Eduard van Hengel

Johann Sebastian Bach vocale werken

Johann Sebastian Bach

Sollt ich meinem Gott nicht singen?,

koraal, BWV 413

Tekst: Paul Gerhardt (1656)

Melodie: Johann Schop (1641)

Algemene toelichting

beluister

downloads uitleg

notenbeeld BWV 413 op https://www.bach-chorales.com/
Sollt ich meinem Gott nicht singen? Moet ik niet zingen voor mijn God?
Sollt ich ihm nicht dankbar sein? Moet ik hem niet dankbaar zijn?
Denn ich seh in allen Dingen, Want ik zie in alle dingen
wie so gut ers mit mir mein'. hoe goed hij het met mij voorheeft.
Ist doch nichts als lauter Lieben, Het is niets anders dan louter liefhebben
das sein treues Herze regt, dat zijn trouwe hart beweegt,
das ohn Ende hebt und trägt, dat eindeloos diegenen optilt en draagt
die in seinem Dienst sich üben. die zich oefenen in zijn dienst.
Alles Ding währt seine Zeit, Alle dingen zijn tijdelijk,
Gottes Lieb in Ewigkeit.Gods liefde is eeuwig.
Dank aan Luke Dahn (noten), Gertim Alberda (midifiles), Ria van Hengel (vertaling)