naar de bespreking van BWV 452

Dir, dir Jehova, will ich singen (BWV 452)

Johann Sebastian Bach

1. Aria

Dir, dir Jehova will ich singen; Tot u, tot u Jehova, wil ik zingen,
denn wo ist doch ein solcher Gott wie du? want wie is een God als gij?
Dir will ich meine Lieder bringen, U wil ik mijn liederen brengen,
ach, gib mir deines Geistes Kraft dazu, ach, geef mij daarvoor de kracht van uw geest,
dass ich es tu im Namen Jesu Christ, zodat ik het doe in de naam van Jezus Christus,
so wie es dir durch ihn gefällig ist zoals het u door hem behaagt.


Zeuch mich, o Vater, zu dem Sohne, Trek mij, o vader, naar de zoon toe,
damit dein Sohn mich wieder zieh zu dir; opdat uw zoon mij weer naar u toe trekt,
dein Geist in meinem Herzen wohne laat uw geest in mijn hart wonen
und meine Sinne und Verstand regier, en over mijn zintuigen en mijn verstand regeren,
dass ich den Frieden Gottes schmeck und fühl zodat ik de vrede van God proef en voel
und dir darob im Herzen sing und spiel en daarover in mijn hart voor u zing en speel.


Verleih mir, Höchster, solche Güte, Schenk mij, Allerhoogste, die goedheid,
so wird gewiss mein Singen recht getan dat zal mijn zingen zeker bevorderen,
so klingt es schön in meinem Liede, dan heeft mijn lied een mooie klank,
und ich bet dich im Geist und Wahrheit an en ik aanbid u in geest en waarheid,
so hebt dein Geist mein Herz zu dir empor, dan heft uw geest mijn hart naar u op,
dass ich dir Psalmen sing im höhern Chor. zodat ik psalmen voor u zing in het hogere koor.


Denn der kann mich bei dir vertreten Want die kan mij bij u vertegenwoordigen
mit Seufzern, die ganz unaussprechlich sind, met onuitsprekelijke verzuchtingen,
der lehret mich recht gläubig beten, die leert mij gelovig te bidden,
gibt Zeugnis meinem Geist, vertelt mijn geest dat ik uw kind ben
dass ich dein Kind und ein Miterbe Jesus Christi sei, en een erfgenaam van Jezus Christus,
daher ich Abba! Lieber Vater schrei. waardoor ik Abba! Lieve vader! kan roepen.


Wohl mir, dass ich dies Zeugnis habe, Gezegend ben ik dat ik dit mag leren,
darum bin ich voller Trost und Freudigkeit daarom ben ik getroost en verheugd
und weiß, dass alle gute Gabe, en ik weet: alle goede gaven
die ich von dir verlange jederzeit, die ik altijd van u vraag
die gibst du und tust überschwänglich mehr geeft u mij en u doet veel en veel meer
als ich verstehe, bitte und begehr. dan ik kan begrijpen, vragen en verlangen.


Wohl mir, ich bitt in Jesu Namen, Gezegend ben ik, ik bid in de naam van Jezus,
der mich zu deiner Rechten selbst vertritt, die mij zelf vertegenwoordigt aan uw rechterhand,
in ihm ist alles Ja und Amen, in hem is alles ja en amen
was ich von dir im Geist und Glauben bitt: wat ik u smeek in geest en geloof:
Wohl mir, Lob Dir! itzt und in Ewigkeit, Gezegend ben ik, lof zij u, nu en in eeuwigheid
dass du mir schenkest solche Seligkeit.dat u mij die zaligheid schenkt.
  
Libretto: onbekend Vertaling: Ria van Hengel

Kale tekst origineel

1. Aria

Dir, dir Jehova will ich singen;
denn wo ist doch ein solcher Gott wie du?
Dir will ich meine Lieder bringen,
ach, gib mir deines Geistes Kraft dazu,
dass ich es tu im Namen Jesu Christ,
so wie es dir durch ihn gefällig ist

Zeuch mich, o Vater, zu dem Sohne,
damit dein Sohn mich wieder zieh zu dir;
dein Geist in meinem Herzen wohne 
und meine Sinne und Verstand regier,
dass ich den Frieden Gottes schmeck und fühl
und dir darob im Herzen sing und spiel

Verleih mir, Höchster, solche Güte,
so wird gewiss mein Singen recht getan
so klingt es schön in meinem Liede,
und ich bet dich im Geist und Wahrheit an
so hebt dein Geist mein Herz zu dir empor,
dass ich dir Psalmen sing im höhern Chor.

Denn der kann mich bei dir vertreten
mit Seufzern, die ganz unaussprechlich sind, 
der lehret mich recht gläubig beten,
gibt Zeugnis meinem Geist,
dass ich dein Kind und ein Miterbe Jesus Christi sei,
daher ich Abba! Lieber Vater schrei.

Wohl mir, dass ich dies Zeugnis habe,
darum bin ich voller Trost und Freudigkeit
und weiß, dass alle gute Gabe,
die ich von dir verlange jederzeit,
die gibst du und tust überschwänglich mehr
als ich verstehe, bitte und begehr.

Wohl mir, ich bitt in Jesu Namen,
der mich zu deiner Rechten selbst vertritt,
in ihm ist alles Ja und Amen,
was ich von dir im Geist und Glauben bitt:
Wohl mir, Lob Dir! itzt und in Ewigkeit,
dass du mir schenkest solche Seligkeit.


Libretto: onbekend
	

Kale tekst Nederlandse vertaling

1. Aria

Tot u, tot u Jehova, wil ik zingen,
want wie is een God als gij?
U wil ik mijn liederen brengen,
ach, geef mij daarvoor de kracht van uw geest, 
zodat ik het doe in de naam van Jezus Christus, 
zoals het u door hem behaagt.

Trek mij, o vader, naar de zoon toe,
opdat uw zoon mij weer naar u toe trekt,
laat uw geest in mijn hart wonen
en over mijn zintuigen en mijn verstand regeren,
zodat ik de vrede van God proef en voel 
en daarover in mijn hart voor u zing en speel.

Schenk mij, Allerhoogste, die goedheid,
dat zal mijn zingen zeker bevorderen,
dan heeft mijn lied een mooie klank,
en ik aanbid u in geest en waarheid,
dan heft uw geest mijn hart naar u op,
zodat ik psalmen voor u zing in het hogere koor.

Want die kan mij bij u vertegenwoordigen
met onuitsprekelijke verzuchtingen,
die leert mij gelovig te bidden,
vertelt mijn geest dat ik uw kind ben
en een erfgenaam van Jezus Christus,
waardoor ik Abba! Lieve vader! kan roepen.

Gezegend ben ik dat ik dit mag leren,
daarom ben ik getroost en verheugd
en ik weet: alle goede gaven
die ik altijd van u vraag
geeft u mij en u doet veel en veel meer
dan ik kan begrijpen, vragen en verlangen.

Gezegend ben ik, ik bid in de naam van Jezus,
die mij zelf vertegenwoordigt aan uw rechterhand,
in hem is alles ja en amen
wat ik u smeek in geest en geloof:
Gezegend ben ik, lof zij u, nu en in eeuwigheid
dat u mij die zaligheid schenkt.


		Vertaling: Ria van Hengel