Eduard van Hengel

Johann Sebastian Bach vocale werken

Johann Sebastian Bach

Blast Lärmen, ihr Feinde! (BWV 205a)

Geschreven voor onbekend

Voor het eerst uitgevoerd: 17 jan 1734

Deze cantate werd de afgelopen jaren nooit uitgevoerd

downloads uitleg

Bespreking

Bach hergebruikte ('parodieerde') de muziek van BWV 205 uit 1725 negen jaar later met een nieuwe tekst voor de kroning van Koning/Keurvorst August III. De delen 8, 12 en 14 werden waarschijnlijk nieuw gcomponeerd. De muziek van BWV 205a is verloren gegaan, maar zou dus grotendeels uit die van BWV 205 gereconstrueerd kunnen worden.