naar de bespreking van BWV 179

Siehe zu, daß deine Gottesfurcht nicht Heuchelei sei (BWV 179)

Johann Sebastian Bach

1. Koor

»Siehe zu, daß deine Gottesfurcht nicht Heuchelei sei,Let erop dat uw godvrezendheid geen huichelarij is
und diene Gott nicht mit falschem Herzen!«en dien God niet met een vals hart.

2. Recitatief (T)

Das heutge ChristentumMet het tegenwoordige christendom
ist leider schlecht bestellt:staat het er helaas slecht voor.
Die meisten Christen in der WeltDe meeste christenen in de wereld
sind laulichte Laodizäerzijn lauwe Laodiceeërs
und aufgeblasne Pharisäer,en opgeblazen farizeeërs,
die sich von außen fromm bezeigendie zich uiterlijk vroom voordoen
und wie ein Schilf den Kopf zur Erde beugen;en als een riet hun hoofd naar de grond buigen,
im Herzen aber steckt ein stolzer Eigenruhm.maar in hun hart zit trotse eigendunk.
Sie gehen zwar in Gottes HausZe gaan wel naar Gods huis
und tun daselbst die äußerlichen Pflichten;en vervullen daar de uiterlijke plichten,
macht aber dies wohl einen Christen aus?maar maakt dat iemand tot een christen?
Nein! Heuchler könnens auch verrichten!Nee, dat kunnen huichelaars ook!

3. Aria (T)

Falscher Heuchler Ebenbild Als evenbeeld van valse huichelaars
können Sodomsäpfel heißen, kunnen we de sodomsappels noemen,
die mit Unflat angefüllt die gevuld zijn met vuiligheid,
und von außen herrlich gleißen. en van buiten prachtig glimmen.
Heuchler, die von außen schön, Huichelaars, van buiten mooi,
können nicht vor Gott bestehn.kunnen voor God niet bestaan.

4. Recitatief (B)

Wer so von innen wie von außen ist, Wie van binnen net zo is als van buiten,
der heißt ein wahrer Christ. die mag een ware christen heten.
So war der Zöllner in dem Tempel: Zo was de tollenaar in de tempel:
der schlug in Demut an die Brust, hij sloeg deemoedig op zijn borst
er legte sich nicht selbst ein heilig Wesen bei; en beschouwde zichzelf niet als heilig,
und diesen stelle dir, neem die man maar,
o Mensch, zum rühmlichen Exempel o mens, tot eervol voorbeeld
in deiner Buße für! als je boete doet!
Bist du kein Räuber, Ehebrecher, Je bent misschien geen rover of echtbreker,
kein ungerechter Ehrenschwächer: en je verspreidt geen onterechte laster,
ach, bilde dir doch ja nicht ein, maar ach, verbeeld je toch maar niet
du seist deswegen engelrein! dat je daarom zo rein als een engel bent.
Bekenne Gott in Demut deine Sünden, Belijd voor God deemoedig je zonden,
so kannst du Gnad und Hülfe finden!dan kun je genade en hulp vinden!

5. Aria (S)

Liebster Gott, erbarme dich: Liefste God, ontferm u,
laß mir Trost und Gnad erscheinen! laat troost en genade aan mij verschijnen.
Meine Sünden kränken mich Ik lijd aan mijn zonden,
als ein Eiter in Gebeinen. alsof er etter in mijn gebeente zit.
Hilf mir, Jesu, Gottes Lamm, Help mij, Jezus, Lam van God,
ich versink in tiefen Schlamm!want ik zak weg in diepe modder!

6. Koraal

Ich armer Mensch, ich armer Sünder Ik arme mens, ik arme zondaar,
steh hier vor Gottes Angesicht. ik sta hier voor Gods aangezicht.
Ach Gott, ach Gott, verfahr gelinder Ach God, ach God, wees mild
und geh nicht mit mir ins Gericht! en breek de staf niet over mij!
Erbarme dich, erbarme dich, Ontferm u, ontferm u
Gott, mein Erbarmer, über mich!God, mijn ontfermer, over mij!
  
