naar de bespreking van BWV 49

Ich geh und suche mit Verlangen (BWV 49)

Johann Sebastian Bach

1. Sinfonia

2. Aria (B)

Ich geh und suche mit VerlangenIk ga en zoek met verlangen
dich, meine Taube, schönste Braut.jou, mijn duifje, schoonste bruid.
Sag an, wo bist du hingegangen,Zeg mij, waar ben je heengegaan,
daß dich mein Auge nicht mehr schaut?zodat mijn oog jou niet meer ziet?

3. Recitatief (S, B)

Seele (S), Jesus (B)
(B)Mein Mahl ist zubereit’ (B) Mijn maaltijd is gereed
und meine Hochzeittafel fertig, en mijn bruidstafel gedekt,
nur meine Braut ist noch nicht gegenwärtig. alleen mijn bruid is er nog niet.
(S)Mein Jesu redt von mir; (S) Mijn Jezus spreekt over mij;
o Stimme, welche mich erfreut! o stem, die mij verheugt!
(B)Ich geh und suche mit Verlangen (B) Ik ga en zoek met verlangen
dich, meine Taube, schönste Braut. jou, mijn duifje, schoonste bruid.
(S)Mein Bräutigam, ich falle dir zu Füßen. (S) Mijn bruidegom, ik val neer aan je voeten.
(S, B)Komm, Schönste(r), (S & B) Kom, schoonste,
komm und laß dich küssen, kom en laat je kussen;
(B)du sollst mein (S)laß mich dein (B) je zult van mijn (S) laat mij van jouw
(S & B)fettes Mahl genießen (S & B) rijke maal genieten.
(B)Komm, liebe Braut, eile nun, (B) Kom, lieve bruid, haast je nu,
(S)Mein Bräutigam, ich eile nun, (S) Mijn bruidegom, ik haast mij nu,
(S, B)die Hochzeitskleider anzutun.(S & B) om de bruiloftskleding aan te doen.

4. Aria (S)

Ich bin herrlich, ich bin schön,Ik ben prachtig, ik ben mooi,
meinen Heiland zu entzünden.om mijn Heiland in vuur en vlam te zetten.
Seines Heils GerechtigkeitDe gerechtigheid van zijn heil
ist mein Schmuck und Ehrenkleid;is mijn sieraad en erekleed;
und damit will ich bestehn,en daarmee zal ik aan de eisen voldoen
wenn ich werd in Himmel gehn.als ik naar de hemel ga.

5. Recitatief (S, B)

(S)Mein Glaube hat mich selbst so angezogen.(S) Mijn geloof heeft mij zo aangekleed.
(B)So bleibt mein Herze dir gewogen,(B) Zo blijft mijn hart jou toegenegen,
so will ich mich mit dirzo zal ik mij voor eeuwig
in Ewigkeit vertrauen und verloben.aan jou toevertrouwen en verbinden.
(S)Wie wohl ist mir!(S) Wat een geluk voor mij!
Der Himmel ist mir aufgehoben,De hemel is voor mij bewaard:
die Majestät ruft selbstde majesteit zelf roept
und sendet ihre Knechte,en zendt zijn knechten,
daß das gefallene Geschlechteopdat het gevallen geslacht
im Himmelssaalin de hemelse zaal
bei dem Erlösungsmahlbij het feestmaal ter ere van de verlossing
zu Gaste möge sein.te gast mag zijn.
Hier komm ich, Jesu, laß mich ein!Hier kom ik, Jezus, laat mij binnen!
(B)Sei bis im Tod getreu,(B) Blijf trouw tot in de dood,
so leg ich dir die Lebenskrone bei.Dan schenk ik u de levenskroon.

