Eduard van Hengel

Johann Sebastian Bach vocale werken

Johann Sebastian Bach

Eins ist not, ach Herr, dies Eine

koraal, BWV 304

Tekst: Johann Heinrich Schröder (1695)

Melodie: Halle 1704, naar een seculier lied van Adam Krieger (1657)

Algemene toelichting

beluister

downloads uitleg

notenbeeld BWV 304 op https://www.bach-chorales.com/
Eins ist Not! ach Herr, dies Eine Eén ding is nodig! Ach Heer,
lehre mich erkennen doch! leer mij dat ene toch zien!
Alles andre, wie's auch scheine, Al het andere, hoe het er ook uitziet,
ist ja nur ein schweres Joch, is immers alleen maar een zwaar juk,
darunter das Herze sich naget und plaget waaronder het hart zwoegt en zich afbeult
und dennoch kein wahres Vergnügen erjaget. zonder dat het echt plezier oplevert.
Erlang ich dies Eine, das alles ersetzt, Wanneer ik dat ene verkrijg, dat alles vervangt,
so wird ich mit Einem in allem ergötzt.dan kan ik met dat ene van alles genieten.
Dank aan Luke Dahn (noten), Gertim Alberda (midifiles), Ria van Hengel (vertaling)