naar de bespreking van BWV 22

Jesus nahm zu sich die Zwölfe (BWV 22)

Johann Sebastian Bach

1.     Arioso (T, B) en Koor

»(T) Jesus nahm zu sich die Zwölfe und sprach: “ (T) Jezus nam de twaalven terzijde en sprak:
(B) Sehet, wir gehn hinauf gen Jerusalem, (B) Ziet, wij gaan op naar Jeruzalem,
und es wird alles vollendet werden, en alles zal volbracht worden,
das geschrieben ist von des Menschen Sohn. wat geschreven is over de Zoon des mensen.
(Koor)
Sie aber vernahmen der keines Zij echter begrepen niets van deze dingen
und wußten nicht, was das gesaget war.«en wisten niet, wat er gezegd was.”

2.    Aria (A)

Mein Jesu, ziehe mich nach dir,Mijn Jezus, trek mij naar U toe,
ich bin bereit, ich will von hierik ben bereid, ik wil van hier
und nach Jerusalem zu deinen Leiden gehn.en naar Jeruzalem, naar Uw lijden gaan.
Wohl mir, wenn ich die WichtigkeitIk ben gelukkig wanneer ik het belang
von dieser Leid- und Sterbenszeitvan deze tijd van lijden en sterven
zu meinem Troste kann durchgehendstot mijn vertroosting voor altijd kan inzien.
wohl verstehn!

3.     Recitatief (B)

Mein Jesu, ziehe mich, so werd ich laufen, Mijn Jezus, trek mij tot U, dan zal ik snel gaan,
denn Fleisch und Blut want mijn vlees en mijn bloed begrijpen,
verstehet ganz und gar, nebst deinen Jüngern nicht, net als Uw discipelen, in het geheel niet
was das gesaget war. wat er was gezegd.
Es sehnt sich nach der Welt Mijn vlees en bloed verlangen naar de wereld
und nach dem größten Haufen; en naar wat de grote massa doet.
Sie wollen beiderseits, wenn du verkläret bist, Ze willen beide, wanneer Gij verheerlijkt zijt,
zwar eine feste Burg auf Tabors Berge bauen; weliswaar een vaste burcht op Tabors berg bouwen;
hingegen Golgatha, so voller Leiden ist, maar Golgotha, dat vol van lijden is
in deiner Niedrigkeit mit keinem Auge schauen. in Uw lage staat, met geen oog aanschouwen.
Ach! kreuzige bei mir in der verderbten Brust Ach! kruisig in mij, in mijn verdorven binnenste,
zuvörderst diese Welt und die verbotne Lust, allereerst deze wereld en de verboden begeerte,
so werd ich, was du sagst, dan zal ik volkomen
vollkommen wohl verstehen goed verstaan wat Gij zegt
und nach Jerusalem mit tausend Freuden gehen.en naar Jeruzalem met duizend vreugden gaan.

4.     Aria (T)

Mein alles in allem, mein ewiges Gut, Mijn alles in alles, mijn eeuwig goed,
verbeßre das Herze, verändre den Mut; verbeter mijn hart, verander mijn gezindheid,
schlag alles darnieder, sla alles neer
was dieser Entsagung des Fleisches zuwider! wat in strijd is met dit afzien van het vlees!
Doch wenn ich nun geistlich ertötet da bin, Maar als nu mijn [wereldse] geest is afgestorven,
so ziehe mich nach dir in Friede dahin!trek mij dan naar U toe in vrede!

5.     Koraal

Ertöt uns durch dein Güte,Doe ons afsterven door Uw goedheid
erweck uns durch dein Gnad;en wek ons op door Uw genade;
den alten Menschen kränke,maak de oude mens ziek,
daß der neu' leben magopdat hij tot nieuw leven mag komen
wohl hie auf dieser Erden,hier op deze aarde,
den Sinn und all Begehrenen zijn gevoel en al zijn verlangen
und Gdanken habn zu dir.en gedachten op U gericht mag hebben.
  
