naar de bespreking van BWV 193

Ihr Tore zu Zion (BWV 193)

Johann Sebastian Bach

1. Koor

Ihr Tore zu Zion,O poorten naar Sion,
ihr Wohnungen Jakobs, freuet euch.o woningen van Jacob, verheug je.
Gott ist unsers Herzens Freude,God is de vreugde van ons hart,
wir sind Völker seiner Weide,wij zijn volken van zijn weide,
ewig ist sein Königreich.eeuwig is zijn koninkrijk.

2. Recitatief (S)

Der Hüter Israel entschläft noch schlummert nicht;De wachter van Israël slaapt of sluimert niet;
es ist annoch sein Angesichtzijn aangezicht is nog steeds
der Schatten unsrer rechten Hand,de schaduw aan onze rechterhand,
und das gesamte Landen het hele land
hat sein Gewächs im Überfluß gegeben.heeft een overvloedige oogst opgeleverd.
Wer kann dich, Herr, genug davor erheben?Wie kan u, Heer, daarvoor voldoende prijzen?

3. Aria (S)

Gott, wir danken deiner Güte,God, wij danken uw goedheid,
denn dein väterlich Gemütewant uw vadergevoel
währet ewig für und für.duurt eeuwig.
Du vergibst das Übertreten,U vergeeft de overtredingen,
du erhörest, wenn wir beten,u hoort ons als wij bidden,
drum kömmt alles Fleisch zu dir.daarom komt alle vlees tot u.

4. Recitatief (A)

O Leipziger Jerusalem,O Leipziger Jeruzalem,
vergnüge dich an deinen Feste.geniet van je feest.
Der Fried ist noch in deinen Mauren,De vrede heerst nog binnen je muren,
es stehn annoch die Stühle zum Gericht,de stoelen voor het gericht staan er nog
und die Gerechtigkeit bewohnet die Paläste.en de gerechtigheid bewoont de paleizen.
Ach, bitte, daß dein Ruhm und LichtAch, bid erom dat je roem en je licht
also beständig möge dauren.blijvend mogen duren.

5. Aria (A)

Sende, Herr, den Segen ein,Zend, Heer, uw zegen,
laß die wachsen und erhalten,laat hen groeien en bewaard blijven
die vor dich das Recht verwaltendie voor u het recht uitoefenen
und ein Schutz der Armen sein,en laat hen een bescherming voor de armen zijn,
sende, Herr, den Segen ein.zend, Heer, uw zegen.

6. Recitatief

(verloren)ontbreekt

7. Koor

Chorus ab initio repetatur.herhaling van het openingskoor. (1)
  
Libretto: onbekend Vertaling: Ria van Hengel

Kale tekst origineel

1. Koor

Ihr Tore zu Zion,
ihr Wohnungen Jakobs, freuet euch.
  Gott ist unsers Herzens Freude,
  wir sind Völker seiner Weide,
  ewig ist sein Königreich.

2. Recitatief (S)

Der Hüter Israel entschläft noch schlummert nicht;
es ist annoch sein Angesicht
der Schatten unsrer rechten Hand,
und das gesamte Land
hat sein Gewächs im Überfluß gegeben.
Wer kann dich, Herr, genug davor erheben?

3. Aria (S)

Gott, wir danken deiner Güte,
denn dein väterlich Gemüte
währet ewig für und für.
  Du vergibst das Übertreten,
  du erhörest, wenn wir beten,
  drum kömmt alles Fleisch zu dir.

4. Recitatief (A)

O Leipziger Jerusalem,
vergnüge dich an deinen Feste.
Der Fried ist noch in deinen Mauren,
es stehn annoch die Stühle zum Gericht,
und die Gerechtigkeit bewohnet die Paläste.
Ach, bitte, daß dein Ruhm und Licht
also beständig möge dauren.

5. Aria (A)

Sende, Herr, den Segen ein,
laß die wachsen und erhalten,
die vor dich das Recht verwalten
und ein Schutz der Armen sein,
sende, Herr, den Segen ein.

6. Recitatief

(verloren)

7. Koor

Chorus ab initio repetatur.


Libretto: onbekend
	

Kale tekst Nederlandse vertaling

1. Koor

O poorten naar Sion,
o woningen van Jacob, verheug je.
God is de vreugde van ons hart,
wij zijn volken van zijn weide,
eeuwig is zijn koninkrijk.

2. Recitatief (S)

De wachter van Israël slaapt of sluimert niet;
zijn aangezicht is nog steeds
de schaduw aan onze rechterhand,
en het hele land
heeft een overvloedige oogst opgeleverd.
Wie kan u, Heer, daarvoor voldoende prijzen?

3. Aria (S)

God, wij danken uw goedheid,
want uw vadergevoel
duurt eeuwig.
U vergeeft de overtredingen,
u hoort ons als wij bidden,
daarom komt alle vlees tot u.

4. Recitatief (A)

O Leipziger Jeruzalem,
geniet van je feest.
De vrede heerst nog binnen je muren,
de stoelen voor het gericht staan er nog
en de gerechtigheid bewoont de paleizen.
Ach, bid erom dat je roem en je licht
blijvend mogen duren.

5. Aria (A)

Zend, Heer, uw zegen,
laat hen groeien en bewaard blijven
die voor u het recht uitoefenen
en laat hen een bescherming voor de armen zijn,
zend, Heer, uw zegen.

6. Recitatief

ontbreekt

7. Koor

herhaling van het openingskoor. (1)


		Vertaling: Ria van Hengel