Eduard van Hengel

Johann Sebastian Bach vocale werken

Johann Sebastian Bach

Aus meines Herzens Grunde

koraal, BWV 269

Tekst: Georg Niege (c. 1586)

Melodie: vóór 1598

Algemene toelichting

beluister

downloads uitleg

notenbeeld BWV 269 op https://www.bach-chorales.com/
Aus meines Herzens Grunde Van ganser harte
sag ich dir Lob und Dank zeg ik u lof en dank
in dieser Morgenstunde, op dit morgenuur,
dazu mein Leben lang, en ook mijn leven lang,
o Gott! in deinem Thron, o God! op uw troon,
dir zu Lob, Preis und Ehren tot uw lof, prijs en eer,
durch Christum, unsern Herren, door Christus onze Heer,
dein eingebornen Sohn.uw eniggeboren zoon.
Dank aan Luke Dahn (noten), Gertim Alberda (midifiles), Ria van Hengel (vertaling)