naar de bespreking van BWV 19

Es erhub sich ein Streit (BWV 19)

Johann Sebastian Bach

1. Koor

Es erhub sich ein Streit. Er ontstond een gevecht.
Die rasende Schlange, der höllische Drache De razende slang, de helse draak
stürmt wider den Himmel mit wütender Rache. bestormt de hemel, woedend en wraakzuchtig.
Aber Michael bezwingt, Maar Michael bedwingt Satans wreedheid
und die Schar, die ihn umringt, en de schare om hem heen
stürzt des Satans Grausamkeit.brengt die ten val.

2. Recitatief (B)

Gottlob! der Drache liegt.Godlof! De draak ligt terneer.
Der unerschaffne MichaelDe ongeschapen Michael
und seiner Engel Heeren zijn engelenschare
hat ihn besiegt.hebben hem overwonnen.
Dort liegt er in der FinsternisDaar ligt hij in de duisternis
mit Ketten angebunden,in ketenen geslagen,
und seine Stätte wird nicht mehren zijn plaats in het hemelrijk
im Himmelreich gefunden.is niet meer te vinden.
Wir stehen sicher und gewiß,Wij zijn veilig en zeker,
und wenn uns gleich sein Brüllen schrecket,en al jaagt zijn gebrul ons angst aan,
so wird doch unser Leib und Seelons lichaam en onze ziel worden
mit Engeln zugedecket.door engelen beschermd.

3. Aria (S)

Gott schickt uns Mahanaim zu;God stuurt ons mahanahim (engelenlegers);
wir stehen oder gehen,of wij nu staan of gaan,
so können wir in sichrer Ruhwij kunnen in veilige rust
vor unsern Feinden stehen.tegenover onze vijanden staan.
Es lagert sich so nah als fern,Zowel dichtbij als ver weg
um uns der Engel unsers Herrnis de engel van de Heer om ons heen gelegerd
mit Feuer, Roß und Wagen.met vuur, paard en wagen.

4. Recitatief (T)

Was ist der schnöde Mensch, das Erdenkind?Wat is de ellendige mens, dat kind van de aarde?
Ein Wurm, ein armer Sünder.Een worm, een arme zondaar.
Schaut, wie ihn selbst der Herr so liebgewinnt,Kijk hoe de Heer zelfs hem zo liefheeft
daß er ihn nicht zu niedrig schätzetdat hij hem niet te gering acht
und ihm die Himmelskinder,en hem de hemelkinderen toezendt,
der Seraphinen Heer,het leger van de serafijnen,
zu seiner Wacht und Gegenwehr,om hem te bewaken en voor hem te strijden,
zu seinem Schutze setzet.om hem te beschermen.

5. Aria (T)

Bleibt, ihr Engel, bleibt bei mir!Blijf, o engelen, blijf bij mij!
Führet mich auf beiden Seiten,Leid mij aan mijn beide zijden,
daß mein Fuß nicht möge gleiten!zodat mijn voet niet uitglijdt!
Aber lernt mich auch allhierMaar leer mij ook hier
euer großes Heilig singenjullie grote 'Heilig!' zingen
und dem Höchsten Dank zu singen!en de Allerhoogste dank betuigen!

6. Recitatief (S)

Laßt uns das AngesichtLaten wij het aangezicht
der frommen Engel liebenvan de rechtschapen engelen liefhebben
und sie mit unsern Sünden nichten hen niet met onze zonden
vertreiben oder auch betrüben.verjagen of verdriet doen.
So sein sie, wenn der Herr gebeut,Mogen zij, wanneer de Heer ons opdraagt
der Welt Valet zu sagen,de wereld vaarwel te zeggen,
zu unsrer Seligkeittot onze zaligheid
auch unser Himmelswagen.ook onze hemelwagen zijn.

7. Koraal

Laß dein Engel mit mir fahren Laat uw engelen met mij mee reizen
auf Elias Wagen rot op Elia's rode wagen
und mein Seele wohl bewahren, en mijn ziel bewaren,
wie Lazrum nach seinem Tod. zoals ze Lazarus hebben bewaard na zijn dood.
Laß sie ruhn in deinem Schoß, Laat mijn ziel rusten in uw schoot,
erfüll sie mit Freud und Trost, vervul haar met vreugde en troost,
bis der Leib kommt aus der Erde totdat het lichaam uit de aarde komt
und mit ihr vereinigt werde.en met haar wordt verenigd.
  
Libretto: Christian Friedrich Henrici (alias Picander) Vertaling: Ria van Hengel

Kale tekst origineel

1. Koor

Es erhub sich ein Streit.
Die rasende Schlange, der höllische Drache
stürmt wider den Himmel mit wütender Rache.
Aber Michael bezwingt,
und die Schar, die ihn umringt,
stürzt des Satans Grausamkeit.