Libretto: onbekend Vertaling: Ria van Hengel

Kale tekst origineel

1. Koor

»Siehe zu, daß deine Gottesfurcht nicht Heuchelei sei,
und diene Gott nicht mit falschem Herzen!«

2. Recitatief (T) 

Das heutge Christentum
ist leider schlecht bestellt:
Die meisten Christen in der Welt
sind laulichte Laodizäer
und aufgeblasne Pharisäer,
die sich von außen fromm bezeigen
und wie ein Schilf den Kopf zur Erde beugen;
im Herzen aber steckt ein stolzer Eigenruhm.
Sie gehen zwar in Gottes Haus
und tun daselbst die äußerlichen Pflichten;
macht aber dies wohl einen Christen aus?
Nein! Heuchler könnens auch verrichten!

3. Aria (T)

Falscher Heuchler Ebenbild
können Sodomsäpfel heißen,
die mit Unflat angefüllt
und von außen herrlich gleißen.
 Heuchler, die von außen schön,
 können nicht vor Gott bestehn.

4. Recitatief (B)

Wer so von innen wie von außen ist,
der heißt ein wahrer Christ.
So war der Zöllner in dem Tempel:
der schlug in Demut an die Brust,
er legte sich nicht selbst ein heilig Wesen bei;
und diesen stelle dir,
o Mensch, zum rühmlichen Exempel
in deiner Buße für!
Bist du kein Räuber, Ehebrecher,
kein ungerechter Ehrenschwächer:
ach, bilde dir doch ja nicht ein,
du seist deswegen engelrein!
Bekenne Gott in Demut deine Sünden,
so kannst du Gnad und Hülfe finden!

5. Aria (S)

Liebster Gott, erbarme dich:
laß mir Trost und Gnad erscheinen!
Meine Sünden kränken mich
als ein Eiter in Gebeinen.
Hilf mir, Jesu, Gottes Lamm,
ich versink in tiefen Schlamm!

6. Koraal

Ich armer Mensch, ich armer Sünder
steh hier vor Gottes Angesicht.
Ach Gott, ach Gott, verfahr gelinder
und geh nicht mit mir ins Gericht!
Erbarme dich, erbarme dich,
Gott, mein Erbarmer, über mich!


Libretto: onbekend
	

Kale tekst Nederlandse vertaling

1. Koor

Let erop dat uw godvrezendheid geen huichelarij is
en dien God niet met een vals hart.

2. Recitatief (T) 

Met het tegenwoordige christendom
staat het er helaas slecht voor.
De meeste christenen in de wereld
zijn lauwe Laodiceeërs
en opgeblazen farizeeërs,
die zich uiterlijk vroom voordoen
en als een riet hun hoofd naar de grond buigen,
maar in hun hart zit trotse eigendunk.
Ze gaan wel naar Gods huis
en vervullen daar de uiterlijke plichten,
maar maakt dat iemand tot een christen?
Nee, dat kunnen huichelaars ook!

3. Aria (T)

Als evenbeeld van valse huichelaars
kunnen we de sodomsappels noemen,
die gevuld zijn met vuiligheid,
en van buiten prachtig glimmen.
Huichelaars, van buiten mooi,
kunnen voor God niet bestaan.

4. Recitatief (B)

Wie van binnen net zo is als van buiten,
die mag een ware christen heten.
Zo was de tollenaar in de tempel:
hij sloeg deemoedig op zijn borst
en beschouwde zichzelf niet als heilig,
neem die man maar,
o mens, tot eervol voorbeeld
als je boete doet!
Je bent misschien geen rover of echtbreker,
en je verspreidt geen onterechte laster,
maar ach, verbeeld je toch maar niet
dat je daarom zo rein als een engel bent.
Belijd voor God deemoedig je zonden,
dan kun je genade en hulp vinden!

5. Aria (S)

Liefste God, ontferm u,
laat troost en genade aan mij verschijnen.
Ik lijd aan mijn zonden,
alsof er etter in mijn gebeente zit.
Help mij, Jezus, Lam van God,
want ik zak weg in diepe modder!

6. Koraal

Ik arme mens, ik arme zondaar,
ik sta hier voor Gods aangezicht.
Ach God, ach God, wees mild
en breek de staf niet over mij!
Ontferm u, ontferm u
God, mijn ontfermer, over mij!


		Vertaling: Ria van Hengel