naar de bespreking van BWV 27

Wer weiß, wie nahe mir mein Ende (BWV 27)

Johann Sebastian Bach

1. Recitatief (S, A, T) en Koor

Wer weiß, wie nahe mir mein Ende? Wie weet hoe dichtbij mijn einde is?
(S) Das weiß der liebe Gott allein, dat weet de goede God alleen,
ob meine Wallfahrt auf der Erden of mijn pelgrimstocht op aarde
kurz oder länger möge sein. kort of langer zal zijn.
Hin geht die Zeit, her kommt der Tod, De tijd gaat heen, de dood komt.
(A) Und endlich kommt es doch so weit, En uiteindelijk komt het toch zo ver,
daß sie zusammentreffen werden. dat ze elkaar tegenkomen.
Ach, wie geschwinde und behende Ach, hoe gezwind en snel
kann kommen meine Todesnot! kan mijn doodsnood komen!
(T) Wer weiß, ob heute nicht Wie weet spreekt mijn mond
mein Mund die letzten Worte spricht! vandaag wel de laatste woorden.
Drum bet ich alle Zeit: Daarom bid ik te allen tijde:
Mein Gott, ich bitt durch Christi Blut, mijn God, ik smeek u, omwille van Christus' bloed:
machs nur mit meinem Ende gut!geef mij een goed einde!

2. Recitatief (T)

Mein Leben hat kein ander Ziel, Mijn leven heeft geen ander doel,
als daß ich möge selig sterben dan dat ik zalig zal sterven
und meines Glaubens Anteil erben; en het erfdeel van mijn geloof zal erven;
drum leb ich allezeit daarom leef ik voortdurend zo
zum Grabe fertig und bereit, dat ik gereed en bereid ben tot het graf,
und was das Werk der Hände tut, en het werk van mijn handen
ist gleichsam, ob ich sicher wüßte, doe ik alsof ik zeker weet
daß ich noch heute sterben müßte; dat ik nog vandaag moet sterven
denn: Ende gut, macht alles gut!want eind goed al goed!

3. Aria (A)

Willkommen! will ich sagen, Welkom! zal ik zeggen
wenn der Tod ans Bette tritt. als de dood aan mijn bed komt.
Fröhlich will ich folgen, Vrolijk zal ik volgen
wenn er ruft, in die Gruft, als hij mij naar het graf roept,
alle meine Plagen nehm ich mit.Al mijn kwellingen neem ik mee.

4. Recitatief (S)

Ach, wer doch schon im Himmel wär!Ach, wie zou niet al in de hemel willen zijn?
Ich habe Lust zu scheidenIk heb lust om heen te gaan
und mit dem Lamm,en mij met het Lam,
das aller Frommen Bräutigam,de Bruidegom van alle vromen,
mich in der Seligkeit zu weiden.in de zaligheid te vermeien.
Flügel her!Geef mij vleugels!
Ach, wer doch schon im Himmel wär!Ach, wie zou niet al in de hemel willen zijn?

5. Aria (B)

Gute Nacht, du Weltgetümmel! Goede nacht, wereld-rumoer!
Jetzt mach ich mit dir Beschluß; Nu ben ik klaar met jou;
ich steh schon mit einem Fuß ik sta al met een voet
bei dem lieben Gott im Himmel.bij de goede God in de hemel.

6. Koraal

Welt, ade! ich bin dein müde,Wereld, adieu! ik ben je moe,
ich will nach dem Himmel zu,ik wil naar de hemel toe,
da wird sein der rechte Friededaar zal de ware vrede zijn
und die ewge, stolze Ruh.en de eeuwige, grote rust.
Welt, bei dir ist Krieg und Streit,Wereld, bij jou is oorlog en strijd
nichts denn lauter Eitelkeit,niets dan pure ijdelheid,
in dem Himmel allezeitin de hemel is er altijd
Friede, Freud und Seligkeit.vrede, vreugde en zaligheid.
  