2. Recitatief (B)

Gottlob! der Drache liegt.
Der unerschaffne Michael
und seiner Engel Heer
hat ihn besiegt.
Dort liegt er in der Finsternis
mit Ketten angebunden,
und seine Stätte wird nicht mehr
im Himmelreich gefunden.
Wir stehen sicher und gewiß,
und wenn uns gleich sein Brüllen schrecket,
so wird doch unser Leib und Seel
mit Engeln zugedecket.

3. Aria (S)

Gott schickt uns Mahanaim zu;
wir stehen oder gehen,
so können wir in sichrer Ruh
vor unsern Feinden stehen.
  Es lagert sich so nah als fern,
  um uns der Engel unsers Herrn
  mit Feuer, Roß und Wagen.

4. Recitatief (T)

Was ist der schnöde Mensch, das Erdenkind?
Ein Wurm, ein armer Sünder.
Schaut, wie ihn selbst der Herr so liebgewinnt,
daß er ihn nicht zu niedrig schätzet
und ihm die Himmelskinder,
der Seraphinen Heer,
zu seiner Wacht und Gegenwehr,
zu seinem Schutze setzet.

5. Aria (T)

Bleibt, ihr Engel, bleibt bei mir!
Führet mich auf beiden Seiten,
daß mein Fuß nicht möge gleiten!
  Aber lernt mich auch allhier
  euer großes Heilig singen
  und dem Höchsten Dank zu singen!

6. Recitatief (S)

Laßt uns das Angesicht
der frommen Engel lieben
und sie mit unsern Sünden nicht
vertreiben oder auch betrüben.
So sein sie, wenn der Herr gebeut,
der Welt Valet zu sagen,
zu unsrer Seligkeit
auch unser Himmelswagen.

7. Koraal

Laß dein Engel mit mir fahren
auf Elias Wagen rot
und mein Seele wohl bewahren,
wie Lazrum nach seinem Tod.
Laß sie ruhn in deinem Schoß,
erfüll sie mit Freud und Trost,
bis der Leib kommt aus der Erde
und mit ihr vereinigt werde.


Libretto: Christian Friedrich Henrici (alias Picander)
	

Kale tekst Nederlandse vertaling

1. Koor

Er ontstond een gevecht.
De razende slang, de helse draak
bestormt de hemel, woedend en wraakzuchtig.
Maar Michael bedwingt Satans wreedheid
en de schare om hem heen
brengt die ten val.

2. Recitatief (B)

Godlof! De draak ligt terneer.
De ongeschapen Michael
en zijn engelenschare
hebben hem overwonnen.
Daar ligt hij in de duisternis
in ketenen geslagen,
en zijn plaats in het hemelrijk
is niet meer te vinden.
Wij zijn veilig en zeker,
en al jaagt zijn gebrul ons angst aan,
ons lichaam en onze ziel worden
door engelen beschermd.

3. Aria (S)

God stuurt ons mahanahim (engelenlegers);
of wij nu staan of gaan,
wij kunnen in veilige rust
tegenover onze vijanden staan.
Zowel dichtbij als ver weg
is de engel van de Heer om ons heen gelegerd
met vuur, paard en wagen.

4. Recitatief (T)

Wat is de ellendige mens, dat kind van de aarde?
Een worm, een arme zondaar.
Kijk hoe de Heer zelfs hem zo liefheeft
dat hij hem niet te gering acht
en hem de hemelkinderen toezendt,
het leger van de serafijnen,
om hem te bewaken en voor hem te strijden,
om hem te beschermen.

5. Aria (T)

Blijf, o engelen, blijf bij mij!
Leid mij aan mijn beide zijden,
zodat mijn voet niet uitglijdt!
Maar leer mij ook hier
jullie grote 'Heilig!' zingen
en de Allerhoogste dank betuigen!

6. Recitatief (S)

Laten wij het aangezicht
van de rechtschapen engelen liefhebben
en hen niet met onze zonden
verjagen of verdriet doen.
Mogen zij, wanneer de Heer ons opdraagt
de wereld vaarwel te zeggen,
tot onze zaligheid
ook onze hemelwagen zijn.

7. Koraal

Laat uw engelen met mij mee reizen
op Elia's rode wagen
en mijn ziel bewaren,
zoals ze Lazarus hebben bewaard na zijn dood.
Laat mijn ziel rusten in uw schoot,
vervul haar met vreugde en troost,
totdat het lichaam uit de aarde komt
en met haar wordt verenigd.


		Vertaling: Ria van Hengel