naar de bespreking van BWV 34

O ewiges Feuer, o Ursprung der Liebe (BWV 34)

Johann Sebastian Bach

1. Koor

O ewiges Feuer, o Ursprung der Liebe, O eeuwig vuur, o oorsprong van de liefde,
entzünde die Herzen und weihe sie ein. ontsteek de harten en wijd ze in.
Laß himmlische Flammen Laat hemelse vlammen
durchdringen und wallen, dóórdringen en golven,
wir wünschen, o Höchster, dein Tempel zu sein, wij wensen, o Allerhoogste, uw tempel te zijn,
ach, laß dir die Seelen im Glauben gefallen.ach, schep behagen in de gelovige zielen.

2. Recitatief (T)

Herr, unsre Herzen halten dir Heer, onze harten houden u
dein Wort der Wahrheit für: uw woord van waarheid voor:
Du willst bei Menschen gerne sein, u wilt graag bij mensen zijn,
drum sei das Herze dein; moge het hart u dus toebehoren;
Herr, ziehe gnädig ein. Heer, trek genadig binnen.
Ein solch erwähltes Heiligtum Zo'n uitverkoren heiligdom
hat selbst den größten Ruhm.heeft zelf de grootste roem.

3. Aria (A)

Wohl euch, ihr auserwählten Seelen,Gelukkig zijn jullie, uitverkoren zielen,
die Gott zur Wohnung ausersehn.die God als woning heeft uitgezocht.
Wer kann ein größer Heil erwählen?Wie kan een groter heil kiezen?
Wer kann des Segens Menge zählen?Wie kan de hoeveelheid zegen tellen?
Und dieses ist vom Herrn geschehn.En dit heeft de Heer gedaan.

4. Recitatief (B)

Erwählt sich Gott die heilgen Hütten,Als God de heilige tenten kiest
die er mit Heil bewohnt,die hij met heil bewoont,
so muß er auch den Segen auf sie schütten,dan moet hij daar ook de zegen op uitstorten,
so wird der Sitz des Heiligtums belohnt.dan wordt de zetel van het heiligdom beloond.
Der Herr ruft über sein geweihtes HausDe Heer roept over zijn gewijde huis
das Wort des Segens aus:het zegenwoord uit:

5. Koor

»Friede über Israel.«'Vrede over Israël'.
Dankt den höchsten Wunderhänden,Dank de hoogste wonderhanden,
dankt, Gott hat an euch gedacht.dank, God heeft aan u gedacht.
Ja, sein Segen wirkt mit Macht,Ja, zijn zegen werkt met macht
Friede über Israel,om vrede over Israël,
Friede über euch zu senden.vrede over u te brengen.
  
Libretto: onbekend Vertaling: Ria van Hengel

Kale tekst origineel

1. Koor

O ewiges Feuer, o Ursprung der Liebe,
entzünde die Herzen und weihe sie ein.
 Laß himmlische Flammen 
 durchdringen und wallen,
 wir wünschen, o Höchster, dein Tempel zu sein,
 ach, laß dir die Seelen im Glauben gefallen.

2. Recitatief (T) 

Herr, unsre Herzen halten dir
dein Wort der Wahrheit für:
Du willst bei Menschen gerne sein,
drum sei das Herze dein;
Herr, ziehe gnädig ein.
Ein solch erwähltes Heiligtum
hat selbst den größten Ruhm.

3. Aria (A)

Wohl euch, ihr auserwählten Seelen,
die Gott zur Wohnung ausersehn.
  Wer kann ein größer Heil erwählen?
  Wer kann des Segens Menge zählen?
  Und dieses ist vom Herrn geschehn.

4. Recitatief (B)

Erwählt sich Gott die heilgen Hütten,
die er mit Heil bewohnt,
so muß er auch den Segen auf sie schütten,
so wird der Sitz des Heiligtums belohnt.
Der Herr ruft über sein geweihtes Haus
das Wort des Segens aus:

5. Koor

»Friede über Israel.«
Dankt den höchsten Wunderhänden,
dankt, Gott hat an euch gedacht.
  Ja, sein Segen wirkt mit Macht,
  Friede über Israel,
  Friede über euch zu senden.


Libretto: onbekend
	

Kale tekst Nederlandse vertaling

1. Koor

O eeuwig vuur, o oorsprong van de liefde,
ontsteek de harten en wijd ze in.
Laat hemelse vlammen 
dóórdringen en golven,
wij wensen, o Allerhoogste, uw tempel te zijn,
ach, schep behagen in de gelovige zielen.

2. Recitatief (T) 

Heer, onze harten houden u
uw woord van waarheid voor:
u wilt graag bij mensen zijn,
moge het hart u dus toebehoren;
Heer, trek genadig binnen.
Zo'n uitverkoren heiligdom
heeft zelf de grootste roem.

3. Aria (A)

Gelukkig zijn jullie, uitverkoren zielen,
die God als woning heeft uitgezocht.
Wie kan een groter heil kiezen?
Wie kan de hoeveelheid zegen tellen?
En dit heeft de Heer gedaan.

4. Recitatief (B)

Als God de heilige tenten kiest
die hij met heil bewoont,
dan moet hij daar ook de zegen op uitstorten,
dan wordt de zetel van het heiligdom beloond.
De Heer roept over zijn gewijde huis
het zegenwoord uit:

5. Koor

'Vrede over Israël'.
Dank de hoogste wonderhanden,
dank, God heeft aan u gedacht.
Ja, zijn zegen werkt met macht
om vrede over Israël,
vrede over u te brengen.


		Vertaling: Ria van Hengel