naar de bespreking van BWV 181

Leichtgesinnte Flattergeister (BWV 181)

Johann Sebastian Bach

1. Aria (B)

Leichtgesinnte FlattergeisterLichtzinnige, wispelturige geesten
rauben sich des Wortes Kraft.beroven het Woord van zijn kracht.
Belial mit seinen KindernBelial tracht met zijn kinderen
suchet ohnedem zu hindern,steeds weer te verhinderen
daß es keinen Nutzen schafft.dat het vrucht zal voortbrengen.

2. Recitatief (A)

O unglückselger Stand verkehrter Seelen,O, hoe ongelukkig zijn de slechte zielen
so gleichsam an dem Wege sind;die als het ware langs de weg staan;
und wer will doch des Satans List erzählen,en wie kan de listigheid van Satan beschrijven,
wenn er das Wort dem Herzen raubt,wanneer hij het Woord rooft uit het hart
das, am Verstande blind,dat, met blind verstand,
den Schaden nicht versteht noch glaubt.de schade begrijpt noch gelooft?
Es werden Felsenherzen,Harten hard als rotsen,
so boshaft widerstehn,die zich boosaardig verzetten,
ihr eigen Heil verscherzenzullen hun eigen heil verspelen
und einst zugrunde gehn.en eens te gronde gaan.
Es wirkt ja Christi letztes Wort,Christus’ laatste Woord zorgt er toch voor
daß Felsen selbst zerspringen;dat zelfs rotsen barsten;
des Engels Hand bewegt des Grabes Stein,de hand van de engel beweegt de grafsteen,
ja, Mosis Stab kann dortja, Mozes’ staf kon destijds
aus einem Berge Wasser bringen.water uit een berg slaan.
Willst du, o Herz, noch härter sein?Wil jij, o hart, nog harder zijn?

3. Aria (T)

Der schädlichen Dornen unendliche Zahl, De schadelijke dorens zonder tal
die Sorgen der Wollust, het streven van de wellust
die Schätze zu mehren, om steeds meer schatten te vergaren,
die werden das Feuer der höllischen Qual die zullen het vuur van de helse kwellingen
in Ewigkeit nähren.tot in eeuwigheid voeden.

4. Recitatief (S)

Von diesen wird die Kraft erstickt, Daardoor wordt de kracht verstikt,
der edle Same liegt vergebens, het edele zaad ligt nutteloos
wer sich nicht recht im Geiste schickt, bij al wie zich niet recht van geest opmaakt
sein Herz beizeiten om zijn hart bijtijds
zum guten Lande zu bereiten, als goed akkerland gereed te maken,
daß unser Herz die Süßigkeiten schmekket, zodat ons hart de zoetheid smaakt
so uns dies Wort entdekket, die dit Woord voor ons openbaart:
die Kräfte dieses und des künftgen Lebens.de krachten van dit en het toekomstige leven.

5. Koor

Laß, Höchster, uns zu allen Zeiten Geef, Hoogste, ons te allen tijde
des Herzens Trost, dein heilig Wort. uw heilig Woord, de troost voor het hart.
Du kannst nach deiner Allmachtshand U alleen kunt door uw almachtige hand
allein ein fruchtbar gutes Land een goed en vruchtbaar land
in unsern Herzen zubereiten. in onze harten gereed maken.
  
Libretto: onbekend Vertaling: Leo de Leeuw

Kale tekst origineel

1. Aria (B)

Leichtgesinnte Flattergeister
rauben sich des Wortes Kraft.
 Belial mit seinen Kindern
 suchet ohnedem zu hindern,
 daß es keinen Nutzen schafft.

2. Recitatief (A)

O unglückselger Stand verkehrter Seelen,
so gleichsam an dem Wege sind;
und wer will doch des Satans List erzählen,
wenn er das Wort dem Herzen raubt,
das, am Verstande blind,
den Schaden nicht versteht noch glaubt.
Es werden Felsenherzen,
so boshaft widerstehn,
ihr eigen Heil verscherzen
und einst zugrunde gehn.
Es wirkt ja Christi letztes Wort,
daß Felsen selbst zerspringen;
des Engels Hand bewegt des Grabes Stein,
ja, Mosis Stab kann dort
aus einem Berge Wasser bringen.
Willst du, o Herz, noch härter sein?

3. Aria (T)

Der schädlichen Dornen unendliche Zahl,
die Sorgen der Wollust, 
die Schätze zu mehren,
die werden das Feuer der höllischen Qual
in Ewigkeit nähren.

4. Recitatief (S)

Von diesen wird die Kraft erstickt,
der edle Same liegt vergebens,
wer sich nicht recht im Geiste schickt,
sein Herz beizeiten
zum guten Lande zu bereiten,
daß unser Herz die Süßigkeiten schmekket,
so uns dies Wort entdekket,
die Kräfte dieses und des künftgen Lebens.

5. Koor

Laß, Höchster, uns zu allen Zeiten
des Herzens Trost, dein heilig Wort.
 Du kannst nach deiner Allmachtshand
 allein ein fruchtbar gutes Land
 in unsern Herzen zubereiten.


Libretto: onbekend
	

Kale tekst Nederlandse vertaling

1. Aria (B)

Lichtzinnige, wispelturige geesten
beroven het Woord van zijn kracht.
Belial tracht met zijn kinderen
steeds weer te verhinderen
dat het vrucht zal voortbrengen.

2. Recitatief (A)

O, hoe ongelukkig zijn de slechte zielen
die als het ware langs de weg staan;
en wie kan de listigheid van Satan beschrijven,
wanneer hij het Woord rooft uit het hart
dat, met blind verstand,
de schade begrijpt noch gelooft?
Harten hard als rotsen,
die zich boosaardig verzetten,
zullen hun eigen heil verspelen
en eens te gronde gaan.
Christus’ laatste Woord zorgt er toch voor
dat zelfs rotsen barsten;
de hand van de engel beweegt de grafsteen,
ja, Mozes’ staf kon destijds
water uit een berg slaan.
Wil jij, o hart, nog harder zijn?

3. Aria (T)

De schadelijke dorens zonder tal
het streven van de wellust
om steeds meer schatten te vergaren,
die zullen het vuur van de helse kwellingen
tot in eeuwigheid voeden.

4. Recitatief (S)

Daardoor wordt de kracht verstikt,
het edele zaad ligt nutteloos
bij al wie zich niet recht van geest opmaakt
om zijn hart bijtijds
als goed akkerland gereed te maken,
zodat ons hart de zoetheid smaakt
die dit Woord voor ons openbaart:
de krachten van dit en het toekomstige leven.

5. Koor

Geef, Hoogste, ons te allen tijde
uw heilig Woord, de troost voor het hart.
  U alleen kunt door uw almachtige hand
  een goed en vruchtbaar land
  in onze harten gereed maken.


		Vertaling: Leo de Leeuw