naar de bespreking van BWV 185

Barmherziges Herze der ewigen Liebe (BWV 185)

Johann Sebastian Bach

1. Aria / Duet (S, T)

Barmherziges Herze der ewigen Liebe, Barmhartig hart van eeuwige liefde,
errege, bewege mein Herze durch dich; wek mijn hart op, laat het door u ontroeren;
damit ich Erbarmen und Gütigkeit übe, opdat ik ontferming en goedheid beoefen,
o Flamme der Liebe, zerschmelze du mich!o, vlam van liefde, doe mij wegsmelten!

2. Recitatief (A)

Ihr Herzen, die ihr euch O harten, die veranderd zijn
in Stein und Fels verkehret, in steen en rots,
zerfließt und werdet weich; vervloei en word zacht;
erwägt, was euch der Heiland lehret, bedenk wat de Heiland je leert,
übt, übt Barmherzigkeit beoefen, beoefen barmhartigheid
und sucht noch auf der Erden en probeer nog op aarde
dem Vater gleich zu werden. aan de Vader gelijk te worden.
Ach! greifet nicht durch das verbotne Richten Ach, betwist niet met verboden geoordeel
dem Allerhöchsten ins Gericht, het oordeel van de Allerhoogste,
sonst wird sein Eifer euch zernichten. anders zal zijn naijver je vernietigen.
Vergebt, so wird euch auch vergeben; Vergeef, dan ontvang je ook vergeving;
gebt, gebt in diesem Leben; geef, geef in dit leven;
macht euch ein Kapital, das dort einmal vergaar een kapitaal dat God daarginds eens
Gott wiederzahlt mit reichen Interessen; met hoge rente zal terugbetalen;
denn wie ihr meßt, wird man euch wieder messen.want zoals je zelf meet, zul je ook gemeten worden.

3. Aria (A)

Sei bemüht in dieser Zeit, Streef er in deze tijd naar,
Seele, reichlich auszustreuen, o ziel, om royaal uit te strooien,
soll die Ernte dich erfreuen dan zal de oogst je verheugen
in der reichen Ewigkeit, in de rijke eeuwigheid,
wo, wer Gutes ausgesäet, waar degene die iets goeds heeft gezaaid
fröhlich nach den Garben gehet.vrolijk de schoven kan gaan bekijken.

4. Recitatief (B)

Die Eigenliebe schmeichelt sich. Eigenliefde streelt.
Bestrebe dich, Probeer eerst
erst deinen Balken auszuziehen, de balk uit je eigen oog te verwijderen,
dann magst du dich um Splitter auch bemühen, misschien kun je je dan ook bezighouden
die in des Nächsten Augen sein. met splinters in de ogen van je naaste.
Ist gleich dein Nächster nicht vollkommen rein, Al is je naaste niet volkomen onberispelijk,
so wisse, daß auch du kein Engel, weet dat ook jij geen engel bent,
verbeßre deine Mängel! verbeter je gebreken!
Wie kann ein Blinder mit dem andern Hoe kan de ene blinde met de andere
doch recht und richtig wandern? toch de juiste weg vinden?
Wie, fallen sie zu ihrem Leide Zullen ze niet tot hun verdriet
nicht in die Gruben alle beide?allebei in de kuilen vallen?

5. Aria (B)

Das ist der Christen Kunst: Dit is de kunst van christenen:
nur Gott und sich erkennen, dat ze alleen God en zichzelf kennen,
von wahrer Liebe brennen, dat ze branden van ware liefde,
nicht unzulässig richten, niet ongeoorloofd oordelen,
noch fremdes Tun vernichten, of het gedrag van anderen de grond in boren,
des Nächsten nicht vergessen, dat ze niet vergeten
mit reichem Maße messen, de naaste ruim te meten,
das macht bei Gott und Menschen Gunst, dat wekt de gunst van God en mensen,
das ist der Christen Kunst.dat is de kunst van christenen.

6. Koraal

Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ, Ik roep tot u, Heer Jezus Christus,
ich bitt, erhör mein Klagen, ik smeek u, luister naar mijn geklaag,
verleih mir Gnad zu dieser Frist, verleen mij genade op dit moment,
laß mich doch nicht verzagen; laat mij de moed toch niet verliezen;
den rechten Weg, o Herr, ich mein, de juiste weg, o Heer,
den wollest du mir geben, die wilt u mij tonen:
dir zu leben, voor u leven,
mein'm Nächsten nütz zu sein, mijn naaste van dienst zijn,
dein Wort zu halten eben.en uw woord houden.
  
Libretto: Salomo Franck Vertaling: Ria van Hengel

Kale tekst origineel

1. Aria / Duet (S, T)

Barmherziges Herze der ewigen Liebe,
errege, bewege mein Herze durch dich;
damit ich Erbarmen und Gütigkeit übe,
o Flamme der Liebe, zerschmelze du mich!

