naar de bespreking van BWV 183

Sie werden euch in den Bann tun II (BWV 183)

Johann Sebastian Bach

1. Recitatief (B)

»Sie werden euch in den Bann tun,Ze zullen jullie in de ban doen,
es kömmt aber die Zeit,maar de tijd komt
daß, wer euch tötet, wird meinen,dat wie jullie doodt zal menen 
er tue Gott einen Dienst daran. «God daarmee een dienst te bewijzen.

2. Aria (T)

Ich fürchte nicht des Todes Schrecken, Ik vrees de verschrikking van de dood niet,
ich scheue ganz kein Ungemach. ik ben helemaal niet bang voor tegenspoed.
Denn Jesus’ Schutzarm wird mich decken, Want Jezus' beschuttende arm zal mij beschermen,
ich folge gern und willig nach; ik volg hem graag en gewillig;
wollt ihr nicht meines Lebens schonen als jullie mijn leven niet wensen te sparen
und glaubt, en menen dat jullie daarmee
Gott einen Dienst zu tun, God een dienst bewijzen
er soll euch selben noch belohnen, en dat hij jullie daarvoor ook nog zal belonen,
wohlan, es mag dabei beruhn.welnu, laat dat maar zo zijn.

3. Recitatief (A)

Ich bin bereit, mein Blut und armes Leben Ik ben bereid mijn bloed en mijn armzalige leven
vor dich, mein Heiland, hinzugeben, op te geven voor u, mijn Heiland,
mein ganzer Mensch soll dir gewidmet sein; mijn hele mens moet aan u gewijd zijn;
ich tröste mich, dein Geist wird bei mir stehen, het is mijn troost dat uw Geest mij zal bijstaan
gesetzt, es sollte mir vielleicht zuviel geschehen.gesteld dat mij misschien te veel zal overkomen.

4. Aria (S)

Höchster Tröster, Heilger Geist,Hoogste trooster, Heilige Geest,
der du mir die Wege weist,die mij de wegen wijst
darauf ich wandeln soll,waarlangs ik moet wandelen,
hilf meine Schwachheit mit vertreten,kom mijn zwakheid te hulp,
denn von mir selber kann ich nicht beten,want vanuit mezelf kan ik niet bidden,
ich weiß, du sorgest vor mein Wohl!ik weet dat u voor mijn welzijn zorgt!

5. Koraal

Du bist ein Geist, der lehret,U bent een Geest die ons leert
wie man recht beten soll;hoe wij moeten bidden;
dein Beten wird erhöret,uw bidden wordt verhoord,
dein Singen klinget wohl.uw zingen klinkt welluidend.
Es steigt zum Himmel an,Het stijgt op naar de hemel,
es steigt und läßt nicht abe,het stijgt op en laat niet af
bis der geholfen habe,totdat diegene heeft geholpen
der allein helfen kann.die als enige kan helpen.
  
Libretto: Christiane Mariane von Ziegler Vertaling: Ria van Hengel

Kale tekst origineel

1. Recitatief (B)

»Sie werden euch in den Bann tun,
es kömmt aber die Zeit,
daß, wer euch tötet, wird meinen,
er tue Gott einen Dienst daran. «

2. Aria (T)

Ich fürchte nicht des Todes Schrecken,
ich scheue ganz kein Ungemach.
  Denn Jesus’ Schutzarm wird mich decken,
  ich folge gern und willig nach;
  wollt ihr nicht meines Lebens schonen
  und glaubt, 
  Gott einen Dienst zu tun,
  er soll euch selben noch belohnen,
  wohlan, es mag dabei beruhn.

3. Recitatief (A)

Ich bin bereit, mein Blut und armes Leben
vor dich, mein Heiland, hinzugeben,
mein ganzer Mensch soll dir gewidmet sein;
ich tröste mich, dein Geist wird bei mir stehen,
gesetzt, es sollte mir vielleicht zuviel geschehen.

4. Aria (S)

Höchster Tröster, Heilger Geist,
der du mir die Wege weist,
darauf ich wandeln soll,
hilf meine Schwachheit mit vertreten,
denn von mir selber kann ich nicht beten,
ich weiß, du sorgest vor mein Wohl!

5. Koraal

Du bist ein Geist, der lehret,
wie man recht beten soll;
dein Beten wird erhöret,
dein Singen klinget wohl.
Es steigt zum Himmel an,
es steigt und läßt nicht abe,
bis der geholfen habe,
der allein helfen kann.


Libretto: Christiane Mariane von Ziegler
	

Kale tekst Nederlandse vertaling

1. Recitatief (B)

Ze zullen jullie in de ban doen,
maar de tijd komt
dat wie jullie doodt zal menen 
God daarmee een dienst te bewijzen.

2. Aria (T)

Ik vrees de verschrikking van de dood niet,
ik ben helemaal niet bang voor tegenspoed.
Want Jezus' beschuttende arm zal mij beschermen,
ik volg hem graag en gewillig;
als jullie mijn leven niet wensen te sparen
en menen dat jullie daarmee 
God een dienst bewijzen
en dat hij jullie daarvoor ook nog zal belonen,
welnu, laat dat maar zo zijn.

3. Recitatief (A)

Ik ben bereid mijn bloed en mijn armzalige leven
op te geven voor u, mijn Heiland,
mijn hele mens moet aan u gewijd zijn;
het is mijn troost dat uw Geest mij zal bijstaan
gesteld dat mij misschien te veel zal overkomen.

4. Aria (S)

Hoogste trooster, Heilige Geest,
die mij de wegen wijst
waarlangs ik moet wandelen,
kom mijn zwakheid te hulp,
want vanuit mezelf kan ik niet bidden,
ik weet dat u voor mijn welzijn zorgt!

5. Koraal

U bent een Geest die ons leert
hoe wij moeten bidden;
uw bidden wordt verhoord,
uw zingen klinkt welluidend.
Het stijgt op naar de hemel,
het stijgt op en laat niet af
totdat diegene heeft geholpen
die als enige kan helpen.


		Vertaling: Ria van Hengel