naar de bespreking van BWV 190a

Singet dem Herrn ein neues Lied (BWV 190a)

Johann Sebastian Bach

1. Koor

»Singet dem Herrn ein neues Lied! Zingt de Heer een nieuw lied!
Die Gemeine der Heiligen soll ihn loben! De gemeente der heiligen moet hem loven!
Lobet ihn mit Pauken und Reigen, Looft hem met tamboerijn en reidans,
lobet ihn mit Saiten und Pfeifen! looft hem met snarenspel en fluit!
Herr Gott, dich loben wir! Heer God, u loven wij!
Alles, was Odem hat, lobe den Herrn! Alles wat adem heeft, love de Heer!
Herr Gott, wir danken dir! Heer God, wij danken u!
Alleluja!«Halleluja!

2. Koor en Recitatief (B, T, A)

Herr Gott, dich loben wir! Heer God, u prijzen wij!
(B) Gott, daß du unser Hort (B) God, omdat u onze toeverlaat
und unser Heyland bist. en onze Heiland bent.
Herr Gott, wir danken dir! Heer God, wij danken u!
(T) Mit Jauchzen gehn wir fort (T) Juichend gaan wij voort
und suchen, Herr, dein Angesicht, en zoeken, Heer, uw aangezicht,
denn deine Gnade reicht, want uw genade is even ruim
so weit der Himmel ist, als de hemel
und deine Wahrheit leucht, en uw waarheid is even licht
so weit die Wolcken gehen als de wolken.
Herr Gott, dich loben wir! Heer God, wij prijzen u!
(A) Das noch dein helles Licht (A) Omdat uw heldere licht
in unserm Lande scheint. nog in ons land schijnt.
O! Gott, wie groß ist deine Güte, O God, hoe groot is uw goedheid,
die es so treu mit deinen Kindern meint! die het zo goed met uw kinderen voorheeft!
Vergiß das liebende Gemüthe, Vergeet (niet) het liefhebbende gemoed,
mein Zion, ja! vergiß es nicht, mijn Sion, ja, vergeet het niet,
Herr Gott, wir danken dir!Heer God, wij danken u!

3. Aria (A)

Lobe, Zion, deinen Gott, Prijs, Sion, je God,
lobe herrlich seinen Nahmen. prijs heerlijk zijn naam.
Auf! erzehle, dencke dran; Kom, vertel en bedenk
was der Herr an uns gethan, wat de Heer voor ons heeft gedaan,
darum bete für ihn an, aanbid hem dus,
rühme seines Wortes Saamen.roem het zaad van zijn woord.

4. Recitatief

Herr, wenn dein Evangelium Heer, als uw evangelie,
die Himmels-Lehre die hemelse leer,
nicht unser Trost gewesen wäre, niet onze troost was geweest,
so hätt uns Noth und Tod dan hadden nood en dood
zu Boden unterdrückt: ons diep terneergedrukt:
das ist das Lebensbrot, het is het brood des levens,
das unserm Geiste Kraft, dat onze geest kracht
das unsrer Seele Labsal schafft, en onze ziel lafenis schenkt
und mit der Seeligkeit erquickt. en met zaligheid verkwikt.
Hier ist Gerechtigkeit, des Glaubens Schild, Hier is gerechtigheid, het schild van het geloof,
die nur vor Gott im Himmel gilt.die alleen voor God in de hemel geldt.

5. Aria / Duet (T, B)

Selig sind wir durch das Wort, Zalig zijn wij door het woord,
selig sind wir durch das Gläuben, zalig zijn wij door het geloof,
selig sind wir hier und dort, zalig zijn wij hier en daarginds,
selig, wenn wir treu verbleiben. zalig als wij trouw blijven.
Selig, wenn wir nicht allein, Zalig als wij niet alleen
Hörer, sondern Thäter sein.luisteren maar ook doen.

6. Recitatief

Nun Gott, dir opfern wir Nu God, daarvoor offeren wij u
der Lippen Frucht dafür, de vrucht van onze lippen,
wir, die wir uns nach deinem Nahmen nennen wij, die uw naam dragen
und Christum, deinen Sohn bekennen. en die Christus, uw zoon belijden.
Nimm ferner deine Kirch in acht, Blijf waken over uw kerk,
daß sie wie auf den Fels dat zij als op een rots
je mehr und mehr gegründet werde. steeds steviger komt te staan.
Vermehre deine kleine Herde Vermeerder uw kleine kudde,
in deiner Hand steht Kraft und Macht.uw hand is krachtig en machtig.

7. Koraal

Es danke Gott und lobe dich, Laat het volk God danken
das Volk in guten Taten. en u loven met goede daden.
Das Land bringt Frucht, und bessert sich, Het land brengt vrucht voort en gaat vooruit,
dein Wort ist wohl geraten. met uw woord staat het er goed voor.
Uns segne Vater und der Sohn, Moge God, Vader en Zoon, ons zegenen
uns segne Gott der Heil’ge Geist, en moge de Heilige Geest ons zegenen,
dem alle Welt die Ehre tu en moge de hele wereld hem eren
für ihm sich fürchte allermeist, en hem zeer vrezen,
nun sprecht von Herzen Amen.zeg nu van harte Amen.
  
