Eduard van Hengel

Johann Sebastian Bach vocale werken

Johann Sebastian Bach

Gott sei uns gnädig und barmherzig (BWV 323)

Voor het eerst uitgevoerd: 1529

Totaal 1 delen

Deze cantate werd de afgelopen jaren nooit uitgevoerd

naar Psalm 67

beluister

downloads uitleg

Bespreking

1. Koraal

Gott sei uns gnädig und barmherzig God zij ons genadig en barmhartig
und gebe uns seinen göttlichen Segen.en geve ons zijn goddelijke zegen.