Eduard van Hengel

Johann Sebastian Bach vocale werken

Johann Sebastian Bach

Dies sind die heilgen zehn Gebot

koraal, BWV 298

Tekst: Martin Luther (1524)

Melodie: Erfurt 1524

Algemene toelichting

beluister

downloads uitleg

notenbeeld BWV 298 op https://www.bach-chorales.com/
Dies sind die heilgen zehn Gebot, Dit zijn de heilige tien geboden
die uns gab unser Herre Gott die onze Heer God ons heeft gegeven
durch Mosen, seinen Diener treu, via Mozes, zijn trouwe dienaar,
hoch auf dem Berg Sinai. Kyrieleis.hoog op de berg Sinaï. Heer, ontferm u.
Dank aan Luke Dahn (noten), Gertim Alberda (midifiles), Ria van Hengel (vertaling)