2. Recitatief (A)

Ihr Herzen, die ihr euch
in Stein und Fels verkehret,
zerfließt und werdet weich;
erwägt, was euch der Heiland lehret,
übt, übt Barmherzigkeit
und sucht noch auf der Erden
dem Vater gleich zu werden.
Ach! greifet nicht durch das verbotne Richten
dem Allerhöchsten ins Gericht,
sonst wird sein Eifer euch zernichten.
Vergebt, so wird euch auch vergeben;
gebt, gebt in diesem Leben;
macht euch ein Kapital, das dort einmal
Gott wiederzahlt mit reichen Interessen;
denn wie ihr meßt, wird man euch wieder messen.

3. Aria (A)

Sei bemüht in dieser Zeit,
Seele, reichlich auszustreuen,
soll die Ernte dich erfreuen
in der reichen Ewigkeit,
wo, wer Gutes ausgesäet,
fröhlich nach den Garben gehet.

4. Recitatief (B) 

Die Eigenliebe schmeichelt sich.
Bestrebe dich,
erst deinen Balken auszuziehen,
dann magst du dich um Splitter auch bemühen,
die in des Nächsten Augen sein.
Ist gleich dein Nächster nicht vollkommen rein,
so wisse, daß auch du kein Engel,
verbeßre deine Mängel!
Wie kann ein Blinder mit dem andern
doch recht und richtig wandern?
Wie, fallen sie zu ihrem Leide
nicht in die Gruben alle beide?

5. Aria (B)

Das ist der Christen Kunst:
nur Gott und sich erkennen,
von wahrer Liebe brennen,
nicht unzulässig richten,
noch fremdes Tun vernichten,
des Nächsten nicht vergessen,
mit reichem Maße messen,
das macht bei Gott und Menschen Gunst,
das ist der Christen Kunst.

6. Koraal

Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ,
ich bitt, erhör mein Klagen,
verleih mir Gnad zu dieser Frist,
laß mich doch nicht verzagen;
den rechten Weg, o Herr, ich mein,
den wollest du mir geben,
dir zu leben,
mein'm Nächsten nütz zu sein,
dein Wort zu halten eben.


Libretto: Salomo Franck
	

Kale tekst Nederlandse vertaling

1. Aria / Duet (S, T)

Barmhartig hart van eeuwige liefde,
wek mijn hart op, laat het door u ontroeren;
opdat ik ontferming en goedheid beoefen,
o, vlam van liefde, doe mij wegsmelten!

2. Recitatief (A)

O harten, die veranderd zijn
in steen en rots,
vervloei en word zacht;
bedenk wat de Heiland je leert,
beoefen, beoefen barmhartigheid
en probeer nog op aarde
aan de Vader gelijk te worden.
Ach, betwist niet met verboden geoordeel
het oordeel van de Allerhoogste,
anders zal zijn naijver je vernietigen.
Vergeef, dan ontvang je ook vergeving;
geef, geef in dit leven;
vergaar een kapitaal dat God daarginds eens
met hoge rente zal terugbetalen;
want zoals je zelf meet, zul je ook gemeten worden.

3. Aria (A)

Streef er in deze tijd naar,
o ziel, om royaal uit te strooien,
dan zal de oogst je verheugen
in de rijke eeuwigheid,
waar degene die iets goeds heeft gezaaid
vrolijk de schoven kan gaan bekijken.

4. Recitatief (B) 

Eigenliefde streelt.
Probeer eerst
de balk uit je eigen oog te verwijderen,
misschien kun je je dan ook bezighouden 
met splinters in de ogen van je naaste.
Al is je naaste niet volkomen onberispelijk,
weet dat ook jij geen engel bent,
verbeter je gebreken!
Hoe kan de ene blinde met de andere
toch de juiste weg vinden?
Zullen ze niet tot hun verdriet
allebei in de kuilen vallen?

5. Aria (B)

Dit is de kunst van christenen:
dat ze alleen God en zichzelf kennen,
dat ze branden van ware liefde,
niet ongeoorloofd oordelen,
of het gedrag van anderen de grond in boren,
dat ze niet vergeten
de naaste ruim te meten,
dat wekt de gunst van God en mensen,
dat is de kunst van christenen.

6. Koraal

Ik roep tot u, Heer Jezus Christus,
ik smeek u, luister naar mijn geklaag,
verleen mij genade op dit moment,
laat mij de moed toch niet verliezen;
de juiste weg, o Heer,
die wilt u mij tonen:
voor u leven,
mijn naaste van dienst zijn,
en uw woord houden.


		Vertaling: Ria van Hengel