naar de bespreking van BWV 214

Tönet, ihr Pauken! Erschallet, Trompeten! (BWV 214)

Johann Sebastian Bach

1. Koor

Tönet, ihr Pauken! Erschallet, Trompeten! Laat je horen, pauken! Schal, trompetten!
Klingende Saiten, erfüllet die Luft! klinkende snaren, vervul de lucht!
Singet itzt Lieder, ihr muntren Poeten, Zing nu liederen, vrolijke dichters,
Königin lebe! wird fröhlich geruft. leve de koningin! wordt er vrolijk geroepen.
Königin lebe! dies wünschet der Sachse, Leve de koningin! dat wenst de Saks,
Königin lebe und blühe und wachse!Leve en bloeie en groeie de koningin!

2. Recitatief (T)

Irene
Heut ist der Tag, Vandaag is de dag
wo jeder sich erfreuen mag. dat iedereen blij wil zijn.
Dies ist der frohe Glanz Dit is de verheugde glans
der Königin Geburtsfests-Stunden, van de verjaardagsuren van de koningin,
die Polen, Sachsen und uns ganz die Polen, Saksen en ons allen
in größter Lust und Glück erfunden. het grootste plezier en geluk brengt.
Mein Ölbaum kriegt so Saft als fetten Raum. Mijn olijfboom krijgt sap en een vruchtbare ruimte.
Er zeigt noch keine falbe Blätter; Hij heeft nog helemaal geen vale bladeren;
mich schreckt kein Sturm, Blitz, ik schrik niet van storm, bliksem,
trübe Wolken, düstres Wetter.donkere wolken, duister weer.

3. Aria (S)

Bellona
Blast die wohlgegriffnen Flöten, Blaas zuiver op de fluiten,
dass Feind, Lilien, Mond erröten, zodat vijand, lelies en de maan blozen,
schallt mit jauchzendem Gesang! schal met juichend gezang!
Tönt mit eurem Waffenklang! Laat je horen met je wapengekletter!
Dieses Fest erfordert Freuden, Dit feest vraagt om vreugden
die so Geist als Sinnen weiden.die geest en zinnen doen genieten.

4. Recitatief (S)

Bellona
Mein knallendes Metall Mijn knallende metaal
der in der Luft erbebenden Kartaunen, van de in de lucht trillende kartouwen,
der frohe Schall; het vrolijke geschal,
das angenehme Schauen; het aangename kijken,
die Lust, die Sachsen itzt empfindt, het plezier dat Saksen nu heeft,
rührt vieler Menschen Sinnen. raakt veel mensen.
Mein schimmerndes Gewehr Mijn glanzende wapens
nebst meiner Söhne gleichen Schritten plus het marcheren van mijn zonen
und ihre heldenmäßge Sitten en hun heldhaftige gedrag
vermehren immer mehr und mehr vergroten meer en meer
des heutgen Tages süße Freude.de zoete vreugde van deze dag.

5. Aria (A)

Pallas
Fromme Musen! meine Glieder! Vrome muzen! Mijn vrienden!
Singt nicht längst bekannte Lieder! Zing niet allang bekende liederen!
Dieser Tag sei eure Lust! Laat dit voor jullie een dag van plezier zijn!
Füllt mit Freuden eure Brust! Vul je hart met blijdschap!
Werft so Kiel als Schriften nieder Gooi pen en papier weg
und erfreut euch dreimal wieder!en geniet driedubbel!

6. Recitatief (A)

Pallas
Unsre Königin im Lande, De koningin van ons land
die der Himmel zu uns sandte, die de hemel ons heeft gezonden,
ist der Musen Trost und Schutz. is de troost en de bescherming van de muzen.
Meine Pierinnen wissen, Mijn Pierides, die vol eerbied
die in Ehrfurcht ihren Saum noch küssen, haar zoom kussen
vor ihr stetes Wohlergehn voor haar blijvende welzijn,
Dank und Pflicht und Ton stets zu erhöhn. vergroten steeds hun dank en plicht en zang.
Ja, sie wünschen, dass ihr Leben Ja, zij wensen dat haar leven
möge lange Lust uns geben.ons heel lang vreugde zal schenken.

