naar de bespreking van BWV 29

Wir danken dir, Gott, wir danken dir (BWV 29)

Johann Sebastian Bach

1. Sinfonia

2. Koor

»Wir danken dir, Gott, wir danken dir Wij danken u, God, wij danken u
und verkündigen deine Wunder.«en verkondigen uw wonderen.

3. Aria (T)

Halleluja, Stärk und Macht Halleluja, Kracht en Macht
sei des Allerhöchsten Namen. zij de naam van de Allerhoogste!
Zion ist noch seine Stadt, Sion is nog steeds zijn stad,
da er seine Wohnung hat, waar hij zijn woning heeft,
da er noch bei unserm Samen omdat hij ook bij ons kroost nog
an der Väter Bund gedacht. gedacht heeft aan het verbond met onze vaderen.

4. Recitatief (B)

Gott Lob! es geht uns wohl! Godlof! het gaat goed met ons!
Gott ist noch unsre Zuversicht; God is nog steeds onze toeverlaat,
sein Schutz, sein Trost und Licht zijn bescherming, zijn troost en licht
beschirmt die Stadt und die Paläste; beschermen de stad en de paleizen,
sein Flügel hält die Mauern feste. zijn vleugel verstevigt de muren.
Er läßt uns aller Orten segnen; Hij laat ons overal zegenen,
der Treue, die den Frieden küßt, de trouw, die de vrede kust,
muß für und für Gerechtigkeit begegnen. moet voortdurend gerechtigheid ontmoeten.
Wo ist ein solches Volk wie wir, Waar is een volk zoals wij,
dem Gott so nah und gnädig ist!waarvoor God zo nabij en zo genadig is.

5. Aria (S)

Gedenk an uns mit deiner Liebe, Gedenk ons met uw liefde,
schleuß uns in dein Erbarmen ein. neem ons op in uw ontferming.
Segne die, so uns regieren, Zegen hen die ons regeren,
die uns leiten, schützen, führen, die ons besturen, beschermen, leiden,
segne, die gehorsam sein. zegen hen die gehoorzaam zijn.

6. Recitatief (A) en Koor

Vergiß es ferner nicht, Vergeet verder niet
mit deiner Hand uns Gutes zu erweisen, om ons met uw hand weldaden te bewijzen;
so soll dich unsre Stadt und unser Land, dan zullen onze stad en ons land,
das deiner Ehre voll, dat vervuld is van uw eer,
mit Opfern und mit Danken preisen, u met offers en dank prijzen,
»und alles Volk soll sagen: Amen!«en het hele volk zal zeggen: Amen!

7. Aria (A)

Halleluja, Stärk und MachtHalleluja, Kracht en Macht
sei des Allerhöchsten Namen.zij de naam van de Allerhoogste!

8. Koraal

Sei Lob und Preis mit Ehren,Lof en prijs met ere
Gott, Vater, Sohn, Heiligem Geist,zij God, Vader, Zoon en Heilige Geest,
der woll in uns vermehren,die in ons moge vermeerderen
was er uns aus Gnaden verheißt,wat hij ons uit genade belooft,
daß wir ihm fest vertrauen,zodat wij vast op hem vertrouwen,
gänzlich verlass’n auf ihn,ons volkomen op hem verlaten,
von Herzen auf ihn bauen,van harte op hem bouwen,
daß uns’r Herz, Mut und Sinnzodat ons hart, ons gemoed en onze geest
ihm tröstlich soll’n anhangen,hem troostrijk toegedaan zijn,
drauf singen wir zur Stund:daarop zingen wij op dit uur:
Amen, wir werden’s erlangen,Amen, wij zullen het bereiken,
glaub’n wir aus Herzens Grund.als wij van harte geloven.
  
