naar de bespreking van BWV 26

Ach wie flüchtig, ach wie nichtig (BWV 26)

Johann Sebastian Bach

1. Koor

Ach wie flüchtig, ach wie nichtigAch hoe vluchtig, ach hoe nietig
ist der Menschen Leben!is het leven van de mensen!
Wie ein Nebel bald entstehetZoals een nevel snel opkomt
und auch wieder bald vergehet,en ook weer snel verdwijnt,
so ist unser Leben, sehet!zo is ons leven, kijk!

2. Aria (T)

So schnell ein rauschend Wasser schießt,Zo snel als ruisend water voortstroomt,
so eilen unser Lebenstage.zo snellen onze levensdagen voort.
Die Zeit vergeht, die Stunden eilen,De tijd raast voorbij, de uren vliegen
wie sich die Tropfen plötzlich teilen,als druppels die plotseling uiteenspatten
wenn alles in den Abgrund schießt.wanneer alles in de afgrond stort.

3. Recitatief (A)

Die Freude wird zur Traurigkeit, Vreugde gaat over in droefheid,
die Schönheit fällt als eine Blume, schoonheid vergaat als een bloem,
die größte Stärke wird geschwächt, de grootste macht wordt verzwakt,
es ändert sich das Glücke mit der Zeit, geluk wisselt met de tijd,
bald ist es aus mit Ehr und Ruhme, weldra komt er een eind aan eer en roem,
die Wissenschaft van kennis
und was ein Mensche dichtet, en van al wat de mens bedenkt
wird endlich durch das Grab vernichtet.blijft in het graf niets over.

4. Aria (B)

An irdische Schätze das Herze zu hängen,Aan aardse schatten het hart verpanden,
ist eine Verführung der törichten Welt.is waartoe de dwaze wereld ons verleidt.
Wie leichtlich entstehen verzehrende Gluten,Hoe makkelijk ontstaan verzengende vlammen,
wie rauschen und reißen die wallenden Fluten,hoe kolken en golven de bruisende stromen,
bis alles zerschmettert in Trümmern zerfällt.tot alles vergruizeld in puin valt.

5. Recitatief (S)

Die höchste Herrlichkeit und Pracht Ook de grootste luister en pracht
umhüllt zuletzt worden uiteindelijk omhuld
des Todes Nacht. door de nacht van de dood.
Wer gleichsam als ein Gott gesessen, Wie zetelt als een god
entgeht dem Staub und Asche nicht, ontsnapt niet aan stof en as,
und wenn die letzte Stunde schläget, en als zijn laatste uur aanbreekt
daß man ihn zu der Erde träget, en men hem ten grave draagt
und seiner Hoheit Grund zerbricht, en het fundament van zijn aanzien afbrokkelt,
wird seiner ganz vergessen.raakt hij geheel vergeten.

6. Koraal

Ach wie flüchtig, ach wie nichtigAch hoe vluchtig, ach hoe nietig
sind der Menschen Sachen!zijn de dingen van de mensen!
Alles, alles, was wir sehen,Alles, alles wat wij zien
das muß fallen und vergehen.moet vallen en vergaan.
Wer Gott fürcht, bleibt ewig stehen.Wie God vreest, blijft eeuwig staan.
  
Libretto: Andreas Stübel (?) Vertaling: Alice bij de Vaate

Kale tekst origineel

1. Koor

Ach wie flüchtig, ach wie nichtig
ist der Menschen Leben!
Wie ein Nebel bald entstehet
und auch wieder bald vergehet,
so ist unser Leben, sehet!


2. Aria (T)

So schnell ein rauschend Wasser schießt,
so eilen unser Lebenstage.
  Die Zeit vergeht, die Stunden eilen,
  wie sich die Tropfen plötzlich teilen,
  wenn alles in den Abgrund schießt.

3. Recitatief (A)

Die Freude wird zur Traurigkeit,
die Schönheit fällt als eine Blume,
die größte Stärke wird geschwächt,
es ändert sich das Glücke mit der Zeit,
bald ist es aus mit Ehr und Ruhme,
die Wissenschaft 
und was ein Mensche dichtet,
wird endlich durch das Grab vernichtet.

4. Aria (B)

An irdische Schätze das Herze zu hängen,
ist eine Verführung der törichten Welt.
  Wie leichtlich entstehen verzehrende Gluten,
  wie rauschen und reißen die wallenden Fluten,
  bis alles zerschmettert in Trümmern zerfällt.

5. Recitatief (S)

Die höchste Herrlichkeit und Pracht
umhüllt zuletzt 
des Todes Nacht.
Wer gleichsam als ein Gott gesessen,
entgeht dem Staub und Asche nicht,
und wenn die letzte Stunde schläget,
daß man ihn zu der Erde träget,
und seiner Hoheit Grund zerbricht,
wird seiner ganz vergessen.

6. Koraal

Ach wie flüchtig, ach wie nichtig
sind der Menschen Sachen!
Alles, alles, was wir sehen,
das muß fallen und vergehen.
Wer Gott fürcht, bleibt ewig stehen.


Libretto: Andreas Stübel (?)
	

Kale tekst Nederlandse vertaling

1. Koor

Ach hoe vluchtig, ach hoe nietig
is het leven van de mensen!
Zoals een nevel snel opkomt
en ook weer snel verdwijnt,
zo is ons leven, kijk!

2. Aria (T)

Zo snel als ruisend water voortstroomt,
zo snellen onze levensdagen voort.
De tijd raast voorbij, de uren vliegen
als druppels die plotseling uiteenspatten
wanneer alles in de afgrond stort.

3. Recitatief (A)

Vreugde gaat over in droefheid,
schoonheid vergaat als een bloem,
de grootste macht wordt verzwakt,
geluk wisselt met de tijd,
weldra komt er een eind aan eer en roem,
van kennis 
en van al wat de mens bedenkt
blijft in het graf niets over.

4. Aria (B)

Aan aardse schatten het hart verpanden,
is waartoe de dwaze wereld ons verleidt.
Hoe makkelijk ontstaan verzengende vlammen,
hoe kolken en golven de bruisende stromen,
tot alles vergruizeld in puin valt.

5. Recitatief (S)

Ook de grootste luister en pracht
worden uiteindelijk omhuld 
door de nacht van de dood.
Wie zetelt als een god
ontsnapt niet aan stof en as,
en als zijn laatste uur aanbreekt
en men hem ten grave draagt
en het fundament van zijn aanzien afbrokkelt,
raakt hij geheel vergeten.

6. Koraal

Ach hoe vluchtig, ach hoe nietig
zijn de dingen van de mensen!
Alles, alles wat wij zien
moet vallen en vergaan.
Wie God vreest, blijft eeuwig staan.


		Vertaling: Alice bij de Vaate