naar de bespreking van BWV 192

Nun danket alle Gott (BWV 192)

Johann Sebastian Bach

1. (Vs 1) Koor

Nun danket alle GottDankt nu allen God
mit Herzen, Mund und Händen,met hart, mond en handen,
der große Dinge tuthem die grote dingen doet
an uns und allen Enden,aan ons en overal,
der uns von Mutterleibdie ons vanaf de moederschoot
und Kindesbeinen anen van kindsbeen af
unzählig viel zuguttalloze weldaden heeft bewezen
und noch jetzund getan.en nog bewijst.

2. (Vs 2) Aria / Duet (S, B)

Der ewig reiche GottMoge de eeuwig rijke God
woll uns bei unserm Lebenons in ons leven
ein immer fröhlich Herzeen altijd vrolijk hart
und edlen Frieden gebenen een edele vrede geven,
und uns in seiner Gnaden ons in zijn genade
erhalten fort und fortvoortdurend bewaren
und uns aus aller Noten ons uit alle nood
erlösen hier und dort.zowel hier als daarginds verlossen.

3. (Vs 3) Koor

Lob, Ehr und Preis sei Gott,Lof, eer en prijs zij God,
dem Vater und dem Sohnede Vader en de Zoon
und dem, der beiden gleichen Hem die aan beiden gelijk is
im hohen Himmelsthrone,op de hoge hemeltroon,
dem dreieinigen Gott,de drieënige God
als der ursprünglich wardie er was vanaf het begin
und ist und bleiben wirden is en zal blijven
jetzund und immerdar.nu en altijd.
  
Libretto: Koraaltekst Vertaling: Ria van Hengel

Kale tekst origineel

1. (Vs 1) Koor

Nun danket alle Gott
mit Herzen, Mund und Händen,
der große Dinge tut
an uns und allen Enden,
der uns von Mutterleib
und Kindesbeinen an
unzählig viel zugut
und noch jetzund getan.

2. (Vs 2) Aria / Duet (S, B)

Der ewig reiche Gott
woll uns bei unserm Leben
ein immer fröhlich Herz
und edlen Frieden geben
und uns in seiner Gnad
erhalten fort und fort
und uns aus aller Not
erlösen hier und dort.

3. (Vs 3) Koor

Lob, Ehr und Preis sei Gott,
dem Vater und dem Sohne
und dem, der beiden gleich
im hohen Himmelsthrone,
dem dreieinigen Gott,
als der ursprünglich war
und ist und bleiben wird
jetzund und immerdar.


Libretto: Koraaltekst
	

Kale tekst Nederlandse vertaling

1. (Vs 1) Koor

Dankt nu allen God
met hart, mond en handen,
hem die grote dingen doet
aan ons en overal,
die ons vanaf de moederschoot
en van kindsbeen af
talloze weldaden heeft bewezen
en nog bewijst.

2. (Vs 2) Aria / Duet (S, B)

Moge de eeuwig rijke God
ons in ons leven
een altijd vrolijk hart
en een edele vrede geven,
en ons in zijn genade
voortdurend bewaren
en ons uit alle nood
zowel hier als daarginds verlossen.

3. (Vs 3) Koor

Lof, eer en prijs zij God,
de Vader en de Zoon
en Hem die aan beiden gelijk is
op de hoge hemeltroon,
de drieënige God
die er was vanaf het begin
en is en zal blijven
nu en altijd.


		Vertaling: Ria van Hengel