naar de bespreking van BWV 36

Schwingt freudig euch empor (BWV 36)

Johann Sebastian Bach

1. Koor

Schwingt freudig euch empor Verhef je vol blijdschap
zu den erhabnen Sternen, naar de verheven sterren,
ihr Zungen, die ihr itzt in Zion fröhlich seid! o tongen, die nu in Sion vrolijk zijn!
Doch haltet ein! Maar stop!
Der Schall darf sich nicht weit entfernen, Het geluid mag zich niet ver verwijderen,
es naht sich selbst zu euch der Herr der Herrlichkeit.hij komt zelf naar jullie toe, de Heer der heerlijkheid.

2. Aria / Duet (S, A)

Nun komm, der Heiden Heiland, Kom nu, Heiland van de volken,
der Jungfrauen Kind erkannt, als kind van de maagd erkend.
des sich wundert alle Welt, Daarover verwondert zich heel de wereld,
Gott solch Geburt ihm bestellt.dat God hem zo geboren laat worden.

3. Aria (T)

Die Liebe zieht mit sanften SchrittenDe liefde trekt met zachte schreden
sein Treugeliebtes allgemach.gaandeweg zijn geliefde mee.
Gleichwie es eine Braut entzücket,Zoals een bruid verrukt is,
wenn sie den Bräutigam erblicket,wanneer zij de bruidegom ziet,
so folgt ein Herz auch Jesu nach.zo volgt een hart ook Jezus.

4. Koraal

Zwingt die Saiten in Cythara Speel op de snaren van de citer
und laßt die süße Musica en laat de bekoorlijke muziek
ganz freudenreich erschallen, vol van vreugde weerklinken,
daß ich möge mit Jesulein, zodat ik met mijn Jezus,
dem wunderschönen Bräutgam mein, die wonderschone bruidegom van mij,
in steter Liebe wallen! in voortdurende liefde door het leven mag gaan!
Singet, springet, Zing nu, dans nu,
jubilieret, triumphieret, dankt dem Herren! Jubel, juich nu, dank de Heer!
Groß ist der König der Ehren.Groot is de koning der ere.

5. Aria (B)

Willkommen, werter Schatz! Welkom, liefste schat!
Die Lieb und Glaube machet Platz Mijn liefde en geloof maken plaats
vor dich in meinem Herzen rein, voor jou in mijn reine hart,
zieh bei mir ein!trek bij mij in!

6. Aria (T)

Der du bist dem Vater gleich, U, die gelijk bent aan de Vader,
führ hinaus den Sieg im Fleisch, behaal de zege in het vlees,
daß dein ewig Gotts Gewalt zodat uw eeuwige goddelijke macht
in uns das krank Fleisch enthalt.zich ontfermt over het zieke vlees in ons.

7. Aria (S)

Auch mit gedämpften, schwachen Stimmen Ook met gedempte, zwakke stemmen
wird Gottes Majestät verehrt. wordt Gods majesteit vereerd.
Denn schallet nur der Geist darbei, Want als de Geest maar meeklinkt,
so ist ihm solches ein Geschrei, dan wordt het een geluid
das er im Himmel selber hört.dat Godzelf in de hemel hoort.

8. Koraal

Lob sei Gott, dem Vater, ton, Lof zij God, de Vader,
Lob sei Gott, sein'm eingen Sohn, lof zij God, zijn enige Zoon,
Lob sei Gott, dem Heilgen Geist, lof zij God, de Heilige Geest,
immer und in Ewigkeit!altijd en in eeuwigheid!
  
Libretto: onbekend Vertaling: Jaap van der Laan

Kale tekst origineel

1. Koor

Schwingt freudig euch empor
zu den erhabnen Sternen,
ihr Zungen, die ihr itzt in Zion fröhlich seid!
Doch haltet ein!
Der Schall darf sich nicht weit entfernen,
es naht sich selbst zu euch der Herr der Herrlichkeit.

2. Aria / Duet (S, A)

Nun komm, der Heiden Heiland,
der Jungfrauen Kind erkannt,
des sich wundert alle Welt,
Gott solch Geburt ihm bestellt.

3. Aria (T)

Die Liebe zieht mit sanften Schritten
sein Treugeliebtes allgemach.
  Gleichwie es eine Braut entzücket,
  wenn sie den Bräutigam erblicket,
  so folgt ein Herz auch Jesu nach.

4. Koraal

Zwingt die Saiten in Cythara
und laßt die süße Musica
ganz freudenreich erschallen,
daß ich möge mit Jesulein,
dem wunderschönen Bräutgam mein,
in steter Liebe wallen!
Singet, springet,
jubilieret, triumphieret, dankt dem Herren!
Groß ist der König der Ehren.

5. Aria (B)

Willkommen, werter Schatz!
Die Lieb und Glaube machet Platz
vor dich in meinem Herzen rein,
zieh bei mir ein!

6. Aria (T)

Der du bist dem Vater gleich,
führ hinaus den Sieg im Fleisch,
daß dein ewig Gotts Gewalt
in uns das krank Fleisch enthalt.

7. Aria (S)

Auch mit gedämpften, schwachen Stimmen
wird Gottes Majestät verehrt.
  Denn schallet nur der Geist darbei,
  so ist ihm solches ein Geschrei,
  das er im Himmel selber hört.

8. Koraal

Lob sei Gott, dem Vater, ton,
Lob sei Gott, sein'm eingen Sohn,
Lob sei Gott, dem Heilgen Geist,
immer und in Ewigkeit!


Libretto: onbekend
	

Kale tekst Nederlandse vertaling

1. Koor

Verhef je vol blijdschap
naar de verheven sterren,
o tongen, die nu in Sion vrolijk zijn!
Maar stop!
Het geluid mag zich niet ver verwijderen,
hij komt zelf naar jullie toe, de Heer der heerlijkheid.

2. Aria / Duet (S, A)

Kom nu, Heiland van de volken,
als kind van de maagd erkend.
Daarover verwondert zich heel de wereld,
dat God hem zo geboren laat worden.

3. Aria (T)

De liefde trekt met zachte schreden
gaandeweg zijn geliefde mee.
Zoals een bruid verrukt is,
wanneer zij de bruidegom ziet,
zo volgt een hart ook Jezus.

4. Koraal

Speel op de snaren van de citer
en laat de bekoorlijke muziek
vol van vreugde weerklinken,
zodat ik met mijn Jezus,
die wonderschone bruidegom van mij,
in voortdurende liefde door het leven mag gaan!
Zing nu, dans nu,
Jubel, juich nu, dank de Heer!
Groot is de koning der ere.

5. Aria (B)

Welkom, liefste schat!
Mijn liefde en geloof maken plaats
voor jou in mijn reine hart,
trek bij mij in!

6. Aria (T)

U, die gelijk bent aan de Vader,
behaal de zege in het vlees,
zodat uw eeuwige goddelijke macht
zich ontfermt over het zieke vlees in ons.

7. Aria (S)

Ook met gedempte, zwakke stemmen
wordt Gods majesteit vereerd.
Want als de Geest maar meeklinkt,
dan wordt het een geluid
dat Godzelf in de hemel hoort.

8. Koraal

Lof zij God, de Vader,
lof zij God, zijn enige Zoon,
lof zij God, de Heilige Geest,
altijd en in eeuwigheid!


		Vertaling: Jaap van der Laan