naar de bespreking van BWV 23

Du wahrer Gott und Davids Sohn (BWV 23)

Johann Sebastian Bach

1.  Aria / Duet (S, A)

Du wahrer Gott und Davids Sohn, O, ware God en zoon van David,
der du von Ewigkeit in der Entfernung schon, die altijd al van verre met aandacht
mein Herzeleid und meine Leibespein hebt gekeken naar het leed van mijn hart
umständlich angesehn, en de pijn van mijn lichaam,
erbarm dich mein! ontferm u over mij!
Und laß durch deine Wunderhand, En laat ook mij uit uw wonderhand,
die so viel Böses abgewandt, die zoveel kwaad heeft afgewend,
mir gleichfalls Hülf und Trost geschehen!hulp en troost ontvangen!

2. Recitatief (T) & Koraal

Ach! gehe nicht vorüber, Ach, ga niet voorbij,
du, aller Menschen Heil, u, het heil van alle mensen
bist ja erschienen, bent immers verschenen
die Kranken und nicht die Gesunden zu bedienen. om de zieken en niet de gezonden te helpen.
Drum nehm ich ebenfalls an deiner Allmacht teil; Daarom deel ik ook in uw almacht;
ich sehe dich auf diesen Wegen, ik kan u op deze wegen,
worauf man mich hat wollen legen, waarop men mij gebracht heeft,
auch in der Blindheit an. ook in mijn blindheid zien.
Ich fasse mich und lasse dich Ik stel mezelf gerust en laat u
nicht ohne deinen Segen.niet gaan zonder uw zegen.

3.  Koor

Aller Augen warten, Herr, De ogen van iedereen wachten, Heer,
du allmächtger Gott, auf dich, almachtige God, op u,
und die meinen sonderlich. en die van mij in het bijzonder.
Gib denselben Kraft und Licht, Geef ze kracht en licht,
laß sie nicht laat ze niet
immerdar in Finsternissen. voor eeuwig blind zijn!
Künftig soll dein Wink allein Voortaan zal alleen een wenk van u
der geliebte Mittelpunkt het geliefde middelpunt zijn
aller ihrer Werke sein. van alles wat ze doen,
bis du sie einst durch den Tod totdat u ze door de dood
wiederum gedenkst zu schließen.weer wilt sluiten.

4. Koraal

Christe, du Lamm Gottes, Christus, lam van God,
der du trägst die Sünd der Welt, die de zonden van de wereld draagt,
erbarm dich unser! ontferm u over ons!
Christe, du Lamm Gottes, Christus, lam van God,
der du trägst die Sünd der Welt, die de zonden van de wereld draagt,
erbarm dich unser! ontferm u over ons!
Christe, du Lamm Gottes, Christus, lam van God,
der du trägst die Sünd der Welt, die de zonden van de wereld draagt,
gib uns dein' Frieden! Amen.geef ons uw vrede. Amen.
  
Libretto: onbekend Vertaling: Henk Pijlman

Kale tekst origineel

1.  Aria / Duet (S, A)

Du wahrer Gott und Davids Sohn,
der du von Ewigkeit in der Entfernung schon,
mein Herzeleid und meine Leibespein
umständlich angesehn, 
erbarm dich mein!
 Und laß durch deine Wunderhand,
 die so viel Böses abgewandt,
 mir gleichfalls Hülf und Trost geschehen!

2. Recitatief (T) & Koraal

Ach! gehe nicht vorüber,
du, aller Menschen Heil,
bist ja erschienen,
die Kranken und nicht die Gesunden zu bedienen.
Drum nehm ich ebenfalls an deiner Allmacht teil;
ich sehe dich auf diesen Wegen,
worauf man mich hat wollen legen,
auch in der Blindheit an.
Ich fasse mich und lasse dich
nicht ohne deinen Segen.

3.  Koor

Aller Augen warten, Herr,
du allmächtger Gott, auf dich,
 und die meinen sonderlich.
 Gib denselben Kraft und Licht,
 laß sie nicht
 immerdar in Finsternissen.
 Künftig soll dein Wink allein
 der geliebte Mittelpunkt
 aller ihrer Werke sein.
 bis du sie einst durch den Tod
 wiederum gedenkst zu schließen.

4. Koraal

Christe, du Lamm Gottes,
der du trägst die Sünd der Welt,
erbarm dich unser!
Christe, du Lamm Gottes,
der du trägst die Sünd der Welt,
erbarm dich unser!
Christe, du Lamm Gottes,
der du trägst die Sünd der Welt,
gib uns dein' Frieden! Amen.


Libretto: onbekend
	

Kale tekst Nederlandse vertaling

1.  Aria / Duet (S, A)

O, ware God en zoon van David,
die altijd al van verre met aandacht 
hebt gekeken naar het leed van mijn hart 
en de pijn van mijn lichaam,
ontferm u over mij!
En laat ook mij uit uw wonderhand,
die zoveel kwaad heeft afgewend,
hulp en troost ontvangen!

2. Recitatief (T) & Koraal

Ach, ga niet voorbij,
u, het heil van alle mensen
bent immers verschenen
om de zieken en niet de gezonden te helpen.
Daarom deel ik ook in uw almacht;
ik kan u op deze wegen,
waarop men mij gebracht heeft,
ook in mijn blindheid zien.
Ik stel mezelf gerust en laat u
niet gaan zonder uw zegen.

3.  Koor

De ogen van iedereen wachten, Heer,
almachtige God, op u,
en die van mij in het bijzonder.
Geef ze kracht en licht,
laat ze niet
voor eeuwig blind zijn!
Voortaan zal alleen een wenk van u
het geliefde middelpunt zijn
van alles wat ze doen,
totdat u ze door de dood
weer wilt sluiten.

4. Koraal

Christus, lam van God,
die de zonden van de wereld draagt,
ontferm u over ons!
Christus, lam van God,
die de zonden van de wereld draagt,
ontferm u over ons!
Christus, lam van God,
die de zonden van de wereld draagt,
geef ons uw vrede. Amen.


		Vertaling: Henk Pijlman