naar de bespreking van BWV 42

Am Abend aber desselbigen Sabbats (BWV 42)

Johann Sebastian Bach

1. Sinfonia

2. Recitatief (T)

»Am Abend aber desselbigen Sabbats,Op de avond van die sabbat,
da die Jünger versammlettoen de leerlingen bijeen waren
und die Türen verschlossen warenen ze de deuren op slot hadden gedaan
aus Furcht für den Jüden,uit vrees voor de Joden,
kam Jesus und trat mitten ein.«kwam Jezus in hun midden.

3. Aria (A)

Wo zwei und drei versammlet sindWaar twee of drie bijeen zijn
in Jesu teurem Namen,in de dierbare naam van Jezus,
da stellt sich Jesus mitten eindaar komt Jezus in hun midden
und spricht darzu das Amen.en spreekt er het Amen bij uit.
Denn was aus Lieb und Not geschicht,Want wat uit liefde en nood wordt gedaan
das bricht des Höchsten Ordnung nicht.dat verstoort de orde van de Allerhoogste niet.

4. Aria / Duet (S, T)

Verzage nicht, o Häuflein klein, Verlies de moed niet, o klein hoopje,
obgleich die Feinde willens sein, hoewel de vijanden erop uit zijn
dich gänzlich zu verstören, je volkomen van de wijs te brengen;
und suchen deinen Untergang, ze streven naar je ondergang,
davon dir wird recht angst und bang, zodat je heel angstig en bang wordt,
es wird nicht lange währen.maar dat zal niet lang duren.

5. Recitatief (B)

Man kann hiervon ein schön Exempel sehen Hiervan kun je een mooi voorbeeld zien
an dem, was zu Jerusalem geschehen; in wat er in Jeruzalem is gebeurd,
denn da die Jünger sich versammlet hatten want toen de leerlingen waren samengekomen
in finstern Schatten, in duistere schaduw
aus Furcht für denen Jüden, uit vrees voor de Joden,
so trat mein Heiland mitten ein, toen kwam mijn Verlosser in hun midden
zum Zeugnis, daß er seiner Kirche Schutz will sein. ten teken dat hij zijn kerk wil beschermen.
Drum laßt die Feinde wüten!Dus laat de vijanden maar razen!

6. Aria (B)

Jesus ist ein Schild der Seinen,Jezus is een schild voor de zijnen
wenn sie die Verfolgung trifft.wanneer ze door vervolging worden getroffen.
Ihnen muß die Sonne scheinenVoor hen moet de zon schijnen
mit der güldnen Überschrift:met het gouden opschrift:
Jesus ist ein Schild der Seinen,Jezus is een schild voor de zijnen
wenn sie die Verfolgung trifft.wanneer ze door vervolging worden getroffen.

7. Koraal

Verleih uns Frieden gnädiglich, Geef ons genadig vrede,
Herr Gott, zu unsern Zeiten, Heer God, in onze tijd,
es ist doch ja kein andrer nicht, er is immers niemand anders
der für uns könnte streiten, die voor ons zou kunnen strijden
denn du, unser Gott, alleine. dan u, onze God, alleen.
Gib unsern Fürsten und aller Obrigkeit Geef onze vorsten en de hele overheid
Fried und gut Regiment, vrede en goed bestuur,
daß wir unter ihnen zodat wij onder hen
ein geruhig und stilles Leben führen mögen een kalm en stil leven kunnen leiden
in aller Gottseligkeit und Ehrbarkeit. in alle godzaligheid en eerbaarheid.
Amen.Amen.
  
Libretto: onbekend Vertaling: Ria van Hengel

Kale tekst origineel

1. Sinfonia2. Recitatief (T)

»Am Abend aber desselbigen Sabbats,
da die Jünger versammlet
und die Türen verschlossen waren
aus Furcht für den Jüden,
kam Jesus und trat mitten ein.«

3. Aria (A)

Wo zwei und drei versammlet sind
in Jesu teurem Namen,
da stellt sich Jesus mitten ein
und spricht darzu das Amen.
Denn was aus Lieb und Not geschicht,
das bricht des Höchsten Ordnung nicht.

4. Aria / Duet (S, T)

Verzage nicht, o Häuflein klein,
obgleich die Feinde willens sein,
dich gänzlich zu verstören,
und suchen deinen Untergang,
davon dir wird recht angst und bang,
es wird nicht lange währen.

5. Recitatief (B)

Man kann hiervon ein schön Exempel sehen
an dem, was zu Jerusalem geschehen;
denn da die Jünger sich versammlet hatten
in finstern Schatten,
aus Furcht für denen Jüden,
so trat mein Heiland mitten ein,
zum Zeugnis, daß er seiner Kirche Schutz will sein.
Drum laßt die Feinde wüten!

6. Aria (B)

Jesus ist ein Schild der Seinen,
wenn sie die Verfolgung trifft.
Ihnen muß die Sonne scheinen
mit der güldnen Überschrift:
Jesus ist ein Schild der Seinen,
wenn sie die Verfolgung trifft.

7. Koraal

Verleih uns Frieden gnädiglich,
Herr Gott, zu unsern Zeiten,
es ist doch ja kein andrer nicht,
der für uns könnte streiten,
denn du, unser Gott, alleine.
Gib unsern Fürsten und aller Obrigkeit
Fried und gut Regiment,
daß wir unter ihnen
ein geruhig und stilles Leben führen mögen
in aller Gottseligkeit und Ehrbarkeit.
Amen.


Libretto: onbekend
	

Kale tekst Nederlandse vertaling

1. Sinfonia2. Recitatief (T)

Op de avond van die sabbat,
toen de leerlingen bijeen waren
en ze de deuren op slot hadden gedaan
uit vrees voor de Joden,
kwam Jezus in hun midden.

3. Aria (A)

Waar twee of drie bijeen zijn
in de dierbare naam van Jezus,
daar komt Jezus in hun midden
en spreekt er het Amen bij uit.
Want wat uit liefde en nood wordt gedaan
dat verstoort de orde van de Allerhoogste niet.

4. Aria / Duet (S, T)

Verlies de moed niet, o klein hoopje,
hoewel de vijanden erop uit zijn
je volkomen van de wijs te brengen;
ze streven naar je ondergang,
zodat je heel angstig en bang wordt,
maar dat zal niet lang duren.

5. Recitatief (B)

Hiervan kun je een mooi voorbeeld zien
in wat er in Jeruzalem is gebeurd,
want toen de leerlingen waren samengekomen
in duistere schaduw
uit vrees voor de Joden,
toen kwam mijn Verlosser in hun midden
ten teken dat hij zijn kerk wil beschermen.
Dus laat de vijanden maar razen!

6. Aria (B)

Jezus is een schild voor de zijnen
wanneer ze door vervolging worden getroffen.
Voor hen moet de zon schijnen
met het gouden opschrift:
Jezus is een schild voor de zijnen
wanneer ze door vervolging worden getroffen.

7. Koraal

Geef ons genadig vrede,
Heer God, in onze tijd,
er is immers niemand anders
die voor ons zou kunnen strijden
dan u, onze God, alleen.
Geef onze vorsten en de hele overheid
vrede en goed bestuur,
zodat wij onder hen
een kalm en stil leven kunnen leiden
in alle godzaligheid en eerbaarheid.
Amen.


		Vertaling: Ria van Hengel