naar de bespreking van BWV 40

Darzu ist erschienen der Sohn Gottes (BWV 40)

Johann Sebastian Bach

1. Koor

»Darzu ist erschienen der Sohn Gottes,De Zoon van God is verschenen
daß er die Werke des Teufels zerstöre.«om de werken van de duivel te vernietigen.

2. Recitatief (T)

Das Wort ward Fleisch und wohnet in der Welt, Het woord is vlees geworden en woont in de wereld,
das Licht der Welt bestrahlt den Kreis der Erden, het licht van de wereld bestraalt de hele aarde,
der große Gottessohn verläßt des Himmels Thron, de grote Zoon van God verlaat de hemelse troon
und seiner Majestät gefällt, en het behaagt zijn majesteit
ein kleines Menschenkind zu werden. om een klein mensenkind te worden.
Bedenkt doch diesen Tausch, Denk toch aan die ruil,
wer nur gedenken kann: wie er maar kan denken:
Der König wird ein Untertan, de koning wordt een onderdaan,
der Herr erscheinet als ein Knecht de heer verschijnt als een knecht
und wird dem menschlichen Geschlecht en wordt voor het menselijk geslacht
- o süßes Wort in aller Ohren! - - o, wat een zoete woorden in ieders oren! -
zu Trost und Heil geboren.tot troost en heil geboren.

3. Koraal

Die Sünd macht Leid; De zonde brengt leed,
Christus bringt Freud, Christus brengt vreugde,
weil er zu Trost in diese Welt ist kommen. omdat hij tot troost in deze wereld is gekomen.
Mit uns ist Gott Nu is God
nun in der Not: bij ons in de nood,
Wer ist, der uns als Christen kann verdammen?wie zou ons als christenen kunnen verdoemen?

4. Aria (B)

Höllische Schlange,Helse slang,
wird dir nicht bange?word je niet bang?
Der dir den Kopf als ein Sieger zerknickt,Degene die als overwinnaar
ist nun geboren,jouw kop vermorzelt
und die verloren,is nu geboren
werden mit ewigem Frieden beglückt.en de verlorenen
worden met eeuwige vrede verblijd.

5. Recitatief (A)

Die Schlange, so im Paradies De slang, die in het paradijs
auf alle Adamskinder op alle Adamskinderen
das Gift der Seelen fallen ließ, het gif van de zielen liet vallen
bringt uns nicht mehr Gefahr; is voor ons geen gevaar meer;
des Weibes Samen stellt sich dar, het zaad van de vrouw is verschenen,
der Heiland ist ins Fleisch gekommen de Verlosser is in het vlees gekomen
und hat ihr allen Gift benommen. en heeft alle gif weggenomen.
Drum sei getrost! betrübter Sünder.Wees dus maar gerust, bedroefde zondaar.

6. Koraal

Schüttle deinen Kopf und sprich:Schud je hoofd en zeg:
Fleuch, du alte Schlange!Maak dat je wegkomt, oude slang!
Was erneurst du deinen Stich,Waarom kom je weer bijten
machst mir angst und bange?en maakt je me angstig en bang?
Ist dir doch der Kopf zerknickt,Je kop is toch vermorzeld
und ich bin durchs Leidenen ik ben door het lijden
meines Heilands dir entrücktvan mijn Verlosser van jou bevrijd
in den Saal der Freuden.en naar de zaal van de vreugde gebracht.

7. Aria (T)

Christenkinder, freuet euch!Christenkinderen, verheug je!
Wütet schon das Höllenreich,Ook al woedt het rijk van de hel
will euch Satans Grimm erschrecken:en probeert Satans woede jullie bang te maken:
Jesus, der erretten kann,Jezus, die kan redden,
nimmt sich seiner Küchlein anbekommert zich om zijn kuikens
und will sie mit Flügeln decken.en wil ze met zijn vleugels dekken.

8. Koraal

Jesu, nimm dich deiner GliederJezus, blijf uw leden
ferner in Genaden an;in genade aannemen;
schenke, was man bitten kann,schenk wat ze maar vragen,
zu erquicken deine Brüder:om uw broeders te verkwikken.
Gib der ganzen ChristenscharGeef de hele christenschare
Frieden und ein selges Jahr!vrede en een zalig jaar!
Freude, Freude, über Freude!Vreugde, vreugde boven vreugde!
Christus wehret allem Leide.Christus weert alle leed.
Wonne, Wonne über Wonne!Zaligheid, zaligheid boven zaligheid!
Er ist die Genadensonne.Hij is de genadezon.
  
