naar de bespreking van BWV 245abc

Johannes-Passion (BWV 245abc)

Johann Sebastian Bach

11+ ARIA (B) + KORAAL (S)

(B:) Himmel reiße, Welt erbebe, Hemel, scheur, wereld, beef,
fallt in meinen Trauerton, stem in met mijn verdriet,
(S:) Jesu, deine Passion Jezus, uw lijden
sehet meine Qual und Angst, zie mijn pijn en mijn angst,
was ich, Jesu, mit dir leide! zie hoe ik, Jezus, met u mee lijd!
ist mir lauter Freude, is voor mij louter vreugde,
Ja, ich zähle deine Schmerzen, Ja, ik tel uw smarten,
o zerschlagner Gottessohn, o gebroken zoon van God,
deine Wunden, Kron und Hohn uw wonden, kroon en spot
ich erwähle Golgatha ik verkies Golgotha
vor dies schnöde Weltgebäude. boven dit ellendige wereldgebouw.
meines Herzens Weide. zijn voedsel voor mijn hart.
Werden auf den Kreuzeswegen Als op de kruiswegen
deine Dornen ausgesät, uw doornen worden uitgezaaid,
Meine Seel auf Rosen geht, Mijn ziel gaat over rozen
weil ich in Zufriedenheit omdat ik mij met tevredenheid
mich in deine Wunden senke, in uw wonden verdiep,
wenn ich dran gedenke; als ik eraan denk;
so erblick ich in dem Sterben, dan zie ik bij mijn sterven
wenn ein stürmend Wetter weht, wanneer het stormachtig weer is,
in dem Himmel eine Stätt geef mij dus een plaats
diesen Ort, dahin ich mich de plek waarheen ik
täglich durch den Glauben lenke. dagelijks in het geloof op weg ben.
mir deswegen schenke!in de hemel!

13. ARIA (T)

Zerschmettert mich, Verpletter mij,
ihr Felsen und ihr Hügel, o rotsen en heuvels,
wirf Himmel deinen Strahl auf mich! werp je straal op mij, hemel!
Wie freventlich, wie sündlich, wie vermessen Hoe misdadig, hoe zondig, hoe vermetel
hab ich, o Jesu, dein vergessen! ben ik u, o Jezus, vergeten!
Ja, nähm ich gleich Ja, ook al zweefde ik
der Morgenröte Flügel, op de vleugels van het morgenrood,
so holte mich mein strenger Richter wieder; mijn strenge rechter zou me terughalen;
ach! fallt vor ihm in bittern Tränen nieder!ach, val met bittere tranen voor hem neer!

19. ARIA (T)

Ach windet euch nicht so, geplagte Seelen, Ach, kronkel niet zo, geplaagde zielen,
bei eurer Kreuzesangst und Qual! bij jullie angst voor kruis en pijn!
Könnt ihr die unermeßne Zahl Als jullie het onmetelijke aantal
der harten Geißelschläge zählen, harde geselslagen kunnen tellen,
so zählet auch die Menge eurer Sünden, tel dan ook je hoeveelheid zonden,
ihr werdet diese größer finden!je zult zien dat die groter is!

20. ARIA (T)

Mein Jesu, ach! dein schmerzhaft bitter Leiden Mijn Jezus, ach! uw pijnlijk bittere lijden
bringt tausend Freuden, brengt duizend vreugden,
es tilgt der Sünden Not. het wist de nood van de zonden uit.
Ich sehe zwar mit vielen Schrecken Weliswaar zie ik met veel schrik
den heilgen Leib mit Blute decken; hoe het heilige lichaam met bloed wordt bedekt,
doch muss mir dies auch Lust erwecken, maar het geeft me ook vreugde
es macht mich frei von Höll und Tod.het maakt me vrij van hel en dood.
  
