naar de bespreking van BWV 232

Hohe Messe (BWV 232)

Johann Sebastian Bach

1. Kyrie (Koor)

Kyrie eleisonHeer, ontferm u,

2. Christe eleison (Aria / Duet S1, S2)

Christe eleisonChristus, ontferm u,

3. Kyrie (Koor)

Kyrie eleison.Heer, ontferm u.

4. Gloria (Koor)

Gloria in excelsis Deo,Ere zij God in den hoge,

5. Et in terra pax (Koor)

et in terra paxen vrede op aarde
hominibus bonae voluntatis.voor mensen van goede wil.

6. Laudamus te (Aria S2)

Laudamus te, benedicimus te,Wij loven u, wij prijzen u,
adoramus te, glorificamus te.wij aanbidden u, wij verheerlijken u.

7. Gratias (Koor)

Gratias agimus tibiWij zeggen u dank
propter magnam gloriam tuam.voor uw grote heerlijkheid.

8. Domine Deus (Aria / Duet S, T)

Domine Deus, Rex coelestis,Heer God, hemelse Koning,
Deus Pater omnipotens.God, almachtige Vader.
Domine Fili unigeniteHeer, eniggeboren Zoon,
Jesu Christe altissime.allerhoogste Jezus Christus.
Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris.Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader.

9. Qui tollis (Koor)

Qui tollis peccata mundi,U die de zonden van de wereld draagt,
miserere nobis,ontferm u over ons,
suscipe deprecationem nostram.aanvaard onze smeekbede.

10. Qui sedes (Aria A)

Qui sedes ad dexteram Patris,U die zit aan de rechterhand van de Vader,
miserere nobis.ontferm u over ons.

11. Quoniam (Aria B)

Quoniam tu solus sanctus,Want u alleen bent heilig,
tu solus Dominus,u alleen bent de Heer,
tu solus altissimus Jesu Christe.u alleen bent de hoogste, Jezus Christus.

12. Cum Sancto Spiritu (Koor)

Cum Sancto SpirituMet de Heilige Geest
in gloria Dei Patris, amen.tot eer van God de Vader, amen.

13. Credo (Koor)

Credo in unum Deum.Ik geloof in één God.

14. Patrem omnipotentem (Koor)

Patrem omnipotentem,De almachtige Vader
factorem coeli et terrae,schepper van hemel en aarde,
visibilium omnium et invisibilium.van al het zichtbare en onzichtbare.

15. Et in unum Dominum (Aria / Duet S, A)

Et in unum Dominum Jesum Christum, En in één Heer, Jezus Christus,
Filium Dei unigenitum Gods eniggeboren Zoon
et ex Patre natum ante omnia secula. en uit de Vader geboren vóór alle eeuwen.
Deum de Deo, lumen de lumine, God  uit God, licht uit licht,
Deum verum de Deo vero, ware God uit ware God,
genitum, non factum geboren, niet gemaakt,
consubstantialem Patri, één van wezen met de Vader;
per quem omnia facta sunt. door wie alles is geschapen.
Qui propter nos homines Die om ons mensen
et propter nostram salutem descendit de coelis, en om onze redding is afgedaald uit de hemel,
et incarnatus est en een lichaam heeft aangenomen
de Spiritu Sancto door de Heilige Geest
ex Maria virgine, et homo factus est,uit de Maagd Maria, en mens is geworden,

16. Et incarnatus est (Koor)

Et incarnatus est En een lichaam heeft aangenomen
de Spiritu Sancto ex Maria virgine, door de Heilige Geest uit de maagd Maria,
et homo factus est.en mens is geworden,

17. Crucifixus (Koor)

Crucifixus etiam pro nobisDie voor ons is gekruisigd
sub Pontio Pilato,onder Pontius Pilatus,
passus et sepultus est.heeft geleden en is begraven,

18. Et resurrexit (Koor)

Et resurrexit tertia die En op de derde dag weer is opgestaan
secundum scripturas, volgens de schriften,
et ascendit in coelum, en is opgevaren naar de hemel,
sedet ad dexteram Dei Patris, hij zetelt aan de rechterhand van God de Vader,
et iterum venturus est cum gloria en zal wederkomen met heerlijkheid
judicare vivos et mortuos, om levenden en doden te oordelen,
cuius regni non erit finis.wiens rijk geen einde zal hebben.

