naar de bespreking van BWV 22

Jesus nahm zu sich die Zwölfe (BWV 22)

Johann Sebastian Bach

1.     Arioso (T, B) en Koor

»(T) Jesus nahm zu sich die Zwölfe und sprach: “ (T) Jezus nam de twaalf bij zich en sprak:
(B) Sehet, wir gehn hinauf gen Jerusalem, (B) Zie, wij gaan op naar Jeruzalem
und es wird alles vollendet werden, en alles zal volbracht worden
das geschrieben ist von des Menschen Sohn. wat geschreven staat over de Mensenzoon.
(Koor)
Sie aber vernahmen der keines Maar zij begrepen er niets van
und wußten nicht, was das gesaget war.«en wisten niet wat het betekende.”

2.    Aria (A)

Mein Jesu, ziehe mich nach dir, Mijn Jezus, trek me naar u toe,
ich bin bereit, ich will von hier ik ben bereid, ik wil hier vertrekken
und nach Jerusalem zu deinen Leiden gehn. en naar Jeruzalem naar uw lijden gaan.
Wohl mir, wenn ich die Wichtigkeit Ik ben gelukkig als ik het belang
von dieser Leid- und Sterbenszeit van deze tijd van lijden en sterven
zu meinem Troste kann durchgehends wohl verstehn!tot mijn troost steeds kan inzien!

3.     Recitatief (B)

Mein Jesu, ziehe mich, so werd ich laufen, Mijn Jezus, trek aan mij, dan zal ik me haasten,
denn Fleisch und Blut want vlees en bloed
verstehet ganz und gar, nebst deinen Jüngern nicht, begrijpen niet, net zoals uw discipelen,
was das gesaget war. wat uw woorden betekenen.
Es sehnt sich nach der Welt Vlees en bloed verlangen naar de wereld
und nach dem größten Haufen. en naar grootse dingen,
Sie wollen beiderseits, wenn du verkläret bist, ze willen allebei bij uw verheerlijking
zwar eine feste Burg auf Tabors Berge bauen een stevige burcht op de berg Tabor bouwen
hingegen Golgatha, so voller Leiden ist, maar Golgotha, dat vol met lijden is,
in deiner Niedrigkeit mit keinem Auge schauen. in uw vernedering geen blik waardig keuren.
Ach! kreuzige bei mir in der verderbten Brust Ach! kruisig in mij in mijn verdorven hart
zuvörderst diese Welt und die verbotne Lust, allereerst deze wereld en de verboden lust,
so werd ich, was du sagst, dan zal ik dat wat u zegt
vollkommen wohl verstehen wél helemaal begrijpen
und nach Jerusalem mit tausend Freuden gehen.en met duizend vreugden naar Jeruzalem gaan.

4.     Aria (T)

Mein alles in allem, mein ewiges Gut, Mijn alles in alles, mijn eeuwige heil,
verbeßre das Herze, verändre den Mut, verbeter mijn hart, verander mijn gemoed,
schlag alles darnieder, sla alles neer wat in strijd is
was dieser Entsagung des Fleisches zuwider. met dit afstand doen van het vlees!
Doch wenn ich nun geistlich ertötet da bin, Maar als ik nu geestelijk gedood ben,
so ziehe mich nach dir im Friede dahin!trek me dan in vrede naar u toe!

5.     Koraal

Ertöt uns durch dein Güte, Dood ons door uw goedheid,
erweck uns durch dein Gnad; wek ons op door uw genade;
den alten Menschen kränke, maak de oude mens ziek,
daß der neu' leben mag zodat hij een nieuw leven kan krijgen
wohl hie auf dieser Erden, hier op deze aarde,
den Sinn und all Begehren en zijn gevoel en al zijn verlangens
und G'danken hab'n zu dir. en gedachten naar u uitgaan.
  
