naar de bespreking van BWV 189

Meine Seele rühmt und preist (BWV 189)

Georg Melchior Hoffmann

1.     Aria (T)

Meine Seele rühmt und preist Mijn ziel roemt en prijst
Gottes Huld und reiche Güte. Gods genade en zijn rijke goedheid.
Und mein Geist, En mijn geest,
Herz und Sinn und ganz Gemüte hart en verstand en heel mijn gemoed
ist in meinem Gott erfreut, verblijden zich in mijn God,
der mein Heil und Helfer heißt.die mijn Heil en Helper heet.

2.     Recitatief (T)

Denn seh ich mich und auch mein Leben an,Want als ik mijzelf en mijn leven bezie,
so muß mein Mund in diese Worte brechen:dan moet ik wel uitbarsten in deze woorden:
Gott, Gott! was hast du doch an mir getan!O God! wat hebt Gij toch aan mij gedaan!
Es ist mit tausend ZungenHet is nog met geen duizend tongen
nicht einmal auszusprechenuit te spreken
wie gut du bist, wie freundlich deine Treu,hoe goed Gij zijt, hoe vriendelijk Uw trouw,
wie reich dein Liebe sei.hoe rijk Uw liefde is.
So sei dir denn Lob, Ehr und Preis gesungen.Daarom zij U lof, eer en prijs gezongen!

3.     Aria (T)

Gott hat sich hoch gesetzetGod is in de hoogte gezeten
und sieht auf das, was niedrig ist.en ziet om naar hen, die in de laagte zijn.
Gesetzt, daß mich die WeltAl houdt de wereld mij
gering und elend hält,voor gering en ellendig,
doch bin ich hoch geschätzet,toch heb ik een hoge waarde,
weil Gott mich nicht vergißt.omdat God mij niet vergeet.

4.     Recitatief (T)

O was für große DingeO, wat een grote dingen
treff ich an allen Orten an,kom ik overal tegen,
die Gott an mir getan,die God aan mij gedaan heeft;
wofür ich mich mein Herz zum Opfer bringe;daarvoor offer ik Hem mijn hart.
er tut es, dessen MachtHij doet het wiens macht
den Himmel kann umschränken,de hemel kan omvatten
an dessen Namen Prachten wiens naams pracht
die Seraphim in Demut nur gedenken.de serafijnen slechts nederig gedenken.
Er hat mir Leib und Leben,Hij heeft mij lichaam en leven,
er hat mir auch das Recht zur Seligkeit,Hij heeft mij ook het recht op zaligheid
und was mich hier und dort erfreut,en alles wat mij hier en ginds verblijdt
aus lauter Huld gegeben.uit louter genade gegeven.

5.     Aria (T)

Deine Güte, dein Erbarmen ,Uw goedheid en Uw ontferming
wahret, Gott, zu aller Zeit.duren, o God, voor altijd.
Du erzeigst BarmherzigkeitGij bewijst barmhartigheid
denen dir ergebnen Armen.aan de armen die U toegewijd zijn.
  
Libretto: onbekend Vertaling: Henk Beindorff

Kale tekst origineel

1.     Aria (T)

Meine Seele rühmt und preist
Gottes Huld und reiche Güte.
Und mein Geist,
Herz und Sinn und ganz Gemüte
ist in meinem Gott erfreut,
der mein Heil und Helfer heißt.

2.     Recitatief (T)

Denn seh ich mich und auch mein Leben an,
so muß mein Mund in diese Worte brechen:
Gott, Gott! was hast du doch an mir getan!
Es ist mit tausend Zungen
nicht einmal auszusprechen
wie gut du bist, wie freundlich deine Treu,
wie reich dein Liebe sei.
So sei dir denn Lob, Ehr und Preis gesungen.

3.     Aria (T)

Gott hat sich hoch gesetzet
und sieht auf das, was niedrig ist.
Gesetzt, daß mich die Welt
gering und elend hält,
doch bin ich hoch geschätzet,
weil Gott mich nicht vergißt.

4.     Recitatief (T)

O was für große Dinge
treff ich an allen Orten an,
die Gott an mir getan,
wofür ich mich mein Herz zum Opfer bringe;
er tut es, dessen Macht
den Himmel kann umschränken,
an dessen Namen Pracht
die Seraphim in Demut nur gedenken.
Er hat mir Leib und Leben,
er hat mir auch das Recht zur Seligkeit,
und was mich hier und dort erfreut,
aus lauter Huld gegeben.

5.     Aria (T)

Deine Güte, dein Erbarmen ,
wahret, Gott, zu aller Zeit.
Du erzeigst Barmherzigkeit
denen dir ergebnen Armen.


Libretto: onbekend
	

Kale tekst Nederlandse vertaling

1.     Aria (T)

Mijn ziel roemt en prijst
Gods genade en zijn rijke goedheid.
En mijn geest,
hart en verstand en heel mijn gemoed
verblijden zich in mijn God,
die mijn Heil en Helper heet.

2.     Recitatief (T)

Want als ik mijzelf en mijn leven bezie,
dan moet ik wel uitbarsten in deze woorden:
O God! wat hebt Gij toch aan mij gedaan!
Het is nog met geen duizend tongen
uit te spreken
hoe goed Gij zijt, hoe vriendelijk Uw trouw,
hoe rijk Uw liefde is.
Daarom zij U lof, eer en prijs gezongen!

3.     Aria (T)

God is in de hoogte gezeten
en ziet om naar hen, die in de laagte zijn.
Al houdt de wereld mij
voor gering en ellendig,
toch heb ik een hoge waarde,
omdat God mij niet vergeet.

4.     Recitatief (T)

O, wat een grote dingen
kom ik overal tegen,
die God aan mij gedaan heeft;
daarvoor offer ik Hem mijn hart.
Hij doet het wiens macht
de hemel kan omvatten
en wiens naams pracht
de serafijnen slechts nederig gedenken.
Hij heeft mij lichaam en leven,
Hij heeft mij ook het recht op zaligheid
en alles wat mij hier en ginds verblijdt
uit louter genade gegeven.

5.     Aria (T)

Uw goedheid en Uw ontferming
duren, o God, voor altijd.
Gij bewijst barmhartigheid
aan de armen die U toegewijd zijn.


		Vertaling: Henk Beindorff