Libretto: onbekend Vertaling: Ria van Hengel

Kale tekst origineel

1. Sinfonia2. Koor

»Wir danken dir, Gott, wir danken dir
und verkündigen deine Wunder.«

3. Aria (T)

Halleluja, Stärk und Macht
sei des Allerhöchsten Namen.
 Zion ist noch seine Stadt,
 da er seine Wohnung hat,
 da er noch bei unserm Samen
 an der Väter Bund gedacht.

4. Recitatief (B)

Gott Lob! es geht uns wohl!
Gott ist noch unsre Zuversicht;
sein Schutz, sein Trost und Licht
beschirmt die Stadt und die Paläste;
sein Flügel hält die Mauern feste.
Er läßt uns aller Orten segnen;
der Treue, die den Frieden küßt,
muß für und für Gerechtigkeit begegnen.
Wo ist ein solches Volk wie wir,
dem Gott so nah und gnädig ist!

5. Aria (S)

Gedenk an uns mit deiner Liebe,
schleuß uns in dein Erbarmen ein.
 Segne die, so uns regieren,
 die uns leiten, schützen, führen,
 segne, die gehorsam sein.

6. Recitatief (A) en Koor

Vergiß es ferner nicht,
mit deiner Hand uns Gutes zu erweisen,
so soll dich unsre Stadt und unser Land,
das deiner Ehre voll,
mit Opfern und mit Danken preisen,
»und alles Volk soll sagen: Amen!«

7. Aria (A)

Halleluja, Stärk und Macht
sei des Allerhöchsten Namen.

8. Koraal

Sei Lob und Preis mit Ehren,
Gott, Vater, Sohn, Heiligem Geist,
der woll in uns vermehren,
was er uns aus Gnaden verheißt,
daß wir ihm fest vertrauen,
gänzlich verlass’n auf ihn,
von Herzen auf ihn bauen,
daß uns’r Herz, Mut und Sinn
ihm tröstlich soll’n anhangen,
drauf singen wir zur Stund:
Amen, wir werden’s erlangen,
glaub’n wir aus Herzens Grund.


Libretto: onbekend
	

Kale tekst Nederlandse vertaling

1. Sinfonia2. Koor

Wij danken u, God, wij danken u
en verkondigen uw wonderen.

3. Aria (T)

Halleluja, Kracht en Macht
zij de naam van de Allerhoogste!
  Sion is nog steeds zijn stad,
  waar hij zijn woning heeft,
  omdat hij ook bij ons kroost nog
  gedacht heeft aan het verbond met onze vaderen.

4. Recitatief (B)

Godlof! het gaat goed met ons!
God is nog steeds onze toeverlaat,
zijn bescherming, zijn troost en licht
beschermen de stad en de paleizen,
zijn vleugel verstevigt de muren.
Hij laat ons overal zegenen,
de trouw, die de vrede kust,
moet voortdurend gerechtigheid ontmoeten.
Waar is een volk zoals wij,
waarvoor God zo nabij en zo genadig is.

5. Aria (S)

Gedenk ons met uw liefde,
neem ons op in uw ontferming.
  Zegen hen die ons regeren,
  die ons besturen, beschermen, leiden,
  zegen hen die gehoorzaam zijn.

6. Recitatief (A) en Koor

Vergeet verder niet
om ons met uw hand weldaden te bewijzen;
dan zullen onze stad en ons land,
dat vervuld is van uw eer,
u met offers en dank prijzen,
en het hele volk zal zeggen: Amen!

7. Aria (A)

Halleluja, Kracht en Macht
zij de naam van de Allerhoogste!

8. Koraal

Lof en prijs met ere
zij God, Vader, Zoon en Heilige Geest,
die in ons moge vermeerderen
wat hij ons uit genade belooft,
zodat wij vast op hem vertrouwen,
ons volkomen op hem verlaten,
van harte op hem bouwen,
zodat ons hart, ons gemoed en onze geest
hem troostrijk toegedaan zijn,
daarop zingen wij op dit uur:
Amen, wij zullen het bereiken,
als wij van harte geloven.


		Vertaling: Ria van Hengel