naar de bespreking van BWV 40

Darzu ist erschienen der Sohn Gottes (BWV 40)

Johann Sebastian Bach

1. Koor

»Darzu ist erschienen der Sohn Gottes,De Zoon van God is verschenen
daß er die Werke des Teufels zerstöre.«om de werken van de duivel te vernietigen.

2. Recitatief (T)

Das Wort ward Fleisch und wohnet in der Welt, Het Woord werd vlees en woont in de wereld, 
das Licht der Welt bestrahlt den Kreis der Erden, het licht der wereld bestraalt de hele aarde,
der große Gottessohn verläßt des Himmels Thron, de grote Zoon van God verlaat de hemelse troon,
und seiner Majestät gefällt, en het behaagt hem in zijn majesteit
ein kleines Menschenkind zu werden. een klein mensenkind te worden.
Bedenkt doch diesen Tausch, Bedenk toch deze ruil,
wer nur gedenken kann: al wie denken kan;
Der König wird ein Untertan, de koning wordt een onderdaan,
der Herr erscheinet als ein Knecht de heer verschijnt als een knecht
und wird dem menschlichen Geschlecht en wordt tot troost en heil
- o süßes Wort in aller Ohren! - - o wat een zoet woord in alle oren! -
zu Trost und Heil geboren.van het menselijk geslacht geboren.

3. Koraal

Die Sünd macht Leid; De zonde brengt smart;
Christus bringt Freud, Christus brengt vreugde,
weil er zu Trost in diese Welt ist kommen. omdat hij tot troost in deze wereld gekomen is.
Mit uns ist Gott nun in der Not: Nu is God met ons in onze nood:
Wer ist, der uns als Christen kann verdammen?wie zou ons als christenen kunnen verdoemen?

4. Aria (B)

Höllische Schlange,Helse slang,
wird dir nicht bange?word je niet bang?
Der dir den Kopf als ein Sieger zerknickt,Hij die als overwinnaar je kop vermorzelt,
ist nun geboren,is nu geboren
und die verloren,en wie verloren waren
werden mit ewigem Frieden beglückt.worden nu met eeuwige vrede verblijd.

5. Recitatief (A)

Die Schlange, so im Paradies De slang die in het paradijs
auf alle Adamskinder op alle Adamskinderen
das Gift der Seelen fallen ließ, het gif van de zielen liet vallen
bringt uns nicht mehr Gefahr; brengt ons niet meer in gevaar;
des Weibes Samen stellt sich dar, het zaad van de vrouw toont zich,
der Heiland ist ins Fleisch gekommen de Heiland is in het vlees gekomen
und hat ihr allen Gift benommen. en heeft de slang alle gif ontnomen.
Drum sei getrost! betrübter Sünder.Wees dus getroost, bedroefde zondaar.

6. Koraal

Schüttle deinen Kopf und sprich:Schud je hoofd en zeg:
Fleuch, du alte Schlange!Maak dat je wegkomt, oude slang!
Was erneurst du deinen Stich,Waarom kom je weer met je beet
machst mir angst und bange?en probeer je mij angstig en bang te maken?
Ist dir doch der Kopf zerknickt,Je kop is immers vermorzeld
und ich bin durchs Leidenen ik ben door het lijden
meines Heilands dir entrücktvan mijn Heiland van je weggevoerd
in den Saal der Freuden.naar de zaal van de vreugde.

7. Aria (T)

Christenkinder, freuet euch!Christenkinderen, verheug je!
Wütet schon das Höllenreich,Ook al woedt het rijk van de hel
will euch Satans Grimm erschrecken:al jaagt de toorn van de satan jullie angst aan:
Jesus, der erretten kann,Jezus, die redden kan,
nimmt sich seiner Küchlein anneemt zijn kuikens in bescherming
und will sie mit Flügeln decken.en wil hen met zijn vleugels dekken.

8. Koraal

Jesu, nimm dich deiner GliederJezus, blijf uw leden
ferner in Genaden an;in genade aannemen;
schenke, was man bitten kann,schenk wat er maar gevraagd kan worden
zu erquicken deine Brüder:om uw broeders te verkwikken.
Gib der ganzen ChristenscharGeef de hele christenheid
Frieden und ein selges Jahr!vrede en een zalig jaar.
Freude, Freude, über Freude!Vreugde, vreugde boven vreugde!
Christus wehret allem Leide.Christus weert alle leed.
Wonne, Wonne über Wonne!Verrukking, verrukking boven verrukking!
Er ist die Genadensonne.Hij is de genade-zon.
  
