naar de bespreking van BWV 47

Wer sich selbst erhöhet, der soll erniedriget werden (BWV 47)

Johann Sebastian Bach

1. Koor

»Wer sich selbst erhöhet,Wie zichzelf verhoogt,
der soll erniedriget werden,die zal vernederd worden,
und wer sich selbst erniedriget,en wie zichzelf vernedert,
der soll erhöhet werden.«die zal verhoogd worden.

2. Aria (S)

Wer ein wahrer Christ will heißen, Wie een ware christen wil heten
muß der Demut sich befleißen, die moet deemoed nastreven,
Demut stammt aus Jesu Reich. deemoed stamt uit het rijk van Jezus.
Hoffart ist dem Teufel gleich. Hoogmoed is als de duivel,
Gott pflegt alle die zu hassen, God haat iedereen
so den Stolz nicht fahren lassen.die zijn trots niet wil opgeven.

3. Recitatief (B)

Der Mensch ist Kot, Staub, Asch und Erde; De mens is drek, stof, as en aarde,
ists möglich, daß vom Übermut, hoe is het mogelijk dat hij toch
als einer Teufelsbrut, door overmoed, dat product van de duivel,
er noch bezaubert werde? wordt betoverd?
Ach, Jesus, Gottes Sohn, Ach, Jezus, de Zoon van God,
der Schöpfer aller Dinge, schepper van alle dingen,
ward unsertwegen niedrig und geringe, is ter wille van ons laag en gering geworden,
er duld'te Schmach und Hohn; hij duldde smaad en hoon;
und du, du armer Wurm, en jij, arm schaap,
suchst dich zu brüsten? probeert een hoge borst op te zetten,
Gehört sich das vor einen Christen? past dat een christen?
Geh, schäme dich, du stolze Kreatur, Ga je schamen, trots schepsel,
tu Buß und folge Christi Spur; doe boete en volg het spoor van Christus;
wirf dich vor Gott im Geiste gläubig nieder! werp je in de geest gelovig voor Christus neer,
Zu seiner Zeit erhöht er dich auch wieder.op zijn tijd zal hij je ook weer verhogen.

4. Aria (B)

Jesu, beuge doch mein Herze Jezus, buig toch mijn hart
unter deine starke Hand, onder uw sterke hand,
daß ich nicht mein Heil verscherze zodat ik mijn heil niet vergooi
wie der erste Höllenbrand. zoals de eerste hellebrand dat heeft gedaan.
Laß mich deine Demut suchen Laat me naar uw deemoed streven
und den Hochmut ganz verfluchen. en de hoogmoed volledig vervloeken.
Gib mir einen niedern Sinn, Geef mij een nederige geest
daß ich dir gefällig bin!zodat ik u behaag!

5. Koraal

Der zeitlichen Ehrn will ich gern entbehrn,Ik geef tijdelijke eer graag op,
du wollst mir nur das Ewge gewährn,als u mij slechts het eeuwige wil schenken,
das du erworben hastdat u hebt verworven
durch deinen herben, bittern Tod.door uw harde, bittere dood.
Das bitt ich dich, mein Herr und Gott.Dat bid ik u, mijn Heer en God.
  
Libretto: Johann Friedrich Helbig Vertaling: Ria van Hengel

Kale tekst origineel

1. Koor

»Wer sich selbst erhöhet,
der soll erniedriget werden,
und wer sich selbst erniedriget,
der soll erhöhet werden.«

2. Aria (S)

Wer ein wahrer Christ will heißen,
muß der Demut sich befleißen,
Demut stammt aus Jesu Reich.
  Hoffart ist dem Teufel gleich.
  Gott pflegt alle die zu hassen,
  so den Stolz nicht fahren lassen.

3. Recitatief (B)

Der Mensch ist Kot, Staub, Asch und Erde;
ists möglich, daß vom Übermut,
als einer Teufelsbrut,
er noch bezaubert werde?
Ach, Jesus, Gottes Sohn,
der Schöpfer aller Dinge,
ward unsertwegen niedrig und geringe,
er duld'te Schmach und Hohn;
und du, du armer Wurm, 
suchst dich zu brüsten?
Gehört sich das vor einen Christen?
Geh, schäme dich, du stolze Kreatur,
tu Buß und folge Christi Spur;
wirf dich vor Gott im Geiste gläubig nieder!
Zu seiner Zeit erhöht er dich auch wieder.

4. Aria (B)

Jesu, beuge doch mein Herze
unter deine starke Hand,
daß ich nicht mein Heil verscherze
wie der erste Höllenbrand.
Laß mich deine Demut suchen
und den Hochmut ganz verfluchen.
Gib mir einen niedern Sinn,
daß ich dir gefällig bin!

5. Koraal

Der zeitlichen Ehrn will ich gern entbehrn,
du wollst mir nur das Ewge gewährn,
das du erworben hast
durch deinen herben, bittern Tod.
Das bitt ich dich, mein Herr und Gott.Libretto: Johann Friedrich Helbig
	

Kale tekst Nederlandse vertaling

1. Koor

Wie zichzelf verhoogt,
die zal vernederd worden,
en wie zichzelf vernedert,
die zal verhoogd worden.

2. Aria (S)

Wie een ware christen wil heten
die moet deemoed nastreven,
deemoed stamt uit het rijk van Jezus.
Hoogmoed is als de duivel,
God haat iedereen
die zijn trots niet wil opgeven.

3. Recitatief (B)

De mens is drek, stof, as en aarde,
hoe is het mogelijk dat hij toch
door overmoed, dat product van de duivel,
wordt betoverd?
Ach, Jezus, de Zoon van God,
schepper van alle dingen,
is ter wille van ons laag en gering geworden,
hij duldde smaad en hoon;
en jij, arm schaap,
probeert een hoge borst op te zetten,
past dat een christen?
Ga je schamen, trots schepsel,
doe boete en volg het spoor van Christus;
werp je in de geest gelovig voor Christus neer,
op zijn tijd zal hij je ook weer verhogen.

4. Aria (B)

Jezus, buig toch mijn hart
onder uw sterke hand,
zodat ik mijn heil niet vergooi
zoals de eerste hellebrand dat heeft gedaan.
Laat me naar uw deemoed streven
en de hoogmoed volledig vervloeken.
Geef mij een nederige geest
zodat ik u behaag!

5. Koraal

Ik geef tijdelijke eer graag op,
als u mij slechts het eeuwige wil schenken,
dat u hebt verworven
door uw harde, bittere dood.
Dat bid ik u, mijn Heer en God.


		Vertaling: Ria van Hengel