, Vergeet mij niet,
vergiss mein nicht, wenn itzt der herbe Tod vergeet mij niet als nu de bittere dood
mir nimmt mein zeitlich Leben, me mijn tijdelijke leven afneemt,
du kannst ein bessres geben, u kunt me een beter leven geven,
mein allerliebster Gott; mijn allerliefste God;
hör, wenn dein Kind noch spricht: luister als uw kind weer zegt:
Vergiss mein nicht, vergiss mein nicht!Vergeet mij niet, vergeet mij niet!
  
Libretto: onbekend Vertaling: Ria van Hengel

Kale tekst origineel

1. Aria

Vergiss mein nicht,
vergiss mein nicht, mein allerliebster Gott.
Ach! höre doch mein Flehen,
ach! lass mir Gnad geschehen,
wenn ich hab Angst und Not,
du meine Zuversicht,
vergiss mein nicht, vergiss mein nicht.

Vergiss mein nicht,
vergiss mein nicht, ach! treibe fern von mir
des bösen Feindes Tücke,
ingleichen das Gelücke,
das mich nur trennt von dir,
du meines Lebens Licht,
vergiss mein nicht, vergiss mein nicht.

Vergiss mein nicht,
vergiss mein nicht, mein allerliebster Gott.
Vergib mir meine Sünden,
ach! lass mich Gnade finden,
so hat es keine Not,
wenn solche mich anficht,
vergiss mein nicht, vergiss mein nicht.

Vergiss mein nicht,
vergiss mein nicht, wenn mich die böse Welt
mit ihrer Bosheit plaget
und mir von Schätzen saget,
die sie doch nicht behält,
ich bin ihr nicht verpflicht',
vergiss mein nicht, vergiss mein nicht.

Vergiss mein nicht,
vergiss mein nicht, wenn itzt der herbe Tod
mir nimmt mein zeitlich Leben,
du kannst ein bessres geben,
mein allerliebster Gott;
hör, wenn dein Kind noch spricht:
Vergiss mein nicht, vergiss mein nicht!


Libretto: onbekend
	

Kale tekst Nederlandse vertaling

1. Aria

Vergeet mij niet,
vergeet mij niet, mijn allerliefste God.
Ach, luister toch naar mijn smeekbeden,
ach, schenk mij genade
als ik in angst en nood verkeer,
o, mijn toeverlaat
vergeet mij niet, vergeet mij niet.

Vergeet mij niet,
vergeet mij niet, ach, jaag bij mij weg
de listen van de boze vijand,
en ook de wisselvalligheden
die mij van u scheiden,
o, licht van mijn leven,
vergeet mij niet, vergeet mij niet.

Vergeet mij niet,
vergeet mij niet, mijn allerliefste God.
Vergeef me mijn zonden,
ach, laat mij genade vinden,
dan blijf ik ongedeerd
als de nood mij overkomt,
vergeet mij niet, vergeet mij niet.

Vergeet mij niet,
vergeet mij niet als de boze wereld
mij plaagt met haar boosheid
en mij schatten belooft
die ze toch niet bezit,
ik ben haar niets verplicht,
vergeet mij niet, vergeet mij niet.

Vergeet mij niet,
vergeet mij niet als nu de bittere dood
me mijn tijdelijke leven afneemt,
u kunt me een beter leven geven,
mijn allerliefste God;
luister als uw kind weer zegt:
Vergeet mij niet, vergeet mij niet!


		Vertaling: Ria van Hengel