naar de bespreking van BWV 26

Ach wie flüchtig, ach wie nichtig (BWV 26)

Johann Sebastian Bach

1. Koor

Ach wie flüchtig, ach wie nichtigAch hoe vluchtig, ach, hoe nietig
ist der Menschen Leben!is het leven van de mensen!
Wie ein Nebel bald entstehetZoals een nevel snel ontstaat
und auch wieder bald vergehet,en ook weer snel verdwijnt,
so ist unser Leben, sehet!zo is ons leven, kijk maar!

2. Aria (T)

So schnell ein rauschend Wasser schießt,Zo snel als ruisend water stroomt,
so eilen unser Lebenstage.zo snellen onze levensdagen voort.
Die Zeit vergeht, die Stunden eilen,De tijd gaat voorbij, de uren vliegen,
wie sich die Tropfen plötzlich teilen,zoals druppels plotseling uiteenspatten
wenn alles in den Abgrund schießt.als alles in de afgrond stort.

3. Recitatief (A)

Die Freude wird zur Traurigkeit, Vreugde verandert in droefheid,
die Schönheit fällt als eine Blume, schoonheid verlept als een bloem,
die größte Stärke wird geschwächt, de grootste kracht wordt zwakheid,
es ändert sich das Glücke mit der Zeit, geluk slaat om in de loop van de tijd,
bald ist es aus mit Ehr und Ruhme, aan eer en roem komt al snel een eind,
die Wissenschaft und was ein Mensche dichtet, kennis en alles wat een mens bedenkt
wird endlich durch das Grab vernichtet.wordt uiteindelijk door het graf vernietigd.

4. Aria (B)

An irdische Schätze das Herze zu hängen,Je hart verpanden aan aardse schatten,
ist eine Verführung der törichten Welt.dat is de verleiding van de dwaze wereld.
Wie leichtlich entstehen verzehrende Gluten,Hoe gemakkelijk ontstaan er verterende vuren,
wie rauschen und reißen die wallenden Fluten,hoe ruist en kolkt het golvende water,
bis alles zerschmettert in Trümmern zerfällt.totdat alles verbrijzeld in puin valt.

5. Recitatief (S)

Die höchste Herrlichkeit und Pracht Ook de grootste luister en pracht
umhüllt zuletzt worden uiteindelijk omhuld
des Todes Nacht. door de nacht van de dood.
Wer gleichsam als ein Gott gesessen, Ook een hooggeplaatste
entgeht dem Staub und Asche nicht, ontsnapt niet aan stof en as
und wenn die letzte Stunde schläget, en als zijn laatste uur slaat
daß man ihn zu der Erde träget, en hij ten grave wordt gedragen
und seiner Hoheit Grund zerbricht, en de basis voor zijn aanzien verbrokkelt,
wird seiner ganz vergessen.wordt hij volkomen vergeten.

6. Koraal

Ach wie flüchtig, ach wie nichtigAch, hoe vluchtig, ach, hoe nietig
sind der Menschen Sachen!zijn de dingen van de mensen!
Alles, alles, was wir sehen,Alles, alles wat wij zien
das muß fallen und vergehen.moet vallen en vergaan.
Wer Gott fürcht, bleibt ewig stehen.Wie God vreest blijft eeuwig staan.
  
Libretto: Andreas Stübel (?) Vertaling: Ria van Hengel

Kale tekst origineel

1. Koor

Ach wie flüchtig, ach wie nichtig
ist der Menschen Leben!
Wie ein Nebel bald entstehet
und auch wieder bald vergehet,
so ist unser Leben, sehet!


2. Aria (T)

So schnell ein rauschend Wasser schießt,
so eilen unser Lebenstage.
  Die Zeit vergeht, die Stunden eilen,
  wie sich die Tropfen plötzlich teilen,
  wenn alles in den Abgrund schießt.

3. Recitatief (A)

Die Freude wird zur Traurigkeit,
die Schönheit fällt als eine Blume,
die größte Stärke wird geschwächt,
es ändert sich das Glücke mit der Zeit,
bald ist es aus mit Ehr und Ruhme,
die Wissenschaft und was ein Mensche dichtet,
wird endlich durch das Grab vernichtet.

4. Aria (B)

An irdische Schätze das Herze zu hängen,
ist eine Verführung der törichten Welt.
  Wie leichtlich entstehen verzehrende Gluten,
  wie rauschen und reißen die wallenden Fluten,
  bis alles zerschmettert in Trümmern zerfällt.

5. Recitatief (S)

Die höchste Herrlichkeit und Pracht
umhüllt zuletzt 
des Todes Nacht.
Wer gleichsam als ein Gott gesessen,
entgeht dem Staub und Asche nicht,
und wenn die letzte Stunde schläget,
daß man ihn zu der Erde träget,
und seiner Hoheit Grund zerbricht,
wird seiner ganz vergessen.

6. Koraal

Ach wie flüchtig, ach wie nichtig
sind der Menschen Sachen!
Alles, alles, was wir sehen,
das muß fallen und vergehen.
Wer Gott fürcht, bleibt ewig stehen.


Libretto: Andreas Stübel (?)
	

Kale tekst Nederlandse vertaling

1. Koor

Ach hoe vluchtig, ach, hoe nietig
is het leven van de mensen!
Zoals een nevel snel ontstaat
en ook weer snel verdwijnt,
zo is ons leven, kijk maar!

2. Aria (T)

Zo snel als ruisend water stroomt,
zo snellen onze levensdagen voort.
De tijd gaat voorbij, de uren vliegen,
zoals druppels plotseling uiteenspatten
als alles in de afgrond stort.

3. Recitatief (A)

Vreugde verandert in droefheid,
schoonheid verlept als een bloem,
de grootste kracht wordt zwakheid,
geluk slaat om in de loop van de tijd,
aan eer en roem komt al snel een eind,
kennis en alles wat een mens bedenkt
wordt uiteindelijk door het graf vernietigd.

4. Aria (B)

Je hart verpanden aan aardse schatten,
dat is de verleiding van de dwaze wereld.
Hoe gemakkelijk ontstaan er verterende vuren,
hoe ruist en kolkt het golvende water,
totdat alles verbrijzeld in puin valt.

5. Recitatief (S)

Ook de grootste luister en pracht
worden uiteindelijk omhuld
door de nacht van de dood.
Ook een hooggeplaatste
ontsnapt niet aan stof en as
en als zijn laatste uur slaat
en hij ten grave wordt gedragen
en de basis voor zijn aanzien verbrokkelt,
wordt hij volkomen vergeten.

6. Koraal

Ach, hoe vluchtig, ach, hoe nietig
zijn de dingen van de mensen!
Alles, alles wat wij zien
moet vallen en vergaan.
Wie God vreest blijft eeuwig staan.


		Vertaling: Ria van Hengel