naar de bespreking van BWV 47

Wer sich selbst erhöhet, der soll erniedriget werden (BWV 47)

Johann Sebastian Bach

1. Koor

»Wer sich selbst erhöhet,Wie zichzelf verhoogt
der soll erniedriget werden,zal vernederd worden,
und wer sich selbst erniedriget,en wie zichzelf vernedert,
der soll erhöhet werden.«die zal verhoogd worden.

2. Aria (S)

Wer ein wahrer Christ will heißen,Wie een ware christen wil heten,
muß der Demut sich befleißen;moet de deemoed nastreven;
Demut stammt aus Jesu Reich.deemoed stamt uit Jezus' domein.
Hoffart ist dem Teufel gleich;Hoogmoed is duivels;
Gott pflegt alle die zu hassen,God heeft een afkeer van allen
so den Stolz nicht fahren lassen.die hun trots niet willen opgeven.

3. Recitatief (B)

Der Mensch ist Kot, Staub, Asch und Erde; De mens is drek, stof, as en aarde;
ists möglich, daß vom Übermut, hoe is het mogelijk dat hij
als einer Teufelsbrut, als een duivelskind
er noch bezaubert werde? nog betoverd wordt door overmoed?
Ach Jesus, Gottes Sohn, Ach Jezus, Zoon van God,
der Schöpfer aller Dinge, Schepper van alle dingen,
ward unsretwegen niedrig und geringe, werd om onzentwille laag en gering;
er duldte Schmach und Hohn; hij duldde smaad en hoon;
und du, du armer Wurm, en jij, arm schaap,
suchst dich zu brüsten? probeert een hoge borst op te zetten?
Gehört sich das vor einen Christen? Past dat een christen?
Geh, schäme dich, du stolze Kreatur, Ga je schamen, jij trots schepsel,
tu Buß und folge Christi Spur; doe boete en volg het spoor van Christus.
wirf dich vor Gott im Geiste gläubig nieder! Werp je voor God in de geest gelovig neer!
Zu seiner Zeit erhöht er dich auch wieder.Op zijn tijd verhoogt hij je ook weer.

4. Aria (B)

Jesu, beuge doch mein HerzeJezus, buig toch mijn hart
unter deine starke Hand,onder uw sterke hand,
daß ich nicht mein Heil verscherzezodat ik mijn heil niet vergooi
wie der erste Höllenbrand.als de eerste de beste hellebrand.
Laß mich deine Demut suchenLaat mij uw deemoed zoeken
und den Hochmut ganz verfluchen;en de hoogmoed totaal vervloeken;
Gib mir einen niedern Sinn,maak mij nederig van zin
daß ich dir gefällig bin!zodat ik u welgevallig ben.

5. Koraal

Der zeitlichen Ehrn will ich gern entbehrn,Graag wil ik afzien van tijdelijke eer,
du wollst mir nur das Ewge gewährn,gij wilt mij slechts het eeuwige verlenen,
das du erworben hastdat gij verworven hebt
durch deinen herben, bittern Tod.door uw harde, bittere dood.
Das bitt ich dich, mein Herr und Gott.Dat bid ik u, mijn Heer en God.
  
Libretto: Johann Friedrich Helbig Vertaling: Leo de Leeuw

Kale tekst origineel

1. Koor

»Wer sich selbst erhöhet,
der soll erniedriget werden,
und wer sich selbst erniedriget,
der soll erhöhet werden.«

2. Aria (S)

Wer ein wahrer Christ will heißen,
muß der Demut sich befleißen;
Demut stammt aus Jesu Reich.
  Hoffart ist dem Teufel gleich;
  Gott pflegt alle die zu hassen,
  so den Stolz nicht fahren lassen.

3. Recitatief (B)

Der Mensch ist Kot, Staub, Asch und Erde;
ists möglich, daß vom Übermut,
als einer Teufelsbrut,
er noch bezaubert werde?
Ach Jesus, Gottes Sohn,
der Schöpfer aller Dinge,
ward unsretwegen niedrig und geringe,
er duldte Schmach und Hohn;
und du, du armer Wurm, 
suchst dich zu brüsten?
Gehört sich das vor einen Christen?
Geh, schäme dich, du stolze Kreatur,
tu Buß und folge Christi Spur;
wirf dich vor Gott im Geiste gläubig nieder!
Zu seiner Zeit erhöht er dich auch wieder.

4. Aria (B)

Jesu, beuge doch mein Herze
unter deine starke Hand,
daß ich nicht mein Heil verscherze
wie der erste Höllenbrand.
Laß mich deine Demut suchen
und den Hochmut ganz verfluchen;
Gib mir einen niedern Sinn,
daß ich dir gefällig bin!

5. Koraal

Der zeitlichen Ehrn will ich gern entbehrn,
du wollst mir nur das Ewge gewährn,
das du erworben hast
durch deinen herben, bittern Tod.
Das bitt ich dich, mein Herr und Gott.Libretto: Johann Friedrich Helbig
	

Kale tekst Nederlandse vertaling

1. Koor

Wie zichzelf verhoogt 
zal vernederd worden,
en wie zichzelf vernedert, 
die zal verhoogd worden.

2. Aria (S)

Wie een ware christen wil heten,
moet de deemoed nastreven;
deemoed stamt uit Jezus' domein.
Hoogmoed is duivels;
God heeft een afkeer van allen
die hun trots niet willen opgeven.

3. Recitatief (B)

De mens is drek, stof, as en aarde;
hoe is het mogelijk dat hij
als een duivelskind
nog betoverd wordt door overmoed?
Ach Jezus, Zoon van God,
Schepper van alle dingen,
werd om onzentwille laag en gering;
hij duldde smaad en hoon;
en jij, arm schaap, 
probeert een hoge borst op te zetten? 
Past dat een christen?
Ga je schamen, jij trots schepsel,
doe boete en volg het spoor van Christus.
Werp je voor God in de geest gelovig neer!
Op zijn tijd verhoogt hij je ook weer.

4. Aria (B)

Jezus, buig toch mijn hart
onder uw sterke hand,
zodat ik mijn heil niet vergooi
als de eerste de beste hellebrand.
Laat mij uw deemoed zoeken
en de hoogmoed totaal vervloeken;
maak mij nederig van zin
zodat ik u welgevallig ben.

5. Koraal

Graag wil ik afzien van tijdelijke eer,
gij wilt mij slechts het eeuwige verlenen,
dat gij verworven hebt
door uw harde, bittere dood.
Dat bid ik u, mijn Heer en God.


		Vertaling: Leo de Leeuw