naar de bespreking van BWV 45

Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist (BWV 45)

Johann Sebastian Bach

1. Koor

»Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist Er is jou, mens, verteld wat goed is,
und was der Herr von dir fordert, en wat de Heer van je wil,
nämlich: Gottes Wort halten namelijk: je aan Gods woord houden
und Liebe üben en liefde betonen
und demütig sein vor deinem Gott.«en nederig zijn tegenover je God.

2. Recitatief (T)

Der Höchste läßt mich seinen Willen wissenDe Allerhoogste laat mij weten wat zijn wil is
und was ihm wohlgefällt;en wat hem behaagt;
er hat sein Wort zur Richtschnur dargestellt,hij heeft zijn woord bekend gemaakt
wornach mein Fuß soll sein geflissenals het richtsnoer waarlangs mijn voet ijverig
allzeit einherzugehnaltijd moet gaan
mit Furcht, mit Demut und mit Liebemet ontzag, met nederigheid en met liefde
als Proben des Gehorsams, den ich übe,als blijken van de gehoorzaamheid die ik betoon
um als ein treuer Knecht dereinsten zu bestehn.om mij later waar te maken als een trouwe knecht.

3. Aria (T)

Weiß ich Gottes Rechte,Als ik weet wat Gods rechten zijn,
was ists, das mir helfen kann,wat kan mij dan helpen
wenn er mir als seinem Knechtewanneer hij mij als zijn knecht
fordert scharfe Rechnung an?streng ter verantwoording roept?
Seele! denke dich zu retten,Ziel, doe je best jezelf in veiligheid te brengen,
auf Gehorsam folget Lohn;op gehoorzaamheid volgt loon;
Qual und Hohnellende en smaad
drohet deinem Übertreten!dreigen als je zondigt!

4. Arioso (B)

»Es werden viele zu mir sagen an jenem Tage: Velen zullen op die dag tegen mij zeggen:
Herr, haben wir nicht Heer, hebben wij niet
in deinem Namen geweissaget, in uw naam geprofeteerd,
haben wir nicht in deinem Namen hebben wij niet in uw naam
Teufel ausgetrieben, duivels uitgedreven,
haben wir nicht in deinem Namen hebben wij niet in uw naam
viel Taten getan? veel daden verricht?
Denn werde ich ihnen bekennen: Dan zal ik hun openlijk zeggen:
Ich habe euch noch nie erkannt, Ik heb jullie nooit gekend,
weichet alle von mir, ihr Übeltäter!«verdwijn allemaal uit mijn ogen, boosdoeners!

5. Aria (A)

Wer Gott bekenntWie God erkent
aus wahrem Herzensgrund,uit de grond van zijn hart,
den will er auch bekennen.die zal hij ook erkennen.
Denn der muß ewig brennen,Want eeuwig moet diegene branden
der einzig mit dem Munddie hem alleen met de mond
ihn Herren nennt.Heer noemt.

6. Recitatief (A)

So wird denn Herz und Mund Zo zullen dan mijn hart en mond zelf
selbst von mir Richter sein, mijn rechter zijn,
und Gott will mir den Lohn en God zal mij het loon geven
nach meinem Sinn erteilen: dat mij toekomt:
Trifft nun mein Wandel als mijn levenswandel
nicht nach seinen Worten ein, niet overeenkomt met zijn woorden,
wer will hernach der Seelen Schaden heilen? wie zal dan later de schade aan mijn ziel herstellen?
Was mach ich mir denn selber Hindernis? Waarom breng ik mezelf dan in moeilijkheden?
Des Herren Wille muß geschehen, De wil van de Heer moet geschieden,
doch ist sein Beistand auch gewiß, maar het is ook zeker dat hij mij zal helpen
daß er sein Werk durch mich mög wohl vollendet sehen.om zijn werk te voltooien.

7. Koraal

Gib, daß ich tu mit Fleiß,Geef dat ik ijverig doe
was mir zu tun gebühret,wat ik behoor te doen,
worzu mich dein Befehlwat uw opdracht aan mij is,
in meinem Stande führet!voorzover ik dat kan.
Gib, daß ichs tue bald,Geef dat ik het spoedig doe,
zu der Zeit, da ich soll;op het moment dat het moet;
und wenn ichs tu, so gib,en als ik het doe, geef dan
daß es gerate wohl!dat het me zal lukken!
  
