naar de bespreking van BWV 23

Du wahrer Gott und Davids Sohn (BWV 23)

Johann Sebastian Bach

1.  Aria / Duet (S, A)

Du wahrer Gott und Davids Sohn, O, ware God en zoon van David,
der du von Ewigkeit in der Entfernung schon, die altijd al van verre aandachtig
mein Herzeleid und meine Leibespein naar het leed van mijn hart
umständlich angesehn, en de pijn van mijn lichaam hebt gekeken,
erbarm dich mein! ontferm u over mij!
Und laß durch deine Wunderhand, En laat uw wonderhand,
die so viel Böses abgewandt, die zoveel kwaad heeft afgewend,
mir gleichfalls Hülf und Trost geschehen!ook mij hulp en troost schenken!

2. Recitatief (T) & Koraal

[Christe, du Lamm Gottes,]
Ach! gehe nicht vorüber, Ach, loop niet voorbij,
du, aller Menschen Heil, u, het heil van alle mensen,
bist ja erschienen, bent immers verschenen
die Kranken und nicht die Gesunden zu bedienen. om de zieken en niet de gezonden te bedienen.
Drum nehm ich ebenfalls an deiner Allmacht teil; Daarom deel ik ook in uw almacht;
[der du trägst die Sünd der Welt,]
ich sehe dich auf diesen Wegen, ik kan u zien op deze wegen
worauf man mich hat wollen legen, waarop men mij heeft neergelegd,
auch in der Blindheit an. ook al ben ik blind.
[erbarm dich unser!]
Ich fasse mich und lasse dich Ik word kalm en laat u
nicht ohne deinen Segen.niet gaan zonder uw zegen.

3.  Koor

Aller Augen warten, Herr, De ogen van iedereen, Heer,
du allmächtger Gott, auf dich, almachtige God, wachten op u,
und die meinen sonderlich. en vooral die van mij.
Gib denselben Kraft und Licht, Geef ze kracht en licht,
laß sie nicht immerdar in Finsternissen. laat ze niet voor altijd blind zijn.
Künftig soll dein Wink allein Voortaan zal alleen een wenk van u
der geliebte Mittelpunkt het geliefde middelpunt zijn
aller ihrer Werke sein, van alles wat ze doen,
bis du sie einst durch den Tod totdat u ze eens door de dood
wiederum gedenkst zu schließen.weer wilt sluiten.

4. Koor

Christe, du Lamm Gottes, Christus, lam van God,
der du trägst die Sünd der Welt, die de zonden van de wereld draagt,
erbarm dich unser! ontferm u over ons!
Christe, du Lamm Gottes, Christus, lam van God,
der du trägst die Sünd der Welt, die de zonden van de wereld draagt,
erbarm dich unser! ontferm u over ons!
Christe, du Lamm Gottes, Christus, lam van God,
der du trägst die Sünd der Welt, die de zonden van de wereld draagt,
gib uns dein' Frieden! Amen.geef ons uw vrede! Amen.
  
Libretto: onbekend Vertaling: Ria van Hengel

Kale tekst origineel

1.  Aria / Duet (S, A)

Du wahrer Gott und Davids Sohn,
der du von Ewigkeit in der Entfernung schon,
mein Herzeleid und meine Leibespein
umständlich angesehn, 
erbarm dich mein!
 Und laß durch deine Wunderhand,
 die so viel Böses abgewandt,
 mir gleichfalls Hülf und Trost geschehen!

2. Recitatief (T) & Koraal

 [Christe, du Lamm Gottes,]
Ach! gehe nicht vorüber,
du, aller Menschen Heil,
bist ja erschienen,
die Kranken und nicht die Gesunden zu bedienen.
Drum nehm ich ebenfalls an deiner Allmacht teil;
 [der du trägst die Sünd der Welt,]
ich sehe dich auf diesen Wegen,
worauf man mich hat wollen legen,
auch in der Blindheit an.
 [erbarm dich unser!]
Ich fasse mich und lasse dich
nicht ohne deinen Segen.

3.  Koor

Aller Augen warten, Herr,
du allmächtger Gott, auf dich,
und die meinen sonderlich.
Gib denselben Kraft und Licht,
laß sie nicht immerdar in Finsternissen.
Künftig soll dein Wink allein
der geliebte Mittelpunkt
aller ihrer Werke sein,
bis du sie einst durch den Tod
wiederum gedenkst zu schließen.

4. Koor

Christe, du Lamm Gottes,
der du trägst die Sünd der Welt,
erbarm dich unser!
Christe, du Lamm Gottes,
der du trägst die Sünd der Welt,
erbarm dich unser!
Christe, du Lamm Gottes,
der du trägst die Sünd der Welt,
gib uns dein' Frieden! Amen.


Libretto: onbekend
	

Kale tekst Nederlandse vertaling

1.  Aria / Duet (S, A)

O, ware God en zoon van David,
die altijd al van verre aandachtig
naar het leed van mijn hart
en de pijn van mijn lichaam hebt gekeken,
ontferm u over mij!
En laat uw wonderhand,
die zoveel kwaad heeft afgewend,
ook mij hulp en troost schenken!

2. Recitatief (T) & Koraal


Ach, loop niet voorbij,
u, het heil van alle mensen,
bent immers verschenen
om de zieken en niet de gezonden te bedienen.
Daarom deel ik ook in uw almacht;

ik kan u zien op deze wegen
waarop men mij heeft neergelegd,
ook al ben ik blind.

Ik word kalm en laat u
niet gaan zonder uw zegen.

3.  Koor

De ogen van iedereen, Heer,
almachtige God, wachten op u,
en vooral die van mij.
Geef ze kracht en licht,
laat ze niet voor altijd blind zijn.
Voortaan zal alleen een wenk van u
het geliefde middelpunt zijn
van alles wat ze doen,
totdat u ze eens door de dood
weer wilt sluiten.

4. Koor

Christus, lam van God,
die de zonden van de wereld draagt,
ontferm u over ons!
Christus, lam van God,
die de zonden van de wereld draagt,
ontferm u over ons!
Christus, lam van God,
die de zonden van de wereld draagt,
geef ons uw vrede! Amen.


		Vertaling: Ria van Hengel