Libretto: onbekend Vertaling: Henk Pijlman

Kale tekst origineel

1.     Arioso (T, B) en Koor

»(T) Jesus nahm zu sich die Zwölfe und sprach:
(B) Sehet, wir gehn hinauf gen Jerusalem,
und es wird alles vollendet werden,
das geschrieben ist von des Menschen Sohn.
(Koor)
Sie aber vernahmen der keines
und wußten nicht, was das gesaget war.«

2.    Aria (A)

Mein Jesu, ziehe mich nach dir,
ich bin bereit, ich will von hier
und nach Jerusalem zu deinen Leiden gehn.
  Wohl mir, wenn ich die Wichtigkeit
  von dieser Leid- und Sterbenszeit
  zu meinem Troste kann durchgehends
  wohl verstehn!

3.     Recitatief (B)

Mein Jesu, ziehe mich, so werd ich laufen,
denn Fleisch und Blut
verstehet ganz und gar, nebst deinen Jüngern nicht,
was das gesaget war.
Es sehnt sich nach der Welt
und nach dem größten Haufen;
Sie wollen beiderseits, wenn du verkläret bist,
zwar eine feste Burg auf Tabors Berge bauen;
hingegen Golgatha, so voller Leiden ist,
in deiner Niedrigkeit mit keinem Auge schauen.
Ach! kreuzige bei mir in der verderbten Brust
zuvörderst diese Welt und die verbotne Lust,
so werd ich, was du sagst, 
vollkommen wohl verstehen
und nach Jerusalem mit tausend Freuden gehen.

4.     Aria (T)

Mein alles in allem, mein ewiges Gut,
verbeßre das Herze, verändre den Mut;
schlag alles darnieder,
was dieser Entsagung des Fleisches zuwider!
Doch wenn ich nun geistlich ertötet da bin,
so ziehe mich nach dir in Friede dahin!

5.     Koraal

Ertöt uns durch dein Güte,
erweck uns durch dein Gnad;
den alten Menschen kränke,
daß der neu' leben mag
wohl hie auf dieser Erden,
den Sinn und all Begehren
und Gdanken habn zu dir.Libretto: onbekend
	

Kale tekst Nederlandse vertaling

1.     Arioso (T, B) en Koor

“ (T) Jezus nam de twaalven terzijde en sprak:
(B) Ziet, wij gaan op naar Jeruzalem,
en alles zal volbracht worden,
wat geschreven is over de Zoon des mensen.

Zij echter begrepen niets van deze dingen
en wisten niet, wat er gezegd was.”

2.    Aria (A)

Mijn Jezus, trek mij naar U toe,
ik ben bereid, ik wil van hier
en naar Jeruzalem, naar Uw lijden gaan.
Ik ben gelukkig wanneer ik het belang
van deze tijd van lijden en sterven
tot mijn vertroosting voor altijd kan inzien.

3.     Recitatief (B)

Mijn Jezus, trek mij tot U, dan zal ik snel gaan,
want mijn vlees en mijn bloed begrijpen,
net als Uw discipelen, in het geheel niet
wat er was gezegd.
Mijn vlees en bloed verlangen naar de wereld
en naar wat de grote massa doet.
Ze willen beide, wanneer Gij verheerlijkt zijt,
weliswaar een vaste burcht op Tabors berg bouwen;
maar Golgotha, dat vol van lijden is
in Uw lage staat, met geen oog aanschouwen.
Ach! kruisig in mij, in mijn verdorven binnenste,
allereerst deze wereld en de verboden begeerte,
dan zal ik volkomen 
goed verstaan wat Gij zegt
en naar Jeruzalem met duizend vreugden gaan.

4.     Aria (T)

Mijn alles in alles, mijn eeuwig goed,
verbeter mijn hart, verander mijn gezindheid,
sla alles neer
wat in strijd is met dit afzien van het vlees!
Maar als nu mijn [wereldse] geest is afgestorven,
trek mij dan naar U toe in vrede!

5.     Koraal

Doe ons afsterven door Uw goedheid
en wek ons op door Uw genade;
maak de oude mens ziek,
opdat hij tot nieuw leven mag komen
hier op deze aarde,
en zijn gevoel en al zijn verlangen
en gedachten op U gericht mag hebben.


		Vertaling: Henk Pijlman