Libretto: onbekend Vertaling: Leo de Leeuw

Kale tekst origineel

1. Koor

»Darzu ist erschienen der Sohn Gottes,
daß er die Werke des Teufels zerstöre.«

2. Recitatief (T)

Das Wort ward Fleisch und wohnet in der Welt,
das Licht der Welt bestrahlt den Kreis der Erden,
der große Gottessohn verläßt des Himmels Thron,
und seiner Majestät gefällt,
ein kleines Menschenkind zu werden.
Bedenkt doch diesen Tausch, 
wer nur gedenken kann:
Der König wird ein Untertan,
der Herr erscheinet als ein Knecht
und wird dem menschlichen Geschlecht
- o süßes Wort in aller Ohren! -
zu Trost und Heil geboren.

3. Koraal

Die Sünd macht Leid;
Christus bringt Freud,
weil er zu Trost in diese Welt ist kommen.
Mit uns ist Gott nun in der Not:
Wer ist, der uns als Christen kann verdammen?

4. Aria (B)

Höllische Schlange,
wird dir nicht bange?
Der dir den Kopf als ein Sieger zerknickt,
ist nun geboren,
und die verloren,
werden mit ewigem Frieden beglückt.

5. Recitatief (A)

Die Schlange, so im Paradies
auf alle Adamskinder
das Gift der Seelen fallen ließ,
bringt uns nicht mehr Gefahr;
des Weibes Samen stellt sich dar,
der Heiland ist ins Fleisch gekommen
und hat ihr allen Gift benommen.
Drum sei getrost! betrübter Sünder.

6. Koraal

Schüttle deinen Kopf und sprich:
Fleuch, du alte Schlange!
Was erneurst du deinen Stich,
machst mir angst und bange?
Ist dir doch der Kopf zerknickt,
und ich bin durchs Leiden
meines Heilands dir entrückt
in den Saal der Freuden.


7. Aria (T)

Christenkinder, freuet euch!
  Wütet schon das Höllenreich,
  will euch Satans Grimm erschrecken:
  Jesus, der erretten kann,
  nimmt sich seiner Küchlein an
  und will sie mit Flügeln decken.

8. Koraal

Jesu, nimm dich deiner Glieder
ferner in Genaden an;
schenke, was man bitten kann,
zu erquicken deine Brüder:
Gib der ganzen Christenschar
Frieden und ein selges Jahr!
Freude, Freude, über Freude!
Christus wehret allem Leide.
Wonne, Wonne über Wonne!
Er ist die Genadensonne.


Libretto: onbekend
	

Kale tekst Nederlandse vertaling

1. Koor

De Zoon van God is verschenen
om de werken van de duivel te vernietigen.

2. Recitatief (T)

Het Woord werd vlees en woont in de wereld, 
het licht der wereld bestraalt de hele aarde,
de grote Zoon van God verlaat de hemelse troon,
en het behaagt hem in zijn majesteit
een klein mensenkind te worden.
Bedenk toch deze ruil,
al wie denken kan;
de koning wordt een onderdaan,
de heer verschijnt als een knecht
en wordt tot troost en heil
- o wat een zoet woord in alle oren! -
van het menselijk geslacht geboren.

3. Koraal

De zonde brengt smart;
Christus brengt vreugde,
omdat hij tot troost in deze wereld gekomen is.
Nu is God met ons in onze nood:
wie zou ons als christenen kunnen verdoemen?

4. Aria (B)

Helse slang,
word je niet bang?
Hij die als overwinnaar je kop vermorzelt,
is nu geboren
en wie verloren waren
worden nu met eeuwige vrede verblijd.

5. Recitatief (A)

De slang die in het paradijs
op alle Adamskinderen
het gif van de zielen liet vallen
brengt ons niet meer in gevaar;
het zaad van de vrouw toont zich,
de Heiland is in het vlees gekomen
en heeft de slang alle gif ontnomen.
Wees dus getroost, bedroefde zondaar.

6. Koraal

Schud je hoofd en zeg:
Maak dat je wegkomt, oude slang!
Waarom kom je weer met je beet
en probeer je mij angstig en bang te maken?
Je kop is immers vermorzeld
en ik ben door het lijden
van mijn Heiland van je weggevoerd
naar de zaal van de vreugde.

7. Aria (T)

Christenkinderen, verheug je!
Ook al woedt het rijk van de hel
al jaagt de toorn van de satan jullie angst aan:
Jezus, die redden kan,
neemt zijn kuikens in bescherming
en wil hen met zijn vleugels dekken.

8. Koraal

Jezus, blijf uw leden
in genade aannemen;
schenk wat er maar gevraagd kan worden
om uw broeders te verkwikken.
Geef de hele christenheid
vrede en een zalig jaar.
Vreugde, vreugde boven vreugde!
Christus weert alle leed.
Verrukking, verrukking boven verrukking!
Hij is de genade-zon.


		Vertaling: Leo de Leeuw