Libretto: onbekend Vertaling: Ria van Hengel

Kale tekst origineel

1.     Arioso (T, B) en Koor

»(T) Jesus nahm zu sich die Zwölfe und sprach:
(B) Sehet, wir gehn hinauf gen Jerusalem,
und es wird alles vollendet werden,
das geschrieben ist von des Menschen Sohn.
(Koor)
Sie aber vernahmen der keines
und wußten nicht, was das gesaget war.«

2.    Aria (A)

Mein Jesu, ziehe mich nach dir,
ich bin bereit, ich will von hier
und nach Jerusalem zu deinen Leiden gehn.
  Wohl mir, wenn ich die Wichtigkeit
  von dieser Leid- und Sterbenszeit
  zu meinem Troste kann durchgehends wohl verstehn!

3.     Recitatief (B)

Mein Jesu, ziehe mich, so werd ich laufen,
denn Fleisch und Blut
verstehet ganz und gar, nebst deinen Jüngern nicht,
was das gesaget war.
Es sehnt sich nach der Welt
und nach dem größten Haufen.
Sie wollen beiderseits, wenn du verkläret bist,
zwar eine feste Burg auf Tabors Berge bauen
hingegen Golgatha, so voller Leiden ist,
in deiner Niedrigkeit mit keinem Auge schauen.
Ach! kreuzige bei mir in der verderbten Brust
zuvörderst diese Welt und die verbotne Lust,
so werd ich, was du sagst, 
vollkommen wohl verstehen
und nach Jerusalem mit tausend Freuden gehen.

4.     Aria (T)

Mein alles in allem, mein ewiges Gut,
verbeßre das Herze, verändre den Mut,
schlag alles darnieder,
was dieser Entsagung des Fleisches zuwider.
Doch wenn ich nun geistlich ertötet da bin,
so ziehe mich nach dir im Friede dahin!

5.     Koraal

Ertöt uns durch dein Güte,
erweck uns durch dein Gnad;
den alten Menschen kränke,
daß der neu' leben mag
wohl hie auf dieser Erden,
den Sinn und all Begehren
und G'danken hab'n zu dir.Libretto: onbekend
	

Kale tekst Nederlandse vertaling

1.     Arioso (T, B) en Koor

“ (T) Jezus nam de twaalf bij zich en sprak:
(B) Zie, wij gaan op naar Jeruzalem
en alles zal volbracht worden
wat geschreven staat over de Mensenzoon.

Maar zij begrepen er niets van
en wisten niet wat het betekende.”

2.    Aria (A)

Mijn Jezus, trek me naar u toe,
ik ben bereid, ik wil hier vertrekken
en naar Jeruzalem naar uw lijden gaan.
Ik ben gelukkig als ik het belang
van deze tijd van lijden en sterven
tot mijn troost steeds kan inzien!

3.     Recitatief (B)

Mijn Jezus, trek aan mij, dan zal ik me haasten,
want vlees en bloed
begrijpen niet, net zoals uw discipelen,
wat uw woorden betekenen.
Vlees en bloed verlangen naar de wereld
en naar grootse dingen,
ze willen allebei bij uw verheerlijking
een stevige burcht op de berg Tabor bouwen
maar Golgotha, dat vol met lijden is,
in uw vernedering geen blik waardig keuren.
Ach! kruisig in mij in mijn verdorven hart
allereerst deze wereld en de verboden lust,
dan zal ik dat wat u zegt
wél helemaal begrijpen
en met duizend vreugden naar Jeruzalem gaan.

4.     Aria (T)

Mijn alles in alles, mijn eeuwige heil,
verbeter mijn hart, verander mijn gemoed,
sla alles neer wat in strijd is
met dit afstand doen van het vlees!
Maar als ik nu geestelijk gedood ben,
trek me dan in vrede naar u toe!

5.     Koraal

Dood ons door uw goedheid,
wek ons op door uw genade;
maak de oude mens ziek,
zodat hij een nieuw leven kan krijgen
hier op deze aarde,
en zijn gevoel en al zijn verlangens
en gedachten naar u uitgaan.


		Vertaling: Ria van Hengel