19. Et in Spiritum sanctum (Aria B)

Et in Spiritum SanctumEn (ik geloof) in de Heilige Geest,
Dominum et vivificantem,Heer en schenker van leven,
qui ex Patre Filioque procedit;die uit de Vader en de Zoon voortkomt,
qui cum Patre et Filio simuldie samen met de Vader en de Zoon
adoratur et conglorificatur;wordt aanbeden en vereerd;
qui locutus est per Prophetas.die heeft gesproken door de profeten.
Et unam sanctam catholicamEn (ik geloof) in één heilige, katholieke
et apostolicam ecclesiam.en apostolische kerk.

20. Confiteor (Koor)

Confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum.Ik belijd één doop tot vergeving van de zonden

21. Et expecto (Koor)

Et expecto resurrectionem mortuorumEn ik verwacht de opstanding van de doden,
et vitam venturi seculi, amen.en het leven in de komende tijd, amen.

22. Sanctus (Koor)

Sanctus Dominus Deus Sabaoth.Heilig is de Heer, de God der heerscharen.
Pleni sunt coeli et terra gloria eius.Hemel en aarde zijn vol van zijn glorie.

23. Osanna (Koor)

Osanna in excelsis.Hosanna in den hoge.

24. Benedictus (Aria T)

Benedictus qui venit in nomine Domini.Gezegend is hij die komt in de naam van de Heer.

25. Osanna (Koor)

Osanna in excelsis.Hosanna in den hoge.

26. Agnus Dei (Aria A)

Agnus Dei qui tollis peccata mundi, Lam van God, dat de zonden van de wereld draagt,
miserere nobis.(2x)ontferm u over ons.

27. Dona nobis pacem (Koor)

Dona nobis pacem.Geef ons vrede.
  
Libretto: Mistekst Vertaling: Ria van Hengel

Kale tekst origineel

1. Kyrie (Koor)

Kyrie eleison

2. Christe eleison (Aria / Duet S1, S2)

Christe eleison

3. Kyrie (Koor)

Kyrie eleison.

4. Gloria (Koor)

Gloria in excelsis Deo,

5. Et in terra pax (Koor)

et in terra pax
hominibus bonae voluntatis.

6. Laudamus te (Aria S2)

Laudamus te, benedicimus te,
adoramus te, glorificamus te.

7. Gratias (Koor)

Gratias agimus tibi
propter magnam gloriam tuam.

8. Domine Deus (Aria / Duet S, T)

Domine Deus, Rex coelestis,
Deus Pater omnipotens.
Domine Fili unigenite
Jesu Christe altissime.
Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris.

9. Qui tollis (Koor)

Qui tollis peccata mundi,
miserere nobis,
suscipe deprecationem nostram.

10. Qui sedes (Aria A)

Qui sedes ad dexteram Patris,
miserere nobis.

11. Quoniam (Aria B)

Quoniam tu solus sanctus,
tu solus Dominus,
tu solus altissimus Jesu Christe.

12. Cum Sancto Spiritu (Koor)

Cum Sancto Spiritu
in gloria Dei Patris, amen.

13. Credo (Koor)

Credo in unum Deum.

14. Patrem omnipotentem (Koor)

Patrem omnipotentem,
factorem coeli et terrae,
visibilium omnium et invisibilium.

15. Et in unum Dominum (Aria / Duet S, A)

Et in unum Dominum Jesum Christum,
Filium Dei unigenitum
et ex Patre natum ante omnia secula.

Deum de Deo, lumen de lumine,
Deum verum de Deo vero,
genitum, non factum 
consubstantialem Patri,
per quem omnia facta sunt.

Qui propter nos homines
et propter nostram salutem descendit de coelis,

et incarnatus est
de Spiritu Sancto
ex Maria virgine, et homo factus est,

16. Et incarnatus est (Koor)

Et incarnatus est 
de Spiritu Sancto ex Maria virgine, 
et homo factus est.

17. Crucifixus (Koor)

Crucifixus etiam pro nobis
sub Pontio Pilato,
passus et sepultus est.

18. Et resurrexit (Koor)

Et resurrexit tertia die 
secundum scripturas,
et ascendit in coelum,
sedet ad dexteram Dei Patris,
et iterum venturus est cum gloria
judicare vivos et mortuos,
cuius regni non erit finis.

19. Et in Spiritum sanctum (Aria B)

Et in Spiritum Sanctum
Dominum et vivificantem,
qui ex Patre Filioque procedit;
qui cum Patre et Filio simul
adoratur et conglorificatur;
qui locutus est per Prophetas.
Et unam sanctam catholicam
et apostolicam ecclesiam.

20. Confiteor (Koor)

Confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum.

