Eduard van Hengel

Johann Sebastian Bach vocale werken

Johann Sebastian Bach

Meine Seel erhebt den Herren

koraal, BWV 324

Tekst: het Duitse Magnificat

Melodie: Wittenberg 1535

Algemene toelichting

beluister

downloads uitleg

notenbeeld BWV 324 op https://www.bach-chorales.com/
Meine Seel erhebt den Herrn, Mijn ziel prijst de Heer
und mein Geist freuet sich Gottes, en mijn geest verheugt zich in God,
meines Heilandes; mijn Heiland; want hij heeft
Denn er hat seine elende Magd omgekeken naar zijn geringe dienares.
angesehen. Siehe, von nun an werden Zie, van nu af zullen alle geslachten mij
mich selig preisen alle Kindeskind. gelukkig prijzen.


Er übet Gewalt mit seinem Arm Hij heerst met krachtige arm
Und zerstreut, die hoffärtig sin in ihres Herzens Sinn. en verstrooit de hoogmoedigen van hart.


Die Hungrigen füllet er mit Gütern Hij verzadigt de hongerigen
Und lässet die Reichen leer. en laat de rijken met lege handen staan.


Lob und Preis sei Gott dem Vater und dem Sohn Lof en prijs zij God de Vader
Und dem Heiligen Geiste. en de Zoon en de Heilige Geest,
Wie es war im Anfang, zoals het was in het begin,
jetzt und immerdar, nu en altijd en van eeuwigheid
Und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.tot eeuwigheid. Amen.
Dank aan Luke Dahn (noten), Gertim Alberda (midifiles), Ria van Hengel (vertaling)