naar de bespreking van BWV 197a

Ehre sei Gott in der Höhe (BWV 197a)

Johann Sebastian Bach

1. Koor

Ehre sei Gott in der Höhe, Ere zij God in de hoge
Friede auf Erden en vrede op aarde
und den Menschen ein Wohlgefallen.en in de mensen een welbehagen.

2. Aria

Erzählet, ihr Himmel, die Ehre Gottes, Vertel, o hemelen, de eer van God,
ihr Feste, verkündiget seine Macht. firmament, verkondig zijn macht.
Doch vergesset nicht dabei Maar vergeet daarbij niet
seine Liebe, seine Treu, zijn liefde, zijn trouw,
die er an denen Verlornen vollbracht.die hij de verlorenen heeft bewezen.

3. Recitatief

O Liebe, der kein Lieben gleich! O liefde, waar geen liefde aan kan tippen!
Der hochgelobte Gottessohn De hooggeprezen Zoon van god
verläßt sein Himmelreich; verlaat zijn hemelrijk;
ein Prinz verläßt den Königsthron een prins verlaat de koningstroon
und wird ein Knecht en wordt een knecht
und als ein armer Mensch geboren, en wordt als een arme mens geboren,
damit das menschliche Geschlecht opdat het menselijke geslacht
nicht ewig sei verloren. niet voor eeuwig verloren gaat.
Was wird denn dir, Wat krijgt u,
mein treuer Jesu, nun dafür?mijn trouwe Jezus, nu daarvoor terug?

4. Aria

O! du angenehmer Schatz, O, weldadige schat,
hebe dich aus denen Krippen, sta op uit de kribbe,
nimm dafür auf meinen Lippen en neem dan plaats
und in meinem Herzen Platz.op mijn lippen en in mijn hart.

5. Recitatief

Das Kind ist mein, Het kind is van mij
und ich bin sein, en ik ben van hem,
du bist mein alles unter allen, u bent mijn alles
und außer dir soll mir en behalve u zal mij
kein Gut, kein Kleinod wohlgefallen. geen goed, geen kleinood bevallen.
In Mangel hab ich Überfluß, In gebrek heb ik overvloed,
in Leide hab ich Freude, in leed heb ik vreugde,
bin ich krank, so heilt er mich, ben ik ziek, dan geneest hij mij,
bin ich schwach, so trägt er mich, ben ik zwak, dan draagt hij mij,
bin ich verirrt, so sucht er mich, ben ik verdwaald, dan zoekt hij mij,
und wenn ich falle, hält er mich, en als ik val, houdt hij me vast,
ja, wenn ich endlich sterben muß, ja, als ik ten slotte moet sterven,
so bringt er mich zum Himmelsleben. dan brengt hij me naar het hemelse leven.
Geliebter Schatz, durch dich Geliefde schat, door u
wird mir noch auf der Welt wordt mij nog op aarde
der Himmel selbst gegeben.de hemel zelf gegeven.

6. Aria

Ich lasse dich nicht, Ik laat u niet gaan,
ich schließe dich ein ik sluit u in mijn hart
im Herzen durch Lieben und Glauben. in liefde en geloof.
Es soll dich, mein Licht, O, mijn licht,
noch Marter, noch Pein, noch marteling, noch pijn,
Ja! selber die Hölle nicht rauben.ja, zelfs de hel zal me niet van u beroven.

7. Koraal

Wohlan! so will ich mich Komaan, ik wil me dus
an dich, o Jesu, halten, aan u, Jezus vasthouden,
und sollte gleich die Welt ook al zou de wereld
in tausend Stükke spalten. in duizend stukken splijten.
O Jesu, dir, nur dir, O Jezus, voor u, alleen voor u,
dir leb ich ganz allein, voor u alleen leef ik,
auf dich allein, auf dich, vertrouwend op u alleen, op u,
o Jesu, schlaf ich ein.o Jezus, slaap ik in.
  
Libretto: Christian Friedrich Henrici (alias Picander) Vertaling: Ria van Hengel

Kale tekst origineel

1. Koor

Ehre sei Gott in der Höhe, 
Friede auf Erden 
und den Menschen ein Wohlgefallen.