Libretto: Ernst Ludwig I von Sachsen-Meiningen Vertaling: Ria van Hengel

Kale tekst origineel

1. Koor

»Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist
und was der Herr von dir fordert, 
nämlich: Gottes Wort halten 
und Liebe üben
und demütig sein vor deinem Gott.«

2. Recitatief (T)

Der Höchste läßt mich seinen Willen wissen
und was ihm wohlgefällt;
er hat sein Wort zur Richtschnur dargestellt,
wornach mein Fuß soll sein geflissen
allzeit einherzugehn
mit Furcht, mit Demut und mit Liebe
als Proben des Gehorsams, den ich übe,
um als ein treuer Knecht dereinsten zu bestehn.

3. Aria (T)

Weiß ich Gottes Rechte,
was ists, das mir helfen kann,
wenn er mir als seinem Knechte
fordert scharfe Rechnung an?
Seele! denke dich zu retten,
auf Gehorsam folget Lohn;
Qual und Hohn
drohet deinem Übertreten!

4. Arioso (B)

»Es werden viele zu mir sagen an jenem Tage: 
Herr, haben wir nicht 
in deinem Namen geweissaget,
haben wir nicht in deinem Namen 
Teufel ausgetrieben,
haben wir nicht in deinem Namen 
viel Taten getan?
Denn werde ich ihnen bekennen:
Ich habe euch noch nie erkannt,
weichet alle von mir, ihr Übeltäter!«

5. Aria (A)

Wer Gott bekennt
aus wahrem Herzensgrund,
den will er auch bekennen.
  Denn der muß ewig brennen,
  der einzig mit dem Mund
  ihn Herren nennt.

6. Recitatief (A)

So wird denn Herz und Mund
selbst von mir Richter sein,
und Gott will mir den Lohn
nach meinem Sinn erteilen:
Trifft nun mein Wandel 
nicht nach seinen Worten ein,
wer will hernach der Seelen Schaden heilen?
Was mach ich mir denn selber Hindernis?
Des Herren Wille muß geschehen,
doch ist sein Beistand auch gewiß,
daß er sein Werk durch mich mög wohl vollendet sehen.

7. Koraal

Gib, daß ich tu mit Fleiß,
was mir zu tun gebühret,
worzu mich dein Befehl
in meinem Stande führet!
Gib, daß ichs tue bald,
zu der Zeit, da ich soll;
und wenn ichs tu, so gib,
daß es gerate wohl!


Libretto: Ernst Ludwig I von Sachsen-Meiningen
	

Kale tekst Nederlandse vertaling

1. Koor

Er is jou, mens, verteld wat goed is,
en wat de Heer van je wil,
namelijk: je aan Gods woord houden
en liefde betonen
en nederig zijn tegenover je God.

2. Recitatief (T)

De Allerhoogste laat mij weten wat zijn wil is
en wat hem behaagt;
hij heeft zijn woord bekend gemaakt
als het richtsnoer waarlangs mijn voet ijverig
altijd moet gaan
met ontzag, met nederigheid en met liefde
als blijken van de gehoorzaamheid die ik betoon
om mij later waar te maken als een trouwe knecht.

3. Aria (T)

Als ik weet wat Gods rechten zijn,
wat kan mij dan helpen
wanneer hij mij als zijn knecht
streng ter verantwoording roept?
Ziel, doe je best jezelf in veiligheid te brengen,
op gehoorzaamheid volgt loon;
ellende en smaad
dreigen als je zondigt!

4. Arioso (B)

Velen zullen op die dag tegen mij zeggen:
Heer, hebben wij niet
in uw naam geprofeteerd,
hebben wij niet in uw naam
duivels uitgedreven,
hebben wij niet in uw naam
veel daden verricht?
Dan zal ik hun openlijk zeggen:
Ik heb jullie nooit gekend,
verdwijn allemaal uit mijn ogen, boosdoeners!

5. Aria (A)

Wie God erkent
uit de grond van zijn hart,
die zal hij ook erkennen.
Want eeuwig moet diegene branden
die hem alleen met de mond
Heer noemt.

6. Recitatief (A)

Zo zullen dan mijn hart en mond zelf
mijn rechter zijn,
en God zal mij het loon geven
dat mij toekomt:
als mijn levenswandel
niet overeenkomt met zijn woorden,
wie zal dan later de schade aan mijn ziel herstellen?
Waarom breng ik mezelf dan in moeilijkheden?
De wil van de Heer moet geschieden,
maar het is ook zeker dat hij mij zal helpen
om zijn werk te voltooien.

7. Koraal

Geef dat ik ijverig doe
wat ik behoor te doen,
wat uw opdracht aan mij is,
voorzover ik dat kan.
Geef dat ik het spoedig doe,
op het moment dat het moet;
en als ik het doe, geef dan
dat het me zal lukken!


		Vertaling: Ria van Hengel