6. Aria / Duet (S, B)

Dich hab ich je und je geliebet,Ik heb je altijd liefgehad,
Wie bin ich doch so herzlich froh,Wat ben ik toch van harte blij
daß mein Schatz ist das A und O,dat mijn schat de alfa en de omega is,
der Anfang und das Ende.het begin en het einde.
und darum zieh ich dich zu mir.En daarom trek ik je naar mij toe.
Er wird mich doch zu seinem PreisHij zal mij tot zijn lof en prijs
aufnehmen in das Paradeis,opnemen in zijn paradijs;
des klopf ich in die Hände.daarom klap ik in mijn handen.
Ich komme bald,Ik kom spoedig.
Amen! Amen!Amen! Amen!
ich stehe vor der Tür,Ik sta voor de deur,
Komm, du schöne Freudenkrone,Kom, mijn schone vreugdekroon,
bleib nicht lange!toef niet langer!
mach auf, mein Aufenthalt!open mijn verblijfplaats!
Deiner wart ich mit Verlangen.Op jou wacht ik vol verlangen.
Dich hab ich je und je geliebet,Ik heb je altijd liefgehad,
und darum zieh ich dich zu mir.en daarom trek ik je naar mij toe.
  
Libretto: onbekend Vertaling: Jaap van der Laan

Kale tekst origineel

1. Sinfonia2. Aria (B)

Ich geh und suche mit Verlangen
dich, meine Taube, schönste Braut.
Sag an, wo bist du hingegangen,
daß dich mein Auge nicht mehr schaut?

3. Recitatief (S, B)	

Kale tekst Nederlandse vertaling

1. Sinfonia2. Aria (B)

Ik ga en zoek met verlangen
jou, mijn duifje, schoonste bruid.
Zeg mij, waar ben je heengegaan,
zodat mijn oog jou niet meer ziet?

3. Recitatief (S, B)


(B) Mijn maaltijd is gereed
en mijn bruidstafel gedekt,
alleen mijn bruid is er nog niet.
(S) Mijn Jezus spreekt over mij;
o stem, die mij verheugt!
(B) Ik ga en zoek met verlangen
jou, mijn duifje, schoonste bruid.
(S) Mijn bruidegom, ik val neer aan je voeten.
(S & B) Kom, schoonste, 
kom en laat je kussen;
(B) je zult van mijn (S) laat mij van jouw
(S & B) rijke maal genieten.
(B) Kom, lieve bruid, haast je nu,
 (S) Mijn bruidegom, ik haast mij nu,
(S & B) om de bruiloftskleding aan te doen.

4. Aria (S)

Ik ben prachtig, ik ben mooi,
om mijn Heiland in vuur en vlam te zetten.
De gerechtigheid van zijn heil
is mijn sieraad en erekleed;
en daarmee zal ik aan de eisen voldoen
als ik naar de hemel ga.

5. Recitatief (S, B)

(S) Mijn geloof heeft mij zo aangekleed.
(B) Zo blijft mijn hart jou toegenegen,
zo zal ik mij voor eeuwig
aan jou toevertrouwen en verbinden.
(S) Wat een geluk voor mij!
De hemel is voor mij bewaard:
de majesteit zelf roept
en zendt zijn knechten,
opdat het gevallen geslacht
in de hemelse zaal
bij het feestmaal ter ere van de verlossing
te gast mag zijn.
Hier kom ik, Jezus, laat mij binnen!
(B) Blijf trouw tot in de dood,
Dan schenk ik u de levenskroon.

6. Aria / Duet (S, B)

Ik heb je altijd liefgehad,
 Wat ben ik toch van harte blij
 dat mijn schat de alfa en de omega is,
 het begin en het einde.
En daarom trek ik je naar mij toe.
 Hij zal mij tot zijn lof en prijs
 opnemen in zijn paradijs;
 daarom klap ik in mijn handen.
Ik kom spoedig.
 Amen! Amen!
Ik sta voor de deur,
 Kom, mijn schone vreugdekroon,
 toef niet langer!
open mijn verblijfplaats!
 Op jou wacht ik vol verlangen.
Ik heb je altijd liefgehad,
en daarom trek ik je naar mij toe.


		Vertaling: Jaap van der Laan