naar de bespreking van BWV 243

Magnificat (1731, D) (BWV 243)

Johann Sebastian Bach

1. Koor

Magnificat anima mea Dominum.Mijn ziel prijst de Heer.

2. Aria (S2)

Et exsultavit spiritus meus en mijn geest juicht
in Deo salutari meo.om God, mijn Heiland.

3. Aria (S1)

Quia respexit omdat hij heeft omgezien
humilitatem ancillae suae; naar de lage stand van zijn dienstmaagd;
ecce enim ex hoc beatam me dicentwant zie, voortaan zullen mij zalig prijzen

4. Koor

omnes generationes.alle geslachten.

5. Aria (B)

Quia fecit mihi magna omdat Hij grote dingen voor mij heeft gedaan,
qui potens est, et sanctum nomen eius.Hij die machtig is, en heilig is Zijn naam,

6. Aria / Duet (A, T)

Et misericordia a progenie en zijn barmhartigheid is van
in progenies timentibus eum.geslacht tot geslacht voor wie hem vrezen.

7. Koor

Fecit potentiam in bracchio suo, Hij heeft de kracht van zijn arm getoond,
dispersit superbos mente cordis sui.en de hoogmoedigen uiteengejaagd
in de gezindheid van zijn hart.

8. Aria (T)

Deposuit potentes de sede Hij heeft machtigen van de troon gestoten
et exaltavit humiles.en eenvoudigen verhoogd.

9. Aria (A)

Esurientes implevit bonis, Hij heeft hongerigen met gaven overladen,
et divites dimisit inanes.en rijken met lege handen weggestuurd.

10. Aria / Terzet (S1, S2, A)

Suscepit Israel, puerum suum, Hij heeft zich het lot van Israel,
recordatus misericordiae suae.zijn dienaar, aangetrokken
zich herinnerend zijn barmhartigheid.

11. Koor

Sicut locutus est ad patres nostros zoals hij tot onze vaderen heeft gesproken,
Abraham et semini eius in sæcula.tot Abraham en zijn nageslacht in eeuwigheid.

12. Koor

Gloria Patri et Filio, Ere zij de Vader en de Zoon
et Spiritui Sancto. en de Heilige Geest,


Sicut erat in principio zoals het was in het begin,
et nunc et semper en nu en altijd,
et in saecula saeculorum. Amen.en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
  
Libretto: Bijbeltekst Vertaling: Ria van Hengel

Kale tekst origineel

1. Koor

Magnificat anima mea Dominum.

2. Aria (S2)

Et exsultavit spiritus meus
in Deo salutari meo.

3. Aria (S1)

Quia respexit
humilitatem ancillae suae;
ecce enim ex hoc beatam me dicent

4. Koor

omnes generationes.

5. Aria (B)

Quia fecit mihi magna
qui potens est, et sanctum nomen eius.

6. Aria / Duet (A, T)

Et misericordia a progenie
in progenies timentibus eum.

7. Koor

Fecit potentiam in bracchio suo,
dispersit superbos mente cordis sui.

8. Aria (T)

Deposuit potentes de sede
et exaltavit humiles.

9. Aria (A)

Esurientes implevit bonis,
et divites dimisit inanes.

10. Aria / Terzet (S1, S2, A)

Suscepit Israel, puerum suum,
recordatus misericordiae suae.

11. Koor

Sicut locutus est ad patres nostros
Abraham et semini eius in sæcula.

12. Koor

Gloria Patri et Filio,
et Spiritui Sancto.

Sicut erat in principio
et nunc et semper
et in saecula saeculorum. Amen.


Libretto: Bijbeltekst
	

Kale tekst Nederlandse vertaling

1. Koor

Mijn ziel prijst de Heer.

2. Aria (S2)

en mijn geest juicht
om God, mijn Heiland.

3. Aria (S1)

omdat hij heeft omgezien
naar de lage stand van zijn dienstmaagd;
want zie, voortaan zullen mij zalig prijzen

4. Koor

alle geslachten.

5. Aria (B)

omdat Hij grote dingen voor mij heeft gedaan,
Hij die machtig is, en heilig is Zijn naam,

6. Aria / Duet (A, T)

en zijn barmhartigheid is van
geslacht tot geslacht voor wie hem vrezen.

7. Koor

Hij heeft de kracht van zijn arm getoond,
en de hoogmoedigen uiteengejaagd 
in de gezindheid van zijn hart.

8. Aria (T)

Hij heeft machtigen van de troon gestoten
en eenvoudigen verhoogd.

9. Aria (A)

Hij heeft hongerigen met gaven overladen,
en rijken met lege handen weggestuurd.

10. Aria / Terzet (S1, S2, A)

Hij heeft zich het lot van Israel, 
zijn dienaar, aangetrokken
zich herinnerend zijn barmhartigheid.

11. Koor

zoals hij tot onze vaderen heeft gesproken,
tot Abraham en zijn nageslacht in eeuwigheid.

12. Koor

Ere zij de Vader en de Zoon
en de Heilige Geest,

zoals het was in het begin,
en nu en altijd,
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.


		Vertaling: Ria van Hengel