Eduard van Hengel

Johann Sebastian Bach vocale werken

Johann Sebastian Bach

Nun lob, mein Seel, den Herren

koraal, BWV 390

Tekst: Johann Gramann (1540)

Melodie: Hans Kugelmann

Algemene toelichting

beluister

downloads uitleg

notenbeeld BWV 390 op https://www.bach-chorales.com/
Nun lob, mein Seel, den Herren, Loof nu, mijn ziel, de Heer,
was in mir ist, den Namen sein. en al wat in mij is zijn heilige naam!
Sein Wohltat tut er mehren, Hij vermeerdert zijn weldaden,
sergiss es nicht, o Herze mein. vergeet dat niet, o mijn hart!
Hat dir dein Sünd vergeben Hij heeft je je zonden vergeven
und heilt dein Schwachheit groß, en geneest je grote zwakheid,
errett' dein armes Leben, hij redt je arme leven,
nimmt dich in seinen Schoß, neemt je in zijn schoot,
mit reichem Trost beschüttet, overladen met rijke troost,
verjüngt, dem Adler gleich; verjongd als de adelaar.
Der Kön’g schafft Recht, behütet, De koning zorgt voor gerechtigheid, behoedt
die leidn in seinem Reich.hen die lijden in zijn rijk.
Dank aan Luke Dahn (noten), Gertim Alberda (midifiles), Ria van Hengel (vertaling)