naar de bespreking van BWV 33

Allein zu dir, Herr Jesu Christ (BWV 33)

Johann Sebastian Bach

1. Koor

Allein zu dir, Herr Jesu Christ,Alleen op u, Heer Jezus Christus,
mein Hoffnung steht auf Erden;is op aarde mijn hoop gevestigd;
ich weiß, daß du mein Tröster bist,ik weet dat u mijn trooster bent,
kein Trost mag mir sonst werden.ik verlang geen andere troost.
Von Anbeginn ist nichts erkorn,Vanaf het begin is er niets uitverkoren,
auf Erden war kein Mensch geborn,op aarde is er geen enkel mens geboren
der mir aus Nöten helfen kann.die mij uit de nood kan helpen.
Ich ruf dich an,Ik roep u aan
zu dem ich mein Vertrauen hab.op wie ik vertrouw.

2. Recitatief (B)

Mein Gott und Richter, Mijn God en rechter,
willt du mich aus dem Gesetze fragen, als u mij vragen stelt uit de wet,
so kann ich nicht, dan kan ik,
weil mein Gewissen widerspricht, omdat mijn geweten het tegenspreekt,
auf tausend eines sagen. op talloze vragen geen antwoord geven.
An Seelenkräften arm und an der Liebe bloß, Ik ben arm aan zielskracht en aan liefde,
und meine Sünd ist schwer und übergroß; en mijn zonde is zwaar en bovenmatig,
doch weil sie mich von Herzen reuen, maar omdat ik er van harte berouw van heb,
wirst du, mein Gott und Hort, zult u, mijn God en toeverlaat,
durch ein Vergebungswort mij door een woord van vergeving
mich wiederum erfreuen.weer blij maken.

3. Aria (A)

Wie furchtsam wankten meine Schritte,Wat wankelden mijn stappen angstig,
doch Jesus hört auf meine Bittemaar Jezus luistert naar mijn smeken
und zeigt mich seinem Vater an.en pleit voor mij bij zijn Vader.
Mich drückten Sündenlasten nieder,De last van mijn zonden drukte mij terneer,
doch hilft mir Jesu Trostwort wieder,maar mij helpt weer Jezus' troostwoord
daß er für mich genung getan.dat hij voor mij heeft betaald.

4. Recitatief (T)

Mein Gott, verwirf mich nicht,Mijn God, verwerp mij niet,
wiewohl ich dein Gebothoewel ik uw gebod
noch täglich übertrete,nog dagelijks overtreed
von deinem Angesicht!voor uw aangezicht!
Das kleinste ist mir schonZelfs het kleinste gebod nakomen
zu halten viel zu schwer;is al veel te moeilijk voor mij;
doch, wenn ich um nichts mehrmaar als ik om niets anders
als Jesu Beistand bete,dan de hulp van Jezus bid,
so wird mich kein Gewissensstreitdan zal geen gewetensstrijd
der Zuversicht berauben;mij van mijn vertrouwen beroven;
gib mir nur aus Barmherzigkeitgeef mij slechts uit barmhartigheid
den wahren Christenglauben!het ware christelijke geloof!
So stellt er sich mit guten Früchten einDat werpt goede vruchten af
und wird durch Liebe tätig sein.en zal met liefde werkzaam zijn.

5. Aria / Duet (T, B)

Gott, der du die Liebe heißt,God, die liefde heet,
ach, entzünde meinen Geist,ach, ontsteek mijn geest,
laß zu dir vor allen Dingenlaat vooral mijn liefde
meine Liebe kräftig dringen!krachtig tot u doordringen!
Gib, daß ich aus reinem TriebeGeef dat ik vanuit een zuiver motief
als mich selbst den Nächsten liebe;mijn naaste liefheb als mezelf;
stören Feinde meine Ruh,als vijanden mijn rust verstoren,
sende du mir Hülfe zu!stuur me dan uw hulp!

6. Koraal

Ehr sei Gott in dem höchsten Thron,Ere zij God op de hoogste troon,
dem Vater aller Güte,de Vader van alles goeds,
und Jesu Christ, sein'm liebsten Sohn,en Jezus Christus, zijn liefste Zoon,
der uns allzeit behüte,die ons altijd moge behoeden,
und Gott dem Heiligen Geiste,en God de Heilige Geest,
der uns sein Hülf allzeit leiste,die ons altijd zijn hulp moge geven,
damit wir ihm gefällig sein,opdat wij hem dienstbaar zijn,
hier in dieser Zeithier in deze tijd
und folgends in der Ewigkeit.en vervolgens in de eeuwigheid.
  