Libretto: onbekend Vertaling: Ria van Hengel

Kale tekst origineel

11+ ARIA (B) + KORAAL (S)

(B:) Himmel reiße, Welt erbebe,
fallt in meinen Trauerton,
 (S:) Jesu, deine Passion
sehet meine Qual und Angst,
was ich, Jesu, mit dir leide!
 ist mir lauter Freude,
Ja, ich zähle deine Schmerzen,
o zerschlagner Gottessohn,
 deine Wunden, Kron und Hohn
ich erwähle Golgatha
vor dies schnöde Weltgebäude.
 meines Herzens Weide.
Werden auf den Kreuzeswegen
deine Dornen ausgesät,
 Meine Seel auf Rosen geht,
weil ich in Zufriedenheit
mich in deine Wunden senke,
 wenn ich dran gedenke;
so erblick ich in dem Sterben,
wenn ein stürmend Wetter weht,
 in dem Himmel eine Stätt
diesen Ort, dahin ich mich
täglich durch den Glauben lenke.
  mir deswegen schenke!

13. ARIA (T)

Zerschmettert mich,
ihr Felsen und ihr Hügel,
wirf Himmel deinen Strahl auf mich!
Wie freventlich, wie sündlich, wie vermessen
hab ich, o Jesu, dein vergessen!
 Ja, nähm ich gleich
 der Morgenröte Flügel,
 so holte mich mein strenger Richter wieder;
 ach! fallt vor ihm in bittern Tränen nieder!

19. ARIA (T)

Ach windet euch nicht so, geplagte Seelen,
bei eurer Kreuzesangst und Qual!
 Könnt ihr die unermeßne Zahl
 der harten Geißelschläge zählen,
 so zählet auch die Menge eurer Sünden,
 ihr werdet diese größer finden!

20. ARIA (T)

Mein Jesu, ach! dein schmerzhaft bitter Leiden
bringt tausend Freuden,
es tilgt der Sünden Not.
 Ich sehe zwar mit vielen Schrecken
 den heilgen Leib mit Blute decken;
 doch muss mir dies auch Lust erwecken,
 es macht mich frei von Höll und Tod.


Libretto: onbekend
	

Kale tekst Nederlandse vertaling

11+ ARIA (B) + KORAAL (S)

Hemel, scheur, wereld, beef,
stem in met mijn verdriet,
 Jezus, uw lijden
zie mijn pijn en mijn angst,
zie hoe ik, Jezus, met u mee lijd!
 is voor mij louter vreugde,
Ja, ik tel uw smarten,
o gebroken zoon van God,
 uw wonden, kroon en spot
ik verkies Golgotha
boven dit ellendige wereldgebouw.
 zijn voedsel voor mijn hart.
Als op de kruiswegen
uw doornen worden uitgezaaid,
 Mijn ziel gaat over rozen
omdat ik mij met tevredenheid
in uw wonden verdiep,
 als ik eraan denk;
dan zie ik bij mijn sterven
wanneer het stormachtig weer is,
 geef mij dus een plaats
de plek waarheen ik
dagelijks in het geloof op weg ben.
 in de hemel!

13. ARIA (T)

Verpletter mij,
o rotsen en heuvels,
werp je straal op mij, hemel!
Hoe misdadig, hoe zondig, hoe vermetel
ben ik u, o Jezus, vergeten!
Ja, ook al zweefde ik
op de vleugels van het morgenrood,
mijn strenge rechter zou me terughalen;
ach, val met bittere tranen voor hem neer!

19. ARIA (T)

Ach, kronkel niet zo, geplaagde zielen,
bij jullie angst voor kruis en pijn!
Als jullie het onmetelijke aantal
harde geselslagen kunnen tellen,
tel dan ook je hoeveelheid zonden,
je zult zien dat die groter is!

20. ARIA (T)

Mijn Jezus, ach! uw pijnlijk bittere lijden
brengt duizend vreugden,
het wist de nood van de zonden uit.
Weliswaar zie ik met veel schrik
hoe het heilige lichaam met bloed wordt bedekt,
maar het geeft me ook vreugde
het maakt me vrij van hel en dood.


		Vertaling: Ria van Hengel