naar de bespreking van BWV 243a

Magnificat (1723, Es, 'Kerst') (BWV 243a)

Johann Sebastian Bach

1. Magnificat

Magnificat anima mea Dominum.Mijn ziel prijst de Heer.

2. Et exsultavit

Et exsultavit spiritus meus en mijn geest juicht
in Deo salutari meo.om God, mijn Heiland.

A. Vom Himmel hoch da komm ich her

Vom Himmel hoch, da komm ich her, Uit hoge hemel daal ik af,
ich bring euch gute neue Mär; ik breng jullie goed nieuws;
der guten Mär bring ich so viel, zoveel goed nieuws breng ik
davon ich singn und sagen will.dat ik daarvan wil zingen en spreken.

3. Quia respexit

Quia respexit Omdat hij heeft omgezien
humilitatem ancillae suae; naar de lage stand van zijn dienstmaagd;
ecce enim ex hoc beatam me dicent want zie, voortaan zullen mij zalig prijzen
omnes generationes.alle generaties.

4. Quia fecit mihi magna

Quia fecit mihi magna Omdat hij grote dingen voor mij heeft gedaan,
qui potens est, et sanctum nomen eius.hij die machtig is, en heilig is zijn naam.

B. Freut euch und jubiliert

Freut euch und jubiliert; Weest blij en juich;
zu Bethlehem gefunden wird in Bethlehem is te vinden
das herzeliebe Jesulein, het lieve kindje Jezus
das soll euer Freud und Wonne sein.dat uw vreugde en geluk zal zijn.

5. Et misericordia

Et misericordia a progenie En zijn barmhartigheid is van
in progenies timentibus eum.geslacht tot geslacht voor wie hem vrezen.

6. Fecit potentiam

Fecit potentiam in bracchio suo, Hij heeft de kracht van zijn arm getoond,
dispersit superbos en de hoogmoedigen uiteengejaagd
mente cordis sui.in de gezindheid van zijn hart.

C. Gloria in excelsis

Gloria in excelsis Deo, Ere zij God in den hoge,
et in terra pax en vrede op aarde
hominibus bona voluntas.voor mensen van goede wil.

7. Deposuit

Deposuit potentes de sede Hij heeft machtigen van de troon gestoten
et exaltavit humiles.en eenvoudigen verhoogd.

8. Esurientes

Esurientes implevit bonis, Hij heeft hongerigen met gaven overladen,
et divites dimisit inanes.en rijken met lege handen weggestuurd.

D. Virga Jesse

Virga Jesse floruit, De twijg van Jesse is gaan bloeien,
Emanuel noster apparuit, onze redder is verschenen,
induit carnem hominis, hij is lijfelijk mens geworden,
fit puer delectabilis. Alleluja.een verrukkelijk kind. Halleluja.

9. Suscepit

Suscepit Israel, puerum suum, Hij heeft zich het lot van Israel, zijn dienaar, aangetrokken
recordatus misericordiae suae.zich herinnerend zijn barmhartigheid.

10. Sicut locutus

Sicut locutus est ad patres nostros zoals hij tot onze vaderen heeft gesproken,
Abraham et semini eius in sæcula.tot Abraham en zijn nageslacht in eeuwigheid.

11. Gloria

Gloria Patri et Filio, Ere zij de Vader en de Zoon
et Spiritui Sancto.en de Heilige Geest.

11b. Sicut erat in principio

Sicut erat in principio, Zoals het was in het begin,
et nunc et semper, en nu en altijd,
et in saecula saeculorum. Amen.en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
  
Libretto: onbekend Vertaling: Ria van Hengel

Kale tekst origineel

1. Magnificat

Magnificat anima mea Dominum.

2. Et exsultavit

Et exsultavit spiritus meus
in Deo salutari meo.

A. Vom Himmel hoch da komm ich her

Vom Himmel hoch, da komm ich her,
ich bring euch gute neue Mär;
der guten Mär bring ich so viel,
davon ich singn und sagen will.

3. Quia respexit

Quia respexit
humilitatem ancillae suae;
ecce enim ex hoc beatam me dicent
omnes generationes.

4. Quia fecit mihi magna

Quia fecit mihi magna
qui potens est, et sanctum nomen eius.

B. Freut euch und jubiliert

Freut euch und jubiliert; 
zu Bethlehem gefunden wird
das herzeliebe Jesulein,
das soll euer Freud und Wonne sein.

5. Et misericordia

Et misericordia a progenie
in progenies timentibus eum.

6. Fecit potentiam

Fecit potentiam in bracchio suo,
dispersit superbos
mente cordis sui.

C. Gloria in excelsis

Gloria in excelsis Deo,
et in terra pax
hominibus bona voluntas.

7. Deposuit

Deposuit potentes de sede
et exaltavit humiles.

8. Esurientes

Esurientes implevit bonis,
et divites dimisit inanes.

D. Virga Jesse

Virga Jesse floruit,
Emanuel noster apparuit,
induit carnem hominis,
fit puer delectabilis. Alleluja.

9. Suscepit

Suscepit Israel, puerum suum,
recordatus misericordiae suae.

10. Sicut locutus

Sicut locutus est ad patres nostros
Abraham et semini eius in sæcula.

11. Gloria

Gloria Patri et Filio,
et Spiritui Sancto.

11b. Sicut erat in principio

Sicut erat in principio,
et nunc et semper,
et in saecula saeculorum. Amen.


Libretto: onbekend
	

Kale tekst Nederlandse vertaling

1. Magnificat

Mijn ziel prijst de Heer.

2. Et exsultavit

en mijn geest juicht
om God, mijn Heiland.

A. Vom Himmel hoch da komm ich her

Uit hoge hemel daal ik af,
ik breng jullie goed nieuws;
zoveel goed nieuws breng ik
dat ik daarvan wil zingen en spreken.

3. Quia respexit

Omdat hij heeft omgezien
naar de lage stand van zijn dienstmaagd;
want zie, voortaan zullen mij zalig prijzen
alle generaties.

4. Quia fecit mihi magna

Omdat hij grote dingen voor mij heeft gedaan,
hij die machtig is, en heilig is zijn naam.

B. Freut euch und jubiliert

Weest blij en juich;
in Bethlehem is te vinden
het lieve kindje Jezus
dat uw vreugde en geluk zal zijn.

5. Et misericordia

En zijn barmhartigheid is van
geslacht tot geslacht voor wie hem vrezen.

6. Fecit potentiam

Hij heeft de kracht van zijn arm getoond,
en de hoogmoedigen uiteengejaagd 
in de gezindheid van zijn hart.

C. Gloria in excelsis

Ere zij God in den hoge,
en vrede op aarde 
voor mensen van goede wil.

7. Deposuit

Hij heeft machtigen van de troon gestoten
en eenvoudigen verhoogd.

8. Esurientes

Hij heeft hongerigen met gaven overladen,
en rijken met lege handen weggestuurd.

D. Virga Jesse

De twijg van Jesse is gaan bloeien,
onze redder is verschenen,
hij is lijfelijk mens geworden,
een verrukkelijk kind. Halleluja.

9. Suscepit

Hij heeft zich het lot van Israel, zijn dienaar, aangetrokken
zich herinnerend zijn barmhartigheid.

10. Sicut locutus

zoals hij tot onze vaderen heeft gesproken,
tot Abraham en zijn nageslacht in eeuwigheid.

11. Gloria

Ere zij de Vader en de Zoon
en de Heilige Geest.

11b. Sicut erat in principio

Zoals het was in het begin,
en nu en altijd,
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.


		Vertaling: Ria van Hengel