naar de bespreking van BWV 5

Wo soll ich fliehen hin (BWV 5)

Johann Sebastian Bach

1. Koor

Wo soll ich fliehen hin, Waarheen moet ik vluchten
weil ich beschweret bin nu er zoveel grote zonden
mit viel und großen Sünden, op mij drukken?
wo soll ich Rettung finden? Waar moet ik redding vinden?
Wenn alle Welt herkäme, Al zou iedereen mij te hulp komen,
mein Angst sie nicht wegnähme.ze zouden mijn angst niet kunnen wegnemen.

2. Recitatief (B)

Der Sünden Wust hat mich nicht nur befleckt,Al die zonden hebben mij niet alleen bezoedeld,
er hat vielmehr den ganzen Geist bedeckt,maar ze hebben mijn hele geest bedekt,
Gott müßte mich als unrein von sich treiben;God zou mij als een onreine moeten wegjagen;
doch weil ein Tropfen heilges Blutmaar omdat een druppel heilig bloed
so große Wunder tut,zulke grote wonderen doet
kann ich noch unverstoßen bleiben.kan ik nog onverstoten blijven.
Die Wunden sind ein offnes Meer,De wonden zijn een open zee
dahin ich meine Sünden senke,waarin ik mijn zonden laat zinken,
und wenn ich mich zu diesem Strome lenke,en als ik me naar die stroom begeef,
so macht er mich von meinen Flecken leer.wast hij mijn vlekken weg.

3. Aria (T)

Ergieße dich reichlich, du göttliche Quelle, Stroom rijkelijk, o goddelijke bron,
ach, walle mit blutigen Strömen auf mich! ach, golf met bloedige stromen over mij heen!
Es fühlet mein Herze die tröstliche Stunde, Mijn hart voelt het troostrijke uur,
nun sinken die drückenden Lasten zu Grunde, nu zakken de drukkende lasten naar de bodem,
es wäschet die sündlichen Flecken von sich.mijn hart wast de zondige vlekken van zich af.

4. Recitatief (A)

Mein treuer Heiland tröstet mich, Mijn trouwe Heiland troost mij,
es sei verscharrt in seinem Grabe, hij zegt dat al mijn zonden
was ich gesündigt habe; begraven zijn in zijn graf;
ist mein Verbrechen noch so groß, hoe groot mijn misdaad ook is,
er macht mich frei und los. hij maakt mij vrij en verlost mij.
Wenn Gläubige die Zuflucht bei ihm finden, Als gelovigen hun toevlucht bij hem vinden,
muß Angst und Pein hoeven angst en pijn
nicht mehr gefährlich sein niet meer gevaarlijk te zijn
und alsobald verschwinden; en zullen ze weldra verdwijnen;
ihr Seelenschatz, ihr höchstes Gut de schat van hun ziel, hun hoogste goed
ist Jesu unschätzbares Blut, is het onschatbare bloed van Jezus;
es ist ihr Schutz vor Teufel, dat is hun bescherming tegen duivel,
Tod und Sünden, dood en zonden,
in dem sie überwinden.en dat schenkt hun de overwinning.

5. Aria (B)

Verstumme Höllenheer,Zwijg, helleleger,
du machst mich nicht verzagt!je jaagt mij geen angst aan!
Ich darf dies Blut dir zeigen,   Ik mag jou dit bloed laten zien,
so mußt du plötzlich schweigen,   dan moet je onmiddellijk zwijgen,
es ist in Gott gewagt.   God geeft mij moed.

6. Recitatief (S)

Ich bin ja nur Ik ben immers slechts
das kleinste Teil der Welt, het kleinste deeltje van de wereld,
und da des Blutes edler Saft en omdat het edele bloed
unendlich große Kraft een beproefde, oneindig grote
bewährt erhält, kracht behoudt,
daß jeder Tropfen, so auch noch so klein, zodat elke druppel, hoe klein ook
die ganze Welt kann rein de hele wereld schoon kan wassen
von Sünden machen, van zonden,
so laß dein Blut laat uw bloed dan ook aan mij
ja nicht an mir verderben, niet verspild zijn
es komme mir zu gut, maar laat het mij ten goede komen
daß ich den Himmel kann ererben.zodat ik de hemel kan beërven.

7. Koraal

Führ auch mein Herz und SinnLeid ook mijn hart en mijn gedachten
durch deinen Geist dahin,door uw geest zo
daß ich mög alles meiden,dat ik alles mijd
was mich und dich kann scheiden,wat mij van u kan scheiden,
und ich an deinem Leibeen dat ik voor eeuwig een lidmaat
ein Gliedmaß ewig bleibe.van uw lichaam mag blijven.
  
Libretto: Andreas Stübel (?) Vertaling: Ria van Hengel

Kale tekst origineel

1. Koor

Wo soll ich fliehen hin,
weil ich beschweret bin
mit viel und großen Sünden,
wo soll ich Rettung finden?
Wenn alle Welt herkäme,
mein Angst sie nicht wegnähme.