Libretto: onbekend Vertaling: Ria van Hengel

Kale tekst origineel

1. Koor

»Darzu ist erschienen der Sohn Gottes,
daß er die Werke des Teufels zerstöre.«

2. Recitatief (T)

Das Wort ward Fleisch und wohnet in der Welt,
das Licht der Welt bestrahlt den Kreis der Erden,
der große Gottessohn verläßt des Himmels Thron,
und seiner Majestät gefällt,
ein kleines Menschenkind zu werden.
Bedenkt doch diesen Tausch, 
wer nur gedenken kann:
Der König wird ein Untertan,
der Herr erscheinet als ein Knecht
und wird dem menschlichen Geschlecht
- o süßes Wort in aller Ohren! -
zu Trost und Heil geboren.

3. Koraal

Die Sünd macht Leid;
Christus bringt Freud,
weil er zu Trost in diese Welt ist kommen.
Mit uns ist Gott 
nun in der Not:
Wer ist, der uns als Christen kann verdammen?

4. Aria (B)

Höllische Schlange,
wird dir nicht bange?
Der dir den Kopf als ein Sieger zerknickt,
ist nun geboren,
und die verloren,
werden mit ewigem Frieden beglückt.

5. Recitatief (A)

Die Schlange, so im Paradies
auf alle Adamskinder
das Gift der Seelen fallen ließ,
bringt uns nicht mehr Gefahr;
des Weibes Samen stellt sich dar,
der Heiland ist ins Fleisch gekommen
und hat ihr allen Gift benommen.
Drum sei getrost! betrübter Sünder.

6. Koraal

Schüttle deinen Kopf und sprich:
Fleuch, du alte Schlange!
Was erneurst du deinen Stich,
machst mir angst und bange?
Ist dir doch der Kopf zerknickt,
und ich bin durchs Leiden
meines Heilands dir entrückt
in den Saal der Freuden.


7. Aria (T)

Christenkinder, freuet euch!
  Wütet schon das Höllenreich,
  will euch Satans Grimm erschrecken:
  Jesus, der erretten kann,
  nimmt sich seiner Küchlein an
  und will sie mit Flügeln decken.

8. Koraal

Jesu, nimm dich deiner Glieder
ferner in Genaden an;
schenke, was man bitten kann,
zu erquicken deine Brüder:
Gib der ganzen Christenschar
Frieden und ein selges Jahr!
Freude, Freude, über Freude!
Christus wehret allem Leide.
Wonne, Wonne über Wonne!
Er ist die Genadensonne.


Libretto: onbekend
	

Kale tekst Nederlandse vertaling

1. Koor

De Zoon van God is verschenen
om de werken van de duivel te vernietigen.

2. Recitatief (T)

Het woord is vlees geworden en woont in de wereld,
het licht van de wereld bestraalt de hele aarde,
de grote Zoon van God verlaat de hemelse troon
en het behaagt zijn majesteit
om een klein mensenkind te worden.
Denk toch aan die ruil,
wie er maar kan denken:
de koning wordt een onderdaan,
de heer verschijnt als een knecht
en wordt voor het menselijk geslacht
- o, wat een zoete woorden in ieders oren! -
tot troost en heil geboren.

3. Koraal

De zonde brengt leed,
Christus brengt vreugde,
omdat hij tot troost in deze wereld is gekomen.
Nu is God 
bij ons in de nood,
wie zou ons als christenen kunnen verdoemen?

4. Aria (B)

Helse slang,
word je niet bang?
Degene die als overwinnaar
jouw kop vermorzelt
is nu geboren
en de verlorenen
worden met eeuwige vrede verblijd.

5. Recitatief (A)

De slang, die in het paradijs
op alle Adamskinderen
het gif van de zielen liet vallen
is voor ons geen gevaar meer;
het zaad van de vrouw is verschenen,
de Verlosser is in het vlees gekomen
en heeft alle gif weggenomen.
Wees dus maar gerust, bedroefde zondaar.

6. Koraal

Schud je hoofd en zeg:
Maak dat je wegkomt, oude slang!
Waarom kom je weer bijten
en maakt je me angstig en bang?
Je kop is toch vermorzeld
en ik ben door het lijden
van mijn Verlosser van jou bevrijd
en naar de zaal van de vreugde gebracht.

7. Aria (T)

Christenkinderen, verheug je!
Ook al woedt het rijk van de hel
en probeert Satans woede jullie bang te maken:
Jezus, die kan redden,
bekommert zich om zijn kuikens
en wil ze met zijn vleugels dekken.

8. Koraal

Jezus, blijf uw leden
in genade aannemen;
schenk wat ze maar vragen,
om uw broeders te verkwikken.
Geef de hele christenschare
vrede en een zalig jaar!
Vreugde, vreugde boven vreugde!
Christus weert alle leed.
Zaligheid, zaligheid boven zaligheid!
Hij is de genadezon.


		Vertaling: Ria van Hengel