7. Aria (B)

Fama
Kron und Preis gekrönter Damen, Kroon en prijs van gekroonde dames,
Königin! mit deinem Namen koningin! met uw naam
füll ich diesen Kreis der Welt. vul ik deze aardbol.
Was der Tugend stets gefällt Wat de deugd altijd bevalt
und was nur Heldinnen haben, en wat alleen heldinnen hebben,
sein dir angeborne Gaben.is u als gave aangeboren.

8. Recitatief (B)

Fama
So dringe in das weite Erdenrund Mijn van de koningin vervulde mond
mein von der Königin erfüllter Mund! moge de wijde aardbol doordringen!
Ihr Ruhm soll bis zum Axen Haar roem moet groeien tot aan de as
des schön gestirnten Himmels wachsen, van de hemel met zijn fraaie sterren,
die Königin der Sachsen und der Polen moge de koningin van de Saksen en de Polen
sei stets des Himmels Schutz empfohlen. door de hemel worden beschermd.
So stärkt durch sie der Pol Zo versterkt de hemelpool door haar
so vieler Untertanen längst erwünschtes Wohl. het lang gewenste welzijn van zoveel onderdanen.
So soll die Königin noch lange bei uns hier verweilen Moge de koningin nog lang bij ons hier blijven
und spät, ach! spät zum Sternen eilen.en pas laat, ach! laat naar de sterren snellen.

9. Koor

Irene
Blühet, ihr Linden in Sachsen, wie Zedern! Bloei, o linden [Leipzig] in Saksen, als ceders!
Bellona
Schallet mit Waffen und Wagen und Rädern! Schal met wapens en wagens en wielen!
Pallas
Singet, ihr Musen, mit völligem Klang! Zing, muzen, uit volle borst!
Fama et tutti
Fröhliche Stunden, ihr freudigen Zeiten! Vrolijke uren, verheugde tijden!
Gönnt uns noch öfters die güldenen Freuden: Gun ons nog vaak de gouden vreugden:
Königin, lebe, ja lebe noch lang!Koningin, leef, ja, leef nog lang!
  
Libretto: onbekend Vertaling: Ria van Hengel

Kale tekst origineel

1. Koor

Tönet, ihr Pauken! Erschallet, Trompeten!
Klingende Saiten, erfüllet die Luft!
Singet itzt Lieder, ihr muntren Poeten,
Königin lebe! wird fröhlich geruft.
Königin lebe! dies wünschet der Sachse,
Königin lebe und blühe und wachse!

2. Recitatief (T)

Irene
Heut ist der Tag,
wo jeder sich erfreuen mag.
Dies ist der frohe Glanz
der Königin Geburtsfests-Stunden,
die Polen, Sachsen und uns ganz
in größter Lust und Glück erfunden.
Mein Ölbaum kriegt so Saft als fetten Raum.
Er zeigt noch keine falbe Blätter;
mich schreckt kein Sturm, Blitz, 
trübe Wolken, düstres Wetter.

3. Aria (S)

Bellona
Blast die wohlgegriffnen Flöten,
dass Feind, Lilien, Mond erröten,
schallt mit jauchzendem Gesang!
Tönt mit eurem Waffenklang!
Dieses Fest erfordert Freuden,
die so Geist als Sinnen weiden.

4. Recitatief (S)

Bellona
Mein knallendes Metall
der in der Luft erbebenden Kartaunen,
der frohe Schall;
das angenehme Schauen;
die Lust, die Sachsen itzt empfindt,
rührt vieler Menschen Sinnen.
Mein schimmerndes Gewehr
nebst meiner Söhne gleichen Schritten
und ihre heldenmäßge Sitten
vermehren immer mehr und mehr
des heutgen Tages süße Freude.

5. Aria (A)

Pallas
Fromme Musen! meine Glieder!
Singt nicht längst bekannte Lieder!
Dieser Tag sei eure Lust!
Füllt mit Freuden eure Brust!
Werft so Kiel als Schriften nieder
und erfreut euch dreimal wieder!

6. Recitatief (A)

Pallas
Unsre Königin im Lande,
die der Himmel zu uns sandte,
ist der Musen Trost und Schutz.
Meine Pierinnen wissen,
die in Ehrfurcht ihren Saum noch küssen,
vor ihr stetes Wohlergehn
Dank und Pflicht und Ton stets zu erhöhn.
Ja, sie wünschen, dass ihr Leben
möge lange Lust uns geben.