2. Aria

Erzählet, ihr Himmel, die Ehre Gottes,
ihr Feste, verkündiget seine Macht.
 Doch vergesset nicht dabei
 seine Liebe, seine Treu,
 die er an denen Verlornen vollbracht.

3. Recitatief

O Liebe, der kein Lieben gleich!
Der hochgelobte Gottessohn 
verläßt sein Himmelreich;
ein Prinz verläßt den Königsthron
und wird ein Knecht
und als ein armer Mensch geboren, 
damit das menschliche Geschlecht 
nicht ewig sei verloren.
Was wird denn dir,
mein treuer Jesu, nun dafür?

4. Aria

O! du angenehmer Schatz,
 hebe dich aus denen Krippen,
 nimm dafür auf meinen Lippen
 und in meinem Herzen Platz.

5. Recitatief

Das Kind ist mein,
und ich bin sein,
du bist mein alles unter allen,
und außer dir soll mir
kein Gut, kein Kleinod wohlgefallen.
In Mangel hab ich Überfluß,
in Leide hab ich Freude,
bin ich krank, so heilt er mich,
bin ich schwach, so trägt er mich,
bin ich verirrt, so sucht er mich,
und wenn ich falle, hält er mich,
ja, wenn ich endlich sterben muß,
so bringt er mich zum Himmelsleben. 
Geliebter Schatz, durch dich 
wird mir noch auf der Welt
der Himmel selbst gegeben.

6. Aria

Ich lasse dich nicht,
ich schließe dich ein
im Herzen durch Lieben und Glauben.
 Es soll dich, mein Licht,
 noch Marter, noch Pein,
 Ja! selber die Hölle nicht rauben.

7. Koraal

Wohlan! so will ich mich
an dich, o Jesu, halten,
und sollte gleich die Welt
in tausend Stükke spalten.
O Jesu, dir, nur dir,
dir leb ich ganz allein,
auf dich allein, auf dich,
o Jesu, schlaf ich ein.


Libretto: Christian Friedrich Henrici (alias Picander)
	

Kale tekst Nederlandse vertaling

1. Koor

Ere zij God in de hoge
en vrede op aarde
en in de mensen een welbehagen.

2. Aria

Vertel, o hemelen, de eer van God,
firmament, verkondig zijn macht.
Maar vergeet daarbij niet
zijn liefde, zijn trouw,
die hij de verlorenen heeft bewezen.

3. Recitatief

O liefde, waar geen liefde aan kan tippen!
De hooggeprezen Zoon van god
verlaat zijn hemelrijk;
een prins verlaat de koningstroon
en wordt een knecht
en wordt als een arme mens geboren,
opdat het menselijke geslacht
niet voor eeuwig verloren gaat.
Wat krijgt u,
mijn trouwe Jezus, nu daarvoor terug?

4. Aria

O, weldadige schat,
sta op uit de kribbe,
en neem dan plaats
op mijn lippen en in mijn hart.

5. Recitatief

Het kind is van mij
en ik ben van hem,
u bent mijn alles
en behalve u zal mij
geen goed, geen kleinood  bevallen.
In gebrek heb ik overvloed,
in leed heb ik vreugde,
ben ik ziek, dan geneest hij mij,
ben ik zwak, dan draagt hij mij,
ben ik verdwaald, dan zoekt hij mij,
en als ik val, houdt hij me vast,
ja, als ik ten slotte moet sterven,
dan brengt hij me naar het hemelse leven.
Geliefde schat, door u
wordt mij nog op aarde
de hemel zelf gegeven.

6. Aria

Ik laat u niet gaan,
ik sluit u in mijn hart
in liefde en geloof.
O, mijn licht,
noch marteling, noch pijn,
ja, zelfs de hel zal me niet van u beroven.

7. Koraal

Komaan, ik wil me dus
aan u, Jezus vasthouden,
ook al zou de wereld
in duizend stukken splijten.
O Jezus, voor u, alleen voor u,
voor u alleen leef ik,
vertrouwend op u alleen, op u,
o Jezus, slaap ik in.


		Vertaling: Ria van Hengel