Libretto: onbekend Vertaling: Leo de Leeuw

Kale tekst origineel

1. Recitatief (S, A, T) en Koor

Wer weiß, wie nahe mir mein Ende?
(S) Das weiß der liebe Gott allein,
ob meine Wallfahrt auf der Erden
kurz oder länger möge sein.
Hin geht die Zeit, her kommt der Tod,
(A) Und endlich kommt es doch so weit,
daß sie zusammentreffen werden.
Ach, wie geschwinde und behende
kann kommen meine Todesnot!
(T) Wer weiß, ob heute nicht
mein Mund die letzten Worte spricht!
Drum bet ich alle Zeit:
Mein Gott, ich bitt durch Christi Blut,
machs nur mit meinem Ende gut!

2. Recitatief (T)

Mein Leben hat kein ander Ziel,
als daß ich möge selig sterben
und meines Glaubens Anteil erben;
drum leb ich allezeit
zum Grabe fertig und bereit,
und was das Werk der Hände tut,
ist gleichsam, ob ich sicher wüßte,
daß ich noch heute sterben müßte;
denn: Ende gut, macht alles gut!

3. Aria (A)

Willkommen! will ich sagen,
wenn der Tod ans Bette tritt.
  Fröhlich will ich folgen,
  wenn er ruft, in die Gruft,
  alle meine Plagen nehm ich mit.

4. Recitatief (S)

Ach, wer doch schon im Himmel wär!
Ich habe Lust zu scheiden
und mit dem Lamm,
das aller Frommen Bräutigam,
mich in der Seligkeit zu weiden.
Flügel her!
Ach, wer doch schon im Himmel wär!

5. Aria (B)

Gute Nacht, du Weltgetümmel!
 Jetzt mach ich mit dir Beschluß;
 ich steh schon mit einem Fuß
 bei dem lieben Gott im Himmel.

6. Koraal

Welt, ade! ich bin dein müde,
ich will nach dem Himmel zu,
da wird sein der rechte Friede
und die ewge, stolze Ruh.
Welt, bei dir ist Krieg und Streit,
nichts denn lauter Eitelkeit,
in dem Himmel allezeit
Friede, Freud und Seligkeit.


Libretto: onbekend
	

Kale tekst Nederlandse vertaling

1. Recitatief (S, A, T) en Koor

Wie weet hoe dichtbij mijn einde is?
dat weet de goede God alleen,
of mijn pelgrimstocht op aarde
kort of langer zal zijn.
De tijd gaat heen, de dood komt.
En uiteindelijk komt het toch zo ver,
dat ze elkaar tegenkomen.
Ach, hoe gezwind en snel
kan mijn doodsnood komen!
Wie weet spreekt mijn mond
vandaag wel de laatste woorden.
Daarom bid ik te allen tijde:
mijn God, ik smeek u, omwille van Christus' bloed:
geef mij een goed einde!

2. Recitatief (T)

Mijn leven heeft geen ander doel,
dan dat ik zalig zal sterven
en het erfdeel van mijn geloof zal erven;
daarom leef ik voortdurend zo
dat ik gereed en bereid ben tot het graf,
en het werk van mijn handen
doe ik alsof ik zeker weet
dat ik nog vandaag moet sterven
want eind goed al goed!

3. Aria (A)

Welkom! zal ik zeggen
als de dood aan mijn bed komt.
Vrolijk zal ik volgen 
als hij mij naar het graf roept,
Al mijn kwellingen neem ik mee.

4. Recitatief (S)

Ach, wie zou niet al in de hemel willen zijn?
Ik heb lust om heen te gaan
en mij met het Lam,
de Bruidegom van alle vromen,
in de zaligheid te vermeien.
Geef mij vleugels!
Ach, wie zou niet al in de hemel willen zijn?

5. Aria (B)

Goede nacht, wereld-rumoer!
Nu ben ik klaar met jou;
ik sta al met een voet
bij de goede God in de hemel.

6. Koraal

Wereld, adieu! ik ben je moe,
ik wil naar de hemel toe,
daar zal de ware vrede zijn
en de eeuwige, grote rust.
Wereld, bij jou is oorlog en strijd
niets dan pure ijdelheid,
in de hemel is er altijd
vrede, vreugde en zaligheid.


		Vertaling: Leo de Leeuw