Eduard van Hengel

Johann Sebastian Bach vocale werken

Johann Sebastian Bach

Herr Gott, dich loben wir, Herr Gott, wir danken dir

koraal, BWV 328

Tekst: Martin Luther (1524)

Melodie: Martin Luther (1524)

Algemene toelichting

beluister

downloads uitleg

notenbeeld BWV 328 op https://www.bach-chorales.com/
Herr Gott, dich loben wir, Heer God, wij loven u,
Herr Gott, wir danken dir. Heer God, wij danken u.


Dich, Gott Vater in Ewigkeit, U, Vader in eeuwigheid
ehret die Welt weit und breit. eert de hele wereld.
All Engel und all Himmelsheer, Alle engelen en alle hemelse heerscharen
und was da dienet deiner Ehr, en alles wat uw eer dient,
auch Cherubim und Seraphim ook cherubijnen en serafijnen
singen immer mit hoher Stimm: zingen voortdurend met heldere stem:


Heilig ist unser Gott! Heilig is onze God,
Heilig ist unser Gott! heilig is onze God,
Heilig ist unser Gott, der Herr Zebaoth. heilig is onze God, de Heer Sebaot.


Dein göttlich Macht und Herrlichkeit Uw goddelijke macht en heerlijkheid
Geht über himmel und Erde weit; gaan hemel en de aarde te boven;
Der heiligen zwölf Boten Zahl de heilige twaalf boodschappers
und die lieben Propheten all, en alle lieve profeten,
die theuren Mart'rer allzumal de dierbare martelaren allemaal
loben dich, Herr, mit großem Schall; prijzen u, Heer, met luid geschal;


Du König der Ehren, Jesu Christ! U koning der ere, Jezus Christus!
Gott Vaters ewiger Sohn du bist; U bent de eeuwige Zoon van God de Vader;
der Jungfrau Leib nicht hast verschmäht, u hebt de schoot van de maagd niet versmaad
zu erlösen das menschlich Geschlecht; om het menselijk geslacht te verlossen;
du hast dem Tod zerstört sein Macht u hebt de macht van de dood verwoest
und all Christen zum Himmel bracht; en alle christenen naar de hemel gebracht;


laß uns im Himmel haben Teil laten wij in de hemel deel hebben
mit den Heilgen im ewgen Heil. aan het eeuwige heil, met de heiligen.
Hilf deinem Volk, Herr Jesu Christ, Help uw volk, Heer Jezus Christus,
und segne, was dein Erbteil ist; en zegen hen die uw erfdeel zijn;
wart und pfleg ihr zu aller Zeit koester en verzorg hen te allen tijde
und heb sie hoch in Ewigkeit. en verhef hen in eeuwigheid.
Täglich, Herr Gott, wir loben dich Dagelijks, God, prijzen wij u
und ehr'n dein'n Namen stetiglich. en wij eren voortdurend uw naam.


Behüt uns heut, o treuer Gott, Behoed ons nu, o trouwe God,
für aller Sünd und Missethat! voor alle zonden en misdaden!
Sei uns gnädig, o Herre Gott; Wees ons genadig, o Heer God;
sei uns gnädig in aller Noth, wees ons genadig in alle nood,
zeig uns deine Barmherzigkeit, toon ons uw barmhartigheid,
wie unsre Hoffnung zu dir steht. want onze hoop is op u gevestigd.


Auf dich hoffen wir, lieber Herr! Op u hopen wij, lieve Heer!
in Schanden laß uns nimmermehr. Amen.Laat ons nooit te schande worden. Amen.
Dank aan Luke Dahn (noten), Gertim Alberda (midifiles), Ria van Hengel (vertaling)