naar de bespreking van BWV 202

Weichet nur, betrübte Schatten (BWV 202)

Johann Sebastian Bach

1. Aria (S)

Weichet nur, betrübte Schatten, Verdwijn nu maar, bedroefde schaduwen,
Frost und Winde, geht zur Ruh! kou en winden, ga ter ruste!
Florens Lust Flora's lust
will der Brust wil het hart
nichts als frohes Glück verstatten, niets dan blij geluk gunnen,
denn sie träget Blumen zu.want zij brengt bloemen.

2. Recitatief (S)

Die Welt wird wieder neu, De wereld wordt weer nieuw,
auf Bergen und in Gründen op bergen en in dalen
will sich die Anmut doppelt schön verbinden, wil de gratie haar schoonheid verdubbelen,
der Tag ist von der Kälte frei.de dag is vrij van kou.

3. Aria (S)

Phoebus eilt mit schnellen Pferden Phoebus snelt met rappe paarden
durch die neugeborne Welt. door de nieuwgeboren wereld.
Ja, weil sie ihm wohlgefällt, Ja, omdat die hem zeer bevalt
will er selbst ein Buhler werden.wil hij zelf een minnaar worden.

4. Recitatief (S)

Drum sucht auch Amor sein Vergnügen, Daarom zoekt ook Amor zijn plezier,
wenn Purpur in den Wiesen lacht, wanneer purper in de weiden lacht,
wenn Florens Pracht sich herrlich macht, wanneer Flora's pracht schittert
und wenn in seinem Reich, en wanneer in zijn rijk
den schönen Blumen gleich, net zoals de mooie bloemen
auch Herzen feurig siegen.ook harten vurig zegevieren.

5. Aria (S)

Wenn die Frühlingslüfte streichen Als de voorjaarsluchten zich bewegen
und durch bunte Felder wehn, en door bonte velden waaien
pflegt auch Amor auszuschleichen, pleegt ook Amor naar buiten te sluipen
um nach seinem Schmuck zu sehn, om naar zijn tooi te kijken,
welcher, glaubt man, dieser ist, die, denkt men, inhoudt
dass ein Herz das andre küsst.dat het ene hart het andere kust.

6. Recitatief (S)

Und dieses ist das Glücke, En dit is het geluk,
dass durch ein hohes Gunstgeschicke dat door een hoog genadelot
zwei Seelen einen Schmuck erlanget, twee zielen een sieraad krijgen
an dem viel Heil und Segen pranget.waarop veel heil en zegen prijkt.

7. Aria (S)

Sich üben im Lieben, Oefenen in het liefhebben,
in Scherzen sich herzen schertsend elkaar liefkozen
ist besser als Florens vergängliche Lust. is beter dan Flora's vergankelijke lust.
Hier quellen die Wellen, Hier wellen de golven op,
hier lachen und wachen hier lachen en waken
die siegenden Palmen auf Lippen und Brust.de triomferende palmen op lippen en borst.

8. Recitatief (S)

So sei das Band der keuschen Liebe, Moge dan de band van de kuise liefde,
Verlobte Zwei, o verloofd tweetal,
vom Unbestand des Wechsels frei! vrij zijn van wisselende onbestendigheid!
Kein jäher Fall Moge geen plotselinge val
noch Donnerknall of dondergeknal
erschrecke die verliebten Triebe!jullie verliefdheid doen schrikken!

9. Aria / Gavotte (S)

Sehet in Zufriedenheit Zie in tevredenheid
tausend helle Wohlfahrtstage, duizend lichte dagen van welvaart,
dass bald bei der Folgezeit en moge uw liefde in de toekomst
eure Liebe Blumen trage!weldra vrucht dragen!
  
Libretto: onbekend Vertaling: Ria van Hengel

Kale tekst origineel

1. Aria (S)

Weichet nur, betrübte Schatten,
Frost und Winde, geht zur Ruh!
Florens Lust
will der Brust
nichts als frohes Glück verstatten,
denn sie träget Blumen zu.

