naar de bespreking van BWV 182

Himmelskönig, sei willkommen (BWV 182)

Johann Sebastian Bach

1.     Sonata

2.     Koor

Himmelskönig, sei willkommen,Hemelkoning, wees welkom,
laß auch uns dein Zion sein!laat ook ons uw Sion zijn!
Komm herein!Kom binnen!
Du hast uns das Herz genommen.U hebt ons hart veroverd.

3.     Recitatief (B)

»Siehe, ich komme; 'Zie, ik kom,
im Buch ist von mir geschrieben; in het boek is er over mij geschreven;
deinen Willen, mein Gott, tu ich gerne.«uw wil, mijn God, zal ik graag doen.'

4.     Aria (B)

Starkes Lieben, Een sterke liefde
das dich, großer Gottessohn, heeft u, grote Zoon van God,
von dem Thron de troon van uw heerlijkheid
deiner Herrlichkeit getrieben! doen opgeven,
daß du dich zum Heil der Welt zodat u tot heil van de wereld
als ein Opfer fürgestellt, uzelf kon offeren
daß du dich mit Blut verschrieben!en uzelf met bloed kon wegschenken.

5.     Aria (A)

Leget euch dem Heiland unter, Onderwerp je aan de Heiland,
Herzen, die ihr christlich seid! christelijke harten!
Tragt ein unbeflecktes Kleid Draag voor hem een onbevlekt kleed
eures Glaubens ihm entgegen; van het geloof,
Leib und Leben und Vermögen laat lichaam en leven en bezit
sei dem König itzt geweiht.nu aan de Koning gewijd zijn.

6.     Aria (T)

Jesu, laß durch Wohl und Weh Jezus, laat ook mij door wel en wee
mich auch mit dir ziehen! met u mee trekken!
Schreit die Welt nur "Kreuzige!", Als de wereld 'kruisig hem!' roept,
so laß mich nicht fliehen, laat mij dan uw kruisbanier,
Herr, vor deinem Kreuzpanier; Heer, niet ontvluchten;
Kron und Palmen find ich hier.kroon en palmen vind ik hier.

7.     Koor

Jesu, deine Passion Jezus, uw lijden
ist mir lauter Freude, is louter vreugde voor mij,
deine Wunden, Kron und Hohn uw wonden, kroon en spot
meines Herzens Weide; zijn een lust voor mijn hart;
meine Seel auf Rosen geht, mijn ziel is dolgelukkig
wenn ich dran gedenke. als ik eraan denk,
In dem Himmel eine Stätt schenk ons daarom
uns deswegen schenke.een plaats in de hemel.

8.     Koor

So lasset uns gehen in Salem der Freuden, Laat ons dus naar het Salem van de vreugde gaan,
begleitet den König in Lieben und Leiden. vergezel de Koning in lief en leed.
Er gehet voran und öffnet die Bahn.Hij gaat voorop en bereidt de weg.
  
Libretto: Salomo Franck Vertaling: Ria van Hengel

Kale tekst origineel

1.     Sonata2.     Koor

Himmelskönig, sei willkommen,
laß auch uns dein Zion sein!
 Komm herein!
 Du hast uns das Herz genommen.

3.     Recitatief (B)

»Siehe, ich komme;
im Buch ist von mir geschrieben;
deinen Willen, mein Gott, tu ich gerne.«

4.     Aria (B)

Starkes Lieben,
das dich, großer Gottessohn,
von dem Thron
deiner Herrlichkeit getrieben!
 daß du dich zum Heil der Welt
 als ein Opfer fürgestellt,
 daß du dich mit Blut verschrieben!

5.     Aria (A)

Leget euch dem Heiland unter,
Herzen, die ihr christlich seid!
 Tragt ein unbeflecktes Kleid
 eures Glaubens ihm entgegen;
 Leib und Leben und Vermögen
 sei dem König itzt geweiht.

6.     Aria (T)

Jesu, laß durch Wohl und Weh
mich auch mit dir ziehen!
 Schreit die Welt nur "Kreuzige!",
 so laß mich nicht fliehen,
 Herr, vor deinem Kreuzpanier;
 Kron und Palmen find ich hier.

7.     Koor

Jesu, deine Passion
ist mir lauter Freude,
deine Wunden, Kron und Hohn
meines Herzens Weide;
meine Seel auf Rosen geht,
wenn ich dran gedenke.
In dem Himmel eine Stätt
uns deswegen schenke.

8.     Koor

So lasset uns gehen in Salem der Freuden,
begleitet den König in Lieben und Leiden.
 Er gehet voran und öffnet die Bahn.


Libretto: Salomo Franck
	

Kale tekst Nederlandse vertaling

1.     Sonata2.     Koor

Hemelkoning, wees welkom,
laat ook ons uw Sion zijn!
Kom binnen!
U hebt ons hart veroverd.

3.     Recitatief (B)

'Zie, ik kom,
in het boek is er over mij geschreven;
uw wil, mijn God, zal ik graag doen.'

4.     Aria (B)

Een sterke liefde
heeft u, grote Zoon van God,
de troon van uw heerlijkheid
doen opgeven,
zodat u tot heil van de wereld
uzelf kon offeren
en uzelf met bloed kon wegschenken.

5.     Aria (A)

Onderwerp je aan de Heiland,
christelijke harten!
 Draag voor hem een onbevlekt kleed
 van het geloof,
 laat lichaam en leven en bezit
 nu aan de Koning gewijd zijn.

6.     Aria (T)

Jezus, laat ook mij door wel en wee
met u mee trekken!
 Als de wereld 'kruisig hem!' roept,
 laat mij dan uw kruisbanier,
 Heer, niet ontvluchten;
 kroon en palmen vind ik hier.

7.     Koor

Jezus, uw lijden
is louter vreugde voor mij,
uw wonden, kroon en spot
zijn een lust voor mijn hart;
mijn ziel is dolgelukkig
als ik eraan denk,
schenk ons daarom
een plaats in de hemel.

8.     Koor

Laat ons dus naar het Salem van de vreugde gaan,
vergezel de Koning in lief en leed.
 Hij gaat voorop en bereidt de weg.


		Vertaling: Ria van Hengel