Eduard van Hengel

Johann Sebastian Bach vocale werken

Johann Sebastian Bach: koraal BWV 269

Aus meines Herzens Grunde

Tekst: Georg Niege (c. 1586)

Melodie: vóór 1598

Algemene toelichting

beluister

downloads uitleg

notenbeeld BWV 269 op https://www.bach-chorales.com/
Aus meines Herzens Grunde Van ganser harte
sag ich dir Lob und Dank zeg ik u lof en dank
in dieser Morgenstunde, op dit morgenuur,
dazu mein Leben lang, en ook mijn leven lang,
o Gott! in deinem Thron, o God! op uw troon,
dir zu Lob, Preis und Ehren tot uw lof, prijs en eer,
durch Christum, unsern Herren, door Christus onze Heer,
dein eingebornen Sohn.uw eniggeboren zoon.