Libretto: Andreas Stübel (?) Vertaling: Ria van Hengel

Kale tekst origineel

1. Koor

Allein zu dir, Herr Jesu Christ,
mein Hoffnung steht auf Erden;
ich weiß, daß du mein Tröster bist,
kein Trost mag mir sonst werden.
Von Anbeginn ist nichts erkorn,
auf Erden war kein Mensch geborn,
der mir aus Nöten helfen kann.
Ich ruf dich an,
zu dem ich mein Vertrauen hab.

2. Recitatief (B)

Mein Gott und Richter,
willt du mich aus dem Gesetze fragen,
so kann ich nicht,
weil mein Gewissen widerspricht,
auf tausend eines sagen.
An Seelenkräften arm und an der Liebe bloß,
und meine Sünd ist schwer und übergroß;
doch weil sie mich von Herzen reuen,
wirst du, mein Gott und Hort,
durch ein Vergebungswort
mich wiederum erfreuen.

3. Aria (A)

Wie furchtsam wankten meine Schritte,
doch Jesus hört auf meine Bitte
und zeigt mich seinem Vater an.
  Mich drückten Sündenlasten nieder,
  doch hilft mir Jesu Trostwort wieder,
  daß er für mich genung getan.


4. Recitatief (T)

Mein Gott, verwirf mich nicht,
wiewohl ich dein Gebot
noch täglich übertrete,
von deinem Angesicht!
Das kleinste ist mir schon
zu halten viel zu schwer;
doch, wenn ich um nichts mehr
als Jesu Beistand bete,
so wird mich kein Gewissensstreit
der Zuversicht berauben;
gib mir nur aus Barmherzigkeit
den wahren Christenglauben!
So stellt er sich mit guten Früchten ein
und wird durch Liebe tätig sein.

5. Aria / Duet (T, B)

Gott, der du die Liebe heißt,
ach, entzünde meinen Geist,
laß zu dir vor allen Dingen
meine Liebe kräftig dringen!
Gib, daß ich aus reinem Triebe
als mich selbst den Nächsten liebe;
stören Feinde meine Ruh,
sende du mir Hülfe zu!

6. Koraal

Ehr sei Gott in dem höchsten Thron,
dem Vater aller Güte,
und Jesu Christ, sein'm liebsten Sohn,
der uns allzeit behüte,
und Gott dem Heiligen Geiste,
der uns sein Hülf allzeit leiste,
damit wir ihm gefällig sein,
hier in dieser Zeit
und folgends in der Ewigkeit.


Libretto: Andreas Stübel (?)
	

Kale tekst Nederlandse vertaling

1. Koor

Alleen op u, Heer Jezus Christus,
is op aarde mijn hoop gevestigd;
ik weet dat u mijn trooster bent,
ik verlang geen andere troost.
Vanaf het begin is er niets uitverkoren,
op aarde is er geen enkel mens geboren
die mij uit de nood kan helpen.
Ik roep u aan
op wie ik vertrouw.

2. Recitatief (B)

Mijn God en rechter,
als u mij vragen stelt uit de wet,
dan kan ik,
omdat mijn geweten het tegenspreekt,
op talloze vragen geen antwoord geven.
Ik ben arm aan zielskracht en aan liefde,
en mijn zonde is zwaar en bovenmatig,
maar omdat ik er van harte berouw van heb,
zult u, mijn God en toeverlaat,
mij door een woord van vergeving
weer blij maken.

3. Aria (A)

Wat wankelden mijn stappen angstig,
maar Jezus luistert naar mijn smeken
en pleit voor mij bij zijn Vader.
De last van mijn zonden drukte mij terneer,
maar mij helpt weer Jezus' troostwoord
dat hij voor mij heeft betaald.

4. Recitatief (T)

Mijn God, verwerp mij niet,
hoewel ik uw gebod
nog dagelijks overtreed
voor uw aangezicht!
Zelfs het kleinste gebod nakomen
is al veel te moeilijk voor mij;
maar als ik om niets anders
dan de hulp van Jezus bid,
dan zal geen gewetensstrijd
mij van mijn vertrouwen beroven;
geef mij slechts uit barmhartigheid
het ware christelijke geloof!
Dat werpt goede vruchten af
en zal met liefde werkzaam zijn.

5. Aria / Duet (T, B)

God, die liefde heet,
ach, ontsteek mijn geest,
laat vooral mijn liefde
krachtig tot u doordringen!
Geef dat ik vanuit een zuiver motief
mijn naaste liefheb als mezelf;
als vijanden mijn rust verstoren,
stuur me dan uw hulp!

6. Koraal

Ere zij God op de hoogste troon,
de Vader van alles goeds,
en Jezus Christus, zijn liefste Zoon,
die ons altijd moge behoeden,
en God de Heilige Geest,
die ons altijd zijn hulp moge geven,
opdat wij hem dienstbaar zijn,
hier in deze tijd
en vervolgens in de eeuwigheid.


		Vertaling: Ria van Hengel