2. Recitatief (B) 

Der Sünden Wust hat mich nicht nur befleckt,
er hat vielmehr den ganzen Geist bedeckt,
Gott müßte mich als unrein von sich treiben;
doch weil ein Tropfen heilges Blut
so große Wunder tut,
kann ich noch unverstoßen bleiben.
Die Wunden sind ein offnes Meer,
dahin ich meine Sünden senke,
und wenn ich mich zu diesem Strome lenke,
so macht er mich von meinen Flecken leer.

3. Aria (T) 

Ergieße dich reichlich, du göttliche Quelle,
ach, walle mit blutigen Strömen auf mich!
  Es fühlet mein Herze die tröstliche Stunde,
  nun sinken die drückenden Lasten zu Grunde,
  es wäschet die sündlichen Flecken von sich.

4. Recitatief (A)

Mein treuer Heiland tröstet mich,
es sei verscharrt in seinem Grabe,
was ich gesündigt habe;
ist mein Verbrechen noch so groß,
er macht mich frei und los.
Wenn Gläubige die Zuflucht bei ihm finden,
muß Angst und Pein
nicht mehr gefährlich sein
und alsobald verschwinden;
ihr Seelenschatz, ihr höchstes Gut
ist Jesu unschätzbares Blut,
es ist ihr Schutz vor Teufel, 
Tod und Sünden,
in dem sie überwinden.

5. Aria (B) 

Verstumme Höllenheer,
du machst mich nicht verzagt!
  Ich darf dies Blut dir zeigen,
  so mußt du plötzlich schweigen,
  es ist in Gott gewagt.

6. Recitatief (S) 

Ich bin ja nur 
das kleinste Teil der Welt,
und da des Blutes edler Saft
unendlich große Kraft
bewährt erhält,
daß jeder Tropfen, so auch noch so klein,
die ganze Welt kann rein
von Sünden machen,
so laß dein Blut
ja nicht an mir verderben,
es komme mir zu gut,
daß ich den Himmel kann ererben.

7. Koraal

Führ auch mein Herz und Sinn
durch deinen Geist dahin,
daß ich mög alles meiden,
was mich und dich kann scheiden,
und ich an deinem Leibe
ein Gliedmaß ewig bleibe.Libretto: Andreas Stübel (?)
	

Kale tekst Nederlandse vertaling

1. Koor

Waarheen moet ik vluchten
nu er zoveel grote zonden
op mij drukken?
Waar moet ik redding vinden?
Al zou iedereen mij te hulp komen,
ze zouden mijn angst niet kunnen wegnemen.

2. Recitatief (B) 

Al die zonden hebben mij niet alleen bezoedeld,
maar ze hebben mijn hele geest bedekt,
God zou mij als een onreine moeten wegjagen;
maar omdat een druppel heilig bloed
zulke grote wonderen doet
kan ik nog onverstoten blijven.
De wonden zijn een open zee
waarin ik mijn zonden laat zinken,
en als ik me naar die stroom begeef,
wast hij mijn vlekken weg.

3. Aria (T) 

Stroom rijkelijk, o goddelijke bron,
ach, golf met bloedige stromen over mij heen!
Mijn hart voelt het troostrijke uur,
nu zakken de drukkende lasten naar de bodem,
mijn hart wast de zondige vlekken van zich af.

4. Recitatief (A)

Mijn trouwe Heiland troost mij,
hij zegt dat al mijn zonden
begraven zijn in zijn graf;
hoe groot mijn misdaad ook is,
hij maakt mij vrij en verlost mij.
Als gelovigen hun toevlucht bij hem vinden,
hoeven angst en pijn
niet meer gevaarlijk te zijn
en zullen ze weldra verdwijnen;
de schat van hun ziel, hun hoogste goed
is het onschatbare bloed van Jezus;
dat is hun bescherming tegen duivel, 
dood en zonden,
en dat schenkt hun de overwinning.

5. Aria (B) 

Zwijg, helleleger,
je jaagt mij geen angst aan!
   Ik mag jou dit bloed laten zien,
   dan moet je onmiddellijk zwijgen,
   God geeft mij moed.

6. Recitatief (S) 

Ik ben immers slechts
het kleinste deeltje van de wereld,
en omdat het edele bloed
een beproefde, oneindig grote
kracht behoudt,
zodat elke druppel, hoe klein ook
de hele wereld schoon kan wassen
van zonden,
laat uw bloed dan ook aan mij
niet verspild zijn
maar laat het mij ten goede komen
zodat ik de hemel kan beërven.

7. Koraal

Leid ook mijn hart en mijn gedachten
door uw geest zo
dat ik alles mijd
wat mij van u kan scheiden,
en dat ik voor eeuwig een lidmaat
van uw lichaam mag blijven.


		Vertaling: Ria van Hengel