Libretto: Christian Friedrich Henrici (alias Picander)

Kale tekst origineel

1. Koor

»Singet dem Herrn ein neues Lied!
Die Gemeine der Heiligen soll ihn loben!
Lobet ihn mit Pauken und Reigen,
lobet ihn mit Saiten und Pfeifen!
Herr Gott, dich loben wir!
Alles, was Odem hat, lobe den Herrn!
Herr Gott, wir danken dir!
Alleluja!«

2. Koor en Recitatief (B, T, A)

 Herr Gott, dich loben wir!
(B) Gott, daß du unser Hort
und unser Heyland bist.
 Herr Gott, wir danken dir!
(T) Mit Jauchzen gehn wir fort
und suchen, Herr, dein Angesicht,
denn deine Gnade reicht,
so weit der Himmel ist,
und deine Wahrheit leucht,
so weit die Wolcken gehen
 Herr Gott, dich loben wir!
(A) Das noch dein helles Licht
in unserm Lande scheint.
O! Gott, wie groß ist deine Güte,
die es so treu mit deinen Kindern meint!
Vergiß das liebende Gemüthe,
mein Zion, ja! vergiß es nicht,
 Herr Gott, wir danken dir!

3. Aria (A)

Lobe, Zion, deinen Gott,
lobe herrlich seinen Nahmen.
Auf! erzehle, dencke dran;
was der Herr an uns gethan,
darum bete für ihn an,
rühme seines Wortes Saamen.

4. Recitatief

Herr, wenn dein Evangelium
die Himmels-Lehre
nicht unser Trost gewesen wäre,
so hätt uns Noth und Tod
zu Boden unterdrückt:
das ist das Lebensbrot,
das unserm Geiste Kraft,
das unsrer Seele Labsal schafft,
und mit der Seeligkeit erquickt.
Hier ist Gerechtigkeit, des Glaubens Schild,
die nur vor Gott im Himmel gilt.

5. Aria / Duet (T, B)

Selig sind wir durch das Wort,
selig sind wir durch das Gläuben,
selig sind wir hier und dort,
selig, wenn wir treu verbleiben.
Selig, wenn wir nicht allein,
Hörer, sondern Thäter sein.

6. Recitatief

Nun Gott, dir opfern wir
der Lippen Frucht dafür,
wir, die wir uns nach deinem Nahmen nennen
und Christum, deinen Sohn bekennen.
Nimm ferner deine Kirch in acht,
daß sie wie auf den Fels
je mehr und mehr gegründet werde.
Vermehre deine kleine Herde
in deiner Hand steht Kraft und Macht.

7. Koraal

Es danke Gott und lobe dich,
das Volk in guten Taten.
Das Land bringt Frucht, und bessert sich,
dein Wort ist wohl geraten.
Uns segne Vater und der Sohn,
uns segne Gott der Heil’ge Geist,
dem alle Welt die Ehre tu
für ihm sich fürchte allermeist,
nun sprecht von Herzen Amen.


Libretto: Christian Friedrich Henrici (alias Picander)
	

Kale tekst Nederlandse vertaling

1. Koor

Zingt de Heer een nieuw lied!
De gemeente der heiligen moet hem loven!
Looft hem met tamboerijn en reidans,
looft hem met snarenspel en fluit!
Heer God, u loven wij!
Alles wat adem heeft, love de Heer!
Heer God, wij danken u!
Halleluja!

2. Koor en Recitatief (B, T, A)

 Heer God, u prijzen wij!
(B) God, omdat u onze toeverlaat
en onze Heiland bent.
 Heer God, wij danken u!
(T) Juichend gaan wij voort
en zoeken, Heer, uw aangezicht,
want uw genade is even ruim
als de hemel
en uw waarheid is even licht
als de wolken.
 Heer God, wij prijzen u!
(A) Omdat uw heldere licht
nog in ons land schijnt.
O God, hoe groot is uw goedheid,
die het zo goed met uw kinderen voorheeft!
Vergeet (niet) het liefhebbende gemoed,
mijn Sion, ja, vergeet het niet,
 Heer God, wij danken u!

3. Aria (A)

Prijs, Sion, je God,
prijs heerlijk zijn naam.
Kom, vertel en bedenk
wat de Heer voor ons heeft gedaan,
aanbid hem dus,
roem het zaad van zijn woord.

4. Recitatief

Heer, als uw evangelie,
die hemelse leer,
niet onze troost was geweest,
dan hadden nood en dood
ons diep terneergedrukt:
het is het brood des levens,
dat onze geest kracht
en onze ziel lafenis schenkt
en met zaligheid verkwikt.
Hier is gerechtigheid, het schild van het geloof,
die alleen voor God in de hemel geldt.

5. Aria / Duet (T, B)

Zalig zijn wij door het woord,
zalig zijn wij door het geloof,
zalig zijn wij hier en daarginds,
zalig als wij trouw blijven.
Zalig als wij niet alleen
luisteren maar ook doen.

6. Recitatief

Nu God, daarvoor offeren wij u
de vrucht van onze lippen,
wij, die uw naam dragen
en die Christus, uw zoon belijden.
Blijf waken over uw kerk,
dat zij als op een rots
steeds steviger komt te staan.
Vermeerder uw kleine kudde,
uw hand is krachtig en machtig.

7. Koraal

Laat het volk God danken
en u loven met goede daden.
Het land brengt vrucht voort en gaat vooruit,
met uw woord staat het er goed voor.
Moge  God, Vader en Zoon, ons zegenen
en moge de Heilige Geest ons zegenen,
en moge de hele wereld hem eren
en hem zeer vrezen,
zeg nu van harte Amen.