naar de bespreking van BWV 32

Liebster Jesu, mein Verlangen (BWV 32)

Johann Sebastian Bach

1. Aria (S)

Liebster Jesu, mein Verlangen,Liefste Jezus, mijn verlangen,
sage mir, wo find ich dich?zeg me, waar kan ik u vinden?
Soll ich dich so bald verlierenMoet ik u al zo snel verliezen
und nicht ferner bei mir spüren?en niet langer voelen dat u bij me bent?
Ach! mein Hort, erfreue mich,Ach, mijn toeverlaat, maak me blij,
laß dich höchst vergnügt umfangen.laat mij u verheugd omhelzen.

2. Recitatief (B)

»Was ists, daß du mich gesuchet? Waarom heb je mij gezocht?
Weißt du nicht, daß ich sein muß Weet je niet dat ik moet zijn
in dem, das meines Vaters ist?«in wat van mijn vader is?

3. Aria (B)

Hier, in meines Vaters Stätte,Hier, in het huis van mijn vader
findt mich ein betrübter Geist.kan een bedroefde geest mij vinden.
Da kannst du mich sicher findenDaar kun je mij zeker vinden
und dein Herz mit mir verbinden,en mij je hart schenken
weil dies meine Wohnung heißt.omdat dat mijn woning is.

4. Recitatief (S, B)

(S) Ach! heiliger und großer Gott, (S) Ach, heilige, grote God,
so will ich mir denn hier bei dir dan wil ik hier bij u
beständig Trost und Hülfe suchen. voortdurend troost en hulp zoeken.
(B) Wirst du den Erdentand verfluchen (B) Als je het aardse gebeuzel vervloekt
und nur in diese Wohnung gehn, en alleen deze woning betreedt,
so kannst du hier und dort bestehn. dan kun je zowel hier als daarginds bestaan.
(S) Wie lieblich ist doch deine Wohnung, (S) Hoe lieflijk is toch uw woning,
Herr, starker Zebaoth; sterke Heer van de hemelse machten;
mein Geist verlangt mijn geest verlangt naar dat
nach dem, was nur in deinem Hofe prangt. wat alleen in uw hof straalt.
Mein Leib und Seele freuet sich Mijn lichaam en ziel verheugen zich
in dem lebendgen Gott: in de levende God:
Ach! Jesu, meine Brust liebt dich nur ewiglich. Ach, Jezus, mijn hart bemint u eeuwig.
(B) So kannst du glücklich sein, (B) Dan kun je gelukkig zijn,
wenn Herz und Geist als hart en geest uit liefde voor mij
aus Liebe gegen mich entzündet heißt. zijn ontbrand.
(S) Ach! dieses Wort, das itzo schon (S) Ach, dit woord, dat nu al
mein Herz aus Babels Grenzen reißt, mijn hart wegrukt uit de grenzen van Babel,
faß ich mir andachtsvoll in meiner Seele ein.neem ik vol eerbied op in mijn hart.

5. Aria / Duet (S, B)

(beide) Nun verschwinden alle Plagen, (beide) Nu verdwijnen alle plagen,
nun verschwindet Ach und Schmerz. nu verdwijnen klachten en pijn.
(S) Nun will ich nicht von dir lassen, (S) Nu wil ik u niet verlaten
(B) und ich dich auch stets umfassen. (B) en ik wil u ook voortdurend omhelzen.
(S) Nun vergnüget sich mein Herz (S) Nu is mijn hart verheugd
(B) und kann voller Freude sagen: (B) en kan het vol vreugde zeggen:
(beide) Nun verschwinden alle Plagen, (beide) Nu verdwijnen alle plagen,
nun verschwindet Ach und Schmerz!nu verdwijnen klachten en pijn!

6. Koraal

Mein Gott, öffne mir die Pforten Mijn God, open voor mij de poorten
solcher Gnad und Gütigkeit, van die genade en goedheid,
laß mich allzeit allerorten laat mij altijd overal
schmecken deine Süßigkeit! uw zoetheid proeven!
Liebe mich und treib mich an, Heb mij lief en spoor mij aan
daß ich dich, so gut ich kann, om zo goed als ik kan op mijn beurt
wiederum umfang und liebe u te omhelzen en lief te hebben
und ja nun nicht mehr betrübe.en u geen verdriet meer te doen.
  
Libretto: Georg Christian Lehms Vertaling: Ria van Hengel

Kale tekst origineel

1. Aria (S)

Liebster Jesu, mein Verlangen,
sage mir, wo find ich dich?
Soll ich dich so bald verlieren
und nicht ferner bei mir spüren?
Ach! mein Hort, erfreue mich,
laß dich höchst vergnügt umfangen.

