naar de bespreking van BWV 23

Du wahrer Gott und Davids Sohn (BWV 23)

Johann Sebastian Bach

1.  Aria / Duet (S, A)

Du wahrer Gott und Davids Sohn, Gij ware God en Davids zoon,
der du von Ewigkeit in der Entfernung schon die altijd al van verre
mein Herzeleid und meine Leibespein mijn hartenleed en liefdespijn
umständlich angesehn, zeer nauwlettend hebt aangezien,
erbarm dich mein! ontferm U over mij!
Und laß durch deine Wunderhand, En laat door Uw wonderhand,
die so viel Böses abgewandt, die zoveel kwaad van mij heeft afgewend,
mir gleichfalls Hilf und Trost geschehen!mij ook hulp en troost ten deel vallen.

2. Recitatief (T) & Koraal

Ach! gehe nicht vorüber; Ach! Ga niet voorbij,
du, aller Menschen Heil, Gij, verlosser van alle mensen,
bist ja erschienen, Gij zijt immers verschenen
die Kranken und nicht die Gesunden zu bedienen. om de zieken en niet de gezonden te helpen.
Drum nehm ich ebenfalls an deiner Allmacht teil; Daarom neem ik ook aan Uw almacht deel;
ich sehe dich auf diesen Wegen, ik kan U op deze weg,
worauf man mich hat wollen legen, waarop men mij gebracht heeft,
auch in der Blindheit an. ook in mijn blindheid aanschouwen.
Ich fasse mich und lasse dich Ik kom tot rust en laat U niet los
nicht ohne deinen Segen.zonder Uw zegen ontvangen te hebben.

3.  Koor

Aller Augen warten, Herr,De ogen van iedereen wachten, Heer
du allmächtger Gott, auf dich,almachtige God, op U
und die meinen sonderlich.en die van mij in het bijzonder.
Gib denselben Kraft und Licht,Geef ze kracht en licht,
laß sie nichtlaat ze niet
immerdar in Finsternissen!voor altijd in het duister!
Künftig soll dein Wink alleinVoortaan zal Uw teken alleen
der geliebte Mittelpunkthet geliefde middelpunt
aller ihrer Werke sein,van al hun werken zijn,
bis du sie einst durch den Todtotdat Gij ze ooit door de dood
wiederum gedenkst zu schließen.weer van plan bent te sluiten.

4. Koraal

Christe, du Lamm Gottes,Christus, Gij lam van God,
der du trägst die Sünd der Welt,die draagt de zonden der wereld,
erbarm dich unser!ontferm U over ons!
Christe, du Lamm Gottes,Christus, Gij lam van God,
der du trägst die Sünd der Welt,die draagt de zonden der wereld,
erbarm dich unser!ontferm U over ons!
Christe, du Lamm Gottes,Christus, Gij lam van God,
der du trägst die Sünd der Welt,die draagt de zonden der wereld,
gib uns dein' Frieden. Amen.geef ons Uw vrede! Amen.
  
Libretto: onbekend Vertaling: Henk Pijlman

Kale tekst origineel

1.  Aria / Duet (S, A)

Du wahrer Gott und Davids Sohn,
der du von Ewigkeit in der Entfernung schon
mein Herzeleid und meine Leibespein
umständlich angesehn, 
erbarm dich mein!
 Und laß durch deine Wunderhand,
 die so viel Böses abgewandt,
 mir gleichfalls Hilf und Trost geschehen!

2. Recitatief (T) & Koraal

Ach! gehe nicht vorüber;
du, aller Menschen Heil,
bist ja erschienen,
die Kranken und nicht die Gesunden zu bedienen.
Drum nehm ich ebenfalls an deiner Allmacht teil;
ich sehe dich auf diesen Wegen,
worauf man mich hat wollen legen,
auch in der Blindheit an.
Ich fasse mich und lasse dich
nicht ohne deinen Segen.

3.  Koor

Aller Augen warten, Herr,
du allmächtger Gott, auf dich,
 und die meinen sonderlich.
 Gib denselben Kraft und Licht,
 laß sie nicht
 immerdar in Finsternissen!
 Künftig soll dein Wink allein
 der geliebte Mittelpunkt
 aller ihrer Werke sein,
 bis du sie einst durch den Tod
 wiederum gedenkst zu schließen.

4. Koraal

Christe, du Lamm Gottes,
der du trägst die Sünd der Welt,
erbarm dich unser!
Christe, du Lamm Gottes,
der du trägst die Sünd der Welt,
erbarm dich unser!
Christe, du Lamm Gottes,
der du trägst die Sünd der Welt,
gib uns dein' Frieden. Amen.


Libretto: onbekend
	

Kale tekst Nederlandse vertaling

1.  Aria / Duet (S, A)

Gij ware God en Davids zoon,
die altijd al van verre
mijn hartenleed en liefdespijn
zeer nauwlettend hebt aangezien, 
ontferm U over mij!
En laat door Uw wonderhand,
die zoveel kwaad van mij heeft afgewend,
mij ook hulp en troost ten deel vallen.

2. Recitatief (T) & Koraal

Ach! Ga niet voorbij,
Gij, verlosser van alle mensen,
Gij zijt immers verschenen
om de zieken en niet de gezonden te helpen.
Daarom neem ik ook aan Uw almacht deel;
ik kan U op deze weg,
waarop men mij gebracht heeft,
ook in mijn blindheid aanschouwen.
Ik kom tot rust en laat U niet los
zonder Uw zegen ontvangen te hebben.

3.  Koor

De ogen van iedereen wachten, Heer
almachtige God, op U
en die van mij in het bijzonder.
Geef ze kracht en licht,
laat ze niet
voor altijd in het duister!
Voortaan zal Uw teken alleen
het geliefde middelpunt
van al hun werken zijn,
totdat Gij ze ooit door de dood
weer van plan bent te sluiten.

4. Koraal

Christus, Gij lam van God,
die draagt de zonden der wereld,
ontferm U over ons!
Christus, Gij lam van God,
die draagt de zonden der wereld,
ontferm U over ons!
Christus, Gij lam van God,
die draagt de zonden der wereld,
geef ons Uw vrede! Amen.


		Vertaling: Henk Pijlman