7. Aria (B)

Fama
Kron und Preis gekrönter Damen,
Königin! mit deinem Namen
füll ich diesen Kreis der Welt.
Was der Tugend stets gefällt
und was nur Heldinnen haben,
sein dir angeborne Gaben.

8. Recitatief (B)

Fama
So dringe in das weite Erdenrund
mein von der Königin erfüllter Mund!
Ihr Ruhm soll bis zum Axen
des schön gestirnten Himmels wachsen,
die Königin der Sachsen und der Polen
sei stets des Himmels Schutz empfohlen.
So stärkt durch sie der Pol
so vieler Untertanen längst erwünschtes Wohl.
So soll die Königin noch lange bei uns hier verweilen
und spät, ach! spät zum Sternen eilen.

9. Koor

Irene
Blühet, ihr Linden in Sachsen, wie Zedern!
Bellona
Schallet mit Waffen und Wagen und Rädern!
Pallas
Singet, ihr Musen, mit völligem Klang!
Fama et tutti
Fröhliche Stunden, ihr freudigen Zeiten!
Gönnt uns noch öfters die güldenen Freuden:
Königin, lebe, ja lebe noch lang!


Libretto: onbekend
	

Kale tekst Nederlandse vertaling

1. Koor

Laat je horen, pauken! Schal, trompetten!
klinkende snaren, vervul de lucht!
Zing nu liederen, vrolijke dichters,
leve de koningin! wordt er vrolijk geroepen.
Leve de koningin! dat wenst de Saks,
Leve en bloeie en groeie de koningin!

2. Recitatief (T)


Vandaag is de dag
dat iedereen blij wil zijn.
Dit is de verheugde glans
van de verjaardagsuren van de koningin,
die Polen, Saksen en ons allen
het grootste plezier en geluk brengt.
Mijn olijfboom krijgt sap en een vruchtbare ruimte.
Hij heeft nog helemaal geen vale bladeren;
ik schrik niet van storm, bliksem, 
donkere wolken, duister weer.

3. Aria (S)


Blaas zuiver op de fluiten,
zodat vijand, lelies en de maan blozen,
schal met juichend gezang!
Laat je horen met je wapengekletter!
Dit feest vraagt om vreugden
die geest en zinnen doen genieten.

4. Recitatief (S)


Mijn knallende metaal
van de in de lucht trillende kartouwen,
het vrolijke geschal,
het aangename kijken,
het plezier dat Saksen nu heeft,
raakt veel mensen.
Mijn glanzende wapens
plus het marcheren van mijn zonen
en hun heldhaftige gedrag
vergroten meer en meer
de zoete vreugde van deze dag.

5. Aria (A)


Vrome muzen! Mijn vrienden!
Zing niet allang bekende liederen!
Laat dit voor jullie een dag van plezier zijn!
Vul je hart met blijdschap!
Gooi pen en papier weg
en geniet driedubbel!

6. Recitatief (A)


De koningin van ons land
die de hemel ons heeft gezonden,
is de troost en de bescherming van de muzen.
Mijn Pierides, die vol eerbied
haar zoom kussen
voor haar blijvende welzijn,
vergroten steeds hun dank en plicht en zang.
Ja, zij wensen dat haar leven
ons heel lang vreugde zal schenken.

7. Aria (B)


Kroon en prijs van gekroonde dames,
koningin! met uw naam
vul ik deze aardbol.
Wat de deugd altijd bevalt
en wat alleen heldinnen hebben,
is u als gave aangeboren.

8. Recitatief (B)


Mijn van de koningin vervulde mond
moge de wijde aardbol doordringen!
Haar roem moet groeien tot aan de as
van de hemel met zijn fraaie sterren,
moge de koningin van de Saksen en de Polen
door de hemel worden beschermd.
Zo versterkt de hemelpool door haar
het lang gewenste welzijn van zoveel onderdanen.
Moge de koningin nog lang bij ons hier blijven
en pas laat, ach! laat naar de sterren snellen.

9. Koor


Bloei, o linden [Leipzig] in Saksen, als ceders!

Schal met wapens en wagens en wielen!

Zing, muzen, uit volle borst!

Vrolijke uren, verheugde tijden!
Gun ons nog vaak de gouden vreugden:
Koningin, leef, ja, leef nog lang!


		Vertaling: Ria van Hengel