2. Recitatief (B)

»Was ists, daß du mich gesuchet? 
Weißt du nicht, daß ich sein muß 
in dem, das meines Vaters ist?«

3. Aria (B)

Hier, in meines Vaters Stätte,
findt mich ein betrübter Geist.
  Da kannst du mich sicher finden
  und dein Herz mit mir verbinden,
  weil dies meine Wohnung heißt.

4. Recitatief (S, B)

(S) Ach! heiliger und großer Gott,
so will ich mir denn hier bei dir
beständig Trost und Hülfe suchen.
(B) Wirst du den Erdentand verfluchen
und nur in diese Wohnung gehn,
so kannst du hier und dort bestehn.
(S) Wie lieblich ist doch deine Wohnung,
Herr, starker Zebaoth;
mein Geist verlangt
nach dem, was nur in deinem Hofe prangt.
Mein Leib und Seele freuet sich
in dem lebendgen Gott:
Ach! Jesu, meine Brust liebt dich nur ewiglich.
(B) So kannst du glücklich sein,
wenn Herz und Geist
aus Liebe gegen mich entzündet heißt.
(S) Ach! dieses Wort, das itzo schon
mein Herz aus Babels Grenzen reißt,
faß ich mir andachtsvoll in meiner Seele ein.

5. Aria / Duet (S, B)

(beide) Nun verschwinden alle Plagen,
nun verschwindet Ach und Schmerz.
(S) Nun will ich nicht von dir lassen,
(B) und ich dich auch stets umfassen.
(S) Nun vergnüget sich mein Herz
(B) und kann voller Freude sagen:
(beide) Nun verschwinden alle Plagen,
nun verschwindet Ach und Schmerz!

6. Koraal

Mein Gott, öffne mir die Pforten
solcher Gnad und Gütigkeit,
laß mich allzeit allerorten
schmecken deine Süßigkeit!
Liebe mich und treib mich an,
daß ich dich, so gut ich kann,
wiederum umfang und liebe
und ja nun nicht mehr betrübe.


Libretto: Georg Christian Lehms
	

Kale tekst Nederlandse vertaling

1. Aria (S)

Liefste Jezus, mijn verlangen,
zeg me, waar kan ik u vinden?
Moet ik u al zo snel verliezen
en niet langer voelen dat u bij me bent?
Ach, mijn toeverlaat, maak me blij,
laat mij u verheugd omhelzen.

2. Recitatief (B)

Waarom heb je mij gezocht?
Weet je niet dat ik moet zijn
in wat van mijn vader is?

3. Aria (B)

Hier, in het huis van mijn vader
kan een bedroefde geest mij vinden.
Daar kun je mij zeker vinden
en mij je hart schenken
omdat dat mijn woning is.

4. Recitatief (S, B)

(S) Ach, heilige, grote God,
dan wil ik hier bij u
voortdurend troost en hulp zoeken.
(B) Als je het aardse gebeuzel vervloekt
en alleen deze woning betreedt,
dan kun je zowel hier als daarginds bestaan.
(S) Hoe lieflijk is toch uw woning,
sterke Heer van de hemelse machten;
mijn geest verlangt naar dat
wat alleen in uw hof straalt.
Mijn lichaam en ziel verheugen zich
in de levende God:
Ach, Jezus, mijn hart bemint u eeuwig.
(B) Dan kun je gelukkig zijn,
als hart en geest uit liefde voor mij
zijn ontbrand.
(S) Ach, dit woord, dat nu al
mijn hart wegrukt uit de grenzen van Babel,
neem ik vol eerbied op in mijn hart.

5. Aria / Duet (S, B)

(beide) Nu verdwijnen alle plagen,
nu verdwijnen klachten en pijn.
(S) Nu wil ik u niet verlaten
(B) en ik wil u ook voortdurend omhelzen.
(S) Nu is mijn hart verheugd
(B) en kan het vol vreugde zeggen:
(beide) Nu verdwijnen alle plagen,
nu verdwijnen klachten en pijn!

6. Koraal

Mijn God, open voor mij de poorten
van die genade en goedheid,
laat mij altijd overal
uw zoetheid proeven!
Heb mij lief en spoor mij aan
om zo goed als ik kan op mijn beurt
u te omhelzen en lief te hebben
en u geen verdriet meer te doen.


		Vertaling: Ria van Hengel