2. Recitatief (S)

Die Welt wird wieder neu,
auf Bergen und in Gründen
will sich die Anmut doppelt schön verbinden,
der Tag ist von der Kälte frei.

3. Aria (S)

Phoebus eilt mit schnellen Pferden
durch die neugeborne Welt.
Ja, weil sie ihm wohlgefällt,
will er selbst ein Buhler werden.

4. Recitatief (S)

Drum sucht auch Amor sein Vergnügen,
wenn Purpur in den Wiesen lacht,
wenn Florens Pracht sich herrlich macht,
und wenn in seinem Reich,
den schönen Blumen gleich,
auch Herzen feurig siegen.

5. Aria (S)

Wenn die Frühlingslüfte streichen
und durch bunte Felder wehn,
pflegt auch Amor auszuschleichen,
um nach seinem Schmuck zu sehn,
welcher, glaubt man, dieser ist,
dass ein Herz das andre küsst.

6. Recitatief (S)

Und dieses ist das Glücke,
dass durch ein hohes Gunstgeschicke
zwei Seelen einen Schmuck erlanget,
an dem viel Heil und Segen pranget.

7. Aria (S)

Sich üben im Lieben,
in Scherzen sich herzen
ist besser als Florens vergängliche Lust.
Hier quellen die Wellen,
hier lachen und wachen
die siegenden Palmen auf Lippen und Brust.

8. Recitatief (S)

So sei das Band der keuschen Liebe,
Verlobte Zwei,
vom Unbestand des Wechsels frei!
Kein jäher Fall
noch Donnerknall
erschrecke die verliebten Triebe!

9. Aria / Gavotte (S)

Sehet in Zufriedenheit
tausend helle Wohlfahrtstage,
dass bald bei der Folgezeit
eure Liebe Blumen trage!


Libretto: onbekend
	

Kale tekst Nederlandse vertaling

1. Aria (S)

Verdwijn nu maar, bedroefde schaduwen,
kou en winden, ga ter ruste!
Flora's lust
wil het hart
niets dan blij geluk gunnen,
want zij brengt bloemen.

2. Recitatief (S)

De wereld wordt weer nieuw,
op bergen en in dalen
wil de gratie haar schoonheid verdubbelen,
de dag is vrij van kou.

3. Aria (S)

Phoebus snelt met rappe paarden
door de nieuwgeboren wereld.
Ja, omdat die hem zeer bevalt
wil hij zelf een minnaar worden.

4. Recitatief (S)

Daarom zoekt ook Amor zijn plezier,
wanneer purper in de weiden lacht,
wanneer Flora's pracht schittert
en wanneer in zijn rijk
net zoals de mooie bloemen
ook harten vurig zegevieren.

5. Aria (S)

Als de voorjaarsluchten zich bewegen
en door bonte velden waaien
pleegt ook Amor naar buiten te sluipen
om naar zijn tooi te kijken,
die, denkt men, inhoudt
dat het ene hart het andere kust.

6. Recitatief (S)

En dit is het geluk,
dat door een hoog genadelot
twee zielen een sieraad krijgen
waarop veel heil en zegen prijkt.

7. Aria (S)

Oefenen in het liefhebben,
schertsend elkaar liefkozen
is beter dan Flora's vergankelijke lust.
Hier wellen de golven op,
hier lachen en waken
de triomferende palmen op lippen en borst.

8. Recitatief (S)

Moge dan de band van de kuise liefde,
o verloofd tweetal,
vrij zijn van wisselende onbestendigheid!
Moge geen plotselinge val
of dondergeknal
jullie verliefdheid doen schrikken!

9. Aria / Gavotte (S)

Zie in tevredenheid
duizend lichte dagen van welvaart,
en moge uw liefde in de toekomst
weldra vrucht dragen!


		Vertaling: Ria van Hengel