21. Et expecto (Koor)

Et expecto resurrectionem mortuorum
et vitam venturi seculi, amen.

22. Sanctus (Koor)

Sanctus Dominus Deus Sabaoth.
Pleni sunt coeli et terra gloria eius.

23. Osanna (Koor)

Osanna in excelsis.

24. Benedictus (Aria T)

Benedictus qui venit in nomine Domini.

25. Osanna (Koor)

Osanna in excelsis.

26. Agnus Dei (Aria A)

Agnus Dei qui tollis peccata mundi,
miserere nobis.(2x)

27. Dona nobis pacem (Koor)

Dona nobis pacem.


Libretto: Mistekst
	

Kale tekst Nederlandse vertaling

1. Kyrie (Koor)

Heer, ontferm u,

2. Christe eleison (Aria / Duet S1, S2)

Christus, ontferm u,

3. Kyrie (Koor)

Heer, ontferm u.

4. Gloria (Koor)

Ere zij God in den hoge,

5. Et in terra pax (Koor)

en vrede op aarde
voor mensen van goede wil.

6. Laudamus te (Aria S2)

Wij loven u, wij prijzen u,
wij aanbidden u, wij verheerlijken u.

7. Gratias (Koor)

Wij zeggen u dank
voor uw grote heerlijkheid.

8. Domine Deus (Aria / Duet S, T)

Heer God, hemelse Koning,
God, almachtige Vader.
Heer, eniggeboren Zoon, 
allerhoogste Jezus Christus.
Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader.

9. Qui tollis (Koor)

U die de zonden van de wereld draagt,
ontferm u over ons,
aanvaard onze smeekbede.

10. Qui sedes (Aria A)

U die zit aan de rechterhand van de Vader,
ontferm u over ons.

11. Quoniam (Aria B)

Want u alleen bent heilig,
u alleen bent de Heer,
u alleen bent de hoogste, Jezus Christus.

12. Cum Sancto Spiritu (Koor)

Met de Heilige Geest
tot eer van God de Vader, amen.

13. Credo (Koor)

Ik geloof in één God.

14. Patrem omnipotentem (Koor)

De almachtige Vader
schepper van hemel en aarde,
van al het zichtbare en onzichtbare.

15. Et in unum Dominum (Aria / Duet S, A)

En in één Heer, Jezus Christus,
Gods eniggeboren Zoon
en uit de Vader geboren vóór alle eeuwen.
   
God  uit God, licht uit licht,
ware God uit ware God,
geboren, niet gemaakt, 
één van wezen met de Vader;
door wie alles is geschapen.
   
Die om ons mensen
en om onze redding is afgedaald uit de hemel,
   
en een lichaam heeft aangenomen 
door de Heilige Geest
uit de Maagd Maria, en mens is geworden,

16. Et incarnatus est (Koor)

En een lichaam heeft aangenomen 
door de Heilige Geest uit de maagd Maria, 
en mens is geworden,

17. Crucifixus (Koor)

Die voor ons is gekruisigd
onder Pontius Pilatus,
heeft geleden en is begraven,

18. Et resurrexit (Koor)

En op de derde dag weer is opgestaan 
volgens de schriften,
en is opgevaren naar de hemel,
hij zetelt aan de rechterhand van God de Vader,
en zal wederkomen met heerlijkheid
om levenden en doden te oordelen,
wiens rijk geen einde zal hebben.

19. Et in Spiritum sanctum (Aria B)

En (ik geloof) in de Heilige Geest,
Heer en schenker van leven,
die uit de Vader en de Zoon voortkomt,
die samen met de Vader en de Zoon
wordt aanbeden en vereerd;
die heeft gesproken door de profeten.
En (ik geloof) in één heilige, katholieke
en apostolische kerk.

20. Confiteor (Koor)

Ik belijd één doop tot vergeving van de zonden

21. Et expecto (Koor)

En ik verwacht de opstanding van de doden,
en het leven in de komende tijd, amen.

22. Sanctus (Koor)

Heilig is de Heer, de God der heerscharen.
Hemel en aarde zijn vol van zijn glorie.

23. Osanna (Koor)

Hosanna in den hoge.

24. Benedictus (Aria T)

Gezegend is hij die komt in de naam van de Heer.

25. Osanna (Koor)

Hosanna in den hoge.

26. Agnus Dei (Aria A)

Lam van God, dat de zonden van de wereld draagt,
ontferm u over ons.

27. Dona nobis pacem (Koor)

Geef ons vrede.


		Vertaling: Ria van Hengel