naar de bespreking van BWV 176

Es ist ein trotzig und verzagt Ding (BWV 176)

Johann Sebastian Bach

1. Koor

»Es ist ein trotzig und verzagt Ding Het is iets koppigs en vreesachtigs,
um aller Menschen Herze.«het hart van alle mensen

2. Recitatief (A)

Ich meine, recht verzagt, Ik denk dat Nicodemus, heel vreesachtig,
daß Nikodemus sich bei Tage nicht, niet overdag maar alleen 's nachts
bei Nacht zu Jesu wagt. naar Jezus toe durft te komen.
Die Sonne mußte dort bei Josua Bij Jozua moest de zon destijds
so lange stille stehn, so lange bis der Sieg net zo lang stil staan
vollkommen war geschehn; tot de overwinning voltooid was,
hier aber wünschet Nikodem: maar hier wenst Nicodemus:
O säh ich sie zu Rüste gehn!Zag ik de zon maar ondergaan..

3. Aria (S)

Dein sonst hell beliebter ScheinJouw anders zo geliefde stralen
soll vor mich umnebelt sein,moeten voor mij omneveld zijn,
weil ich nach dem Meister frage,omdat ik naar de Meester vraag
denn ich scheue mich bei Tage.en dat overdag niet durf te doen.
Niemand kann die Wunder tun,Niemand kan zijn wonderen doen,
denn sein Allmacht und sein Wesen,want zijn almacht en zijn wezen
scheint, ist göttlich auserlesen,zijn hem, zo schijnt het, door God toebedacht,
Gottes Geist muß auf ihm ruhn.Gods Geest moet op hem rusten.

4. Recitatief (B)

So wundre dich, o Meister, nicht,Vraag u dus niet af, Meester,
warum ich dich bei Nacht ausfrage!waarom ik u bij nacht uithoor!
Ich fürchte, daß bei TageIk vrees dat mijn onmacht
mein Ohnmacht nicht bestehen kann.het daglicht niet kan verdragen.
Doch tröst ich mich,Maar ik troost mij met de gedachte
du nimmst mein Herz und Geistdat u mijn hart en geest
zum Leben auf und an,tot leven wekt en aanneemt
weil alle, die nur an dich glauben,omdat allen die alleen in u geloven
nicht verloren werden.niet verloren gaan.

5. Aria (A)

Ermuntert euch, furchtsam und schüchterne Sinne, Vat moed, vreesachtige en schuchtere gedachten,
erholet euch, höret, was Jesus verspricht: weest gerust, hoor wat Jezus belooft:
daß ich durch den Glauben den Himmel gewinne. dat ik door het geloof de hemel mag verwerven.
Wenn die Verheißung erfüllend geschicht, Als die belofte in vervulling gaat,
werd ich dort oben zal ik daarboven
mit Danken und Loben met dank en lof
Vater, Sohn und heilgen Geist Vader, Zoon en Heilige Geest
preisen, der dreieinig heißt.prijzen, de drieënige God.

6. Koraal

Auf daß wir also allzugleichOpdat wij allen tesamen
zur Himmelspforten dringenons een weg banen naar de poort van de hemel
und dermaleinst in deinem Reichen eenmaal in uw rijk
ohn alles Ende singen,zonder ophouden zingen,
daß du alleine König seist,dat u alleen koning bent,
hoch über alle Götter,hoog boven alle goden,
Gott Vater, Sohn und heilger Geist,God Vader, Zoon en Heilige Geest,
der Frommen Schutz und Retter,beschermer en redder van de vromen,
ein Wesen, drei Personen.één wezen, drie personen.
  
Libretto: Christiane Mariane von Ziegler Vertaling: Leo de Leeuw

Kale tekst origineel

1. Koor

»Es ist ein trotzig und verzagt Ding 
um aller Menschen Herze.«

2. Recitatief (A)

Ich meine, recht verzagt,
daß Nikodemus sich bei Tage nicht,
bei Nacht zu Jesu wagt.
Die Sonne mußte dort bei Josua
so lange stille stehn, so lange bis der Sieg
vollkommen war geschehn;
hier aber wünschet Nikodem:
O säh ich sie zu Rüste gehn!

3. Aria (S)

Dein sonst hell beliebter Schein
soll vor mich umnebelt sein,
weil ich nach dem Meister frage,
denn ich scheue mich bei Tage.
Niemand kann die Wunder tun,
denn sein Allmacht und sein Wesen,
scheint, ist göttlich auserlesen,
Gottes Geist muß auf ihm ruhn.

4. Recitatief (B)

So wundre dich, o Meister, nicht,
warum ich dich bei Nacht ausfrage!
Ich fürchte, daß bei Tage
mein Ohnmacht nicht bestehen kann.
Doch tröst ich mich,
du nimmst mein Herz und Geist
zum Leben auf und an,
weil alle, die nur an dich glauben,
nicht verloren werden.

5. Aria (A)

Ermuntert euch, furchtsam und schüchterne Sinne,
erholet euch, höret, was Jesus verspricht:
daß ich durch den Glauben den Himmel gewinne.
Wenn die Verheißung erfüllend geschicht,
werd ich dort oben
mit Danken und Loben
Vater, Sohn und heilgen Geist
preisen, der dreieinig heißt.

6. Koraal

Auf daß wir also allzugleich
zur Himmelspforten dringen
und dermaleinst in deinem Reich
ohn alles Ende singen,
daß du alleine König seist,
hoch über alle Götter,
Gott Vater, Sohn und heilger Geist,
der Frommen Schutz und Retter,
ein Wesen, drei Personen.


Libretto: Christiane Mariane von Ziegler
	

Kale tekst Nederlandse vertaling

1. Koor

Het is iets koppigs en vreesachtigs,
het hart van alle mensen

2. Recitatief (A)

Ik denk dat Nicodemus, heel vreesachtig,
niet overdag maar alleen 's nachts
naar Jezus toe durft te komen.
Bij Jozua moest de zon destijds 
net zo lang stil staan
tot de overwinning voltooid was,
maar hier wenst Nicodemus: 
Zag ik de zon maar ondergaan..

3. Aria (S)

Jouw anders zo geliefde stralen
moeten voor mij omneveld zijn,
omdat ik naar de Meester vraag
en dat overdag niet durf te doen.
Niemand kan zijn wonderen doen,
want zijn almacht en zijn wezen
zijn hem, zo schijnt het, door God toebedacht,
Gods Geest moet op hem rusten.

4. Recitatief (B)

Vraag u dus niet af, Meester,
waarom ik u bij nacht uithoor!
Ik vrees dat mijn onmacht
het daglicht niet kan verdragen.
Maar ik troost mij met de gedachte
dat u mijn hart en geest 
tot leven wekt en aanneemt
omdat allen die alleen in u geloven 
niet verloren gaan.

5. Aria (A)

Vat moed, vreesachtige en schuchtere gedachten,
weest gerust, hoor wat Jezus belooft:
dat ik door het geloof de hemel mag verwerven.
Als die belofte in vervulling gaat,
zal ik daarboven
met dank en lof
Vader, Zoon en Heilige Geest 
prijzen, de drieënige God.

6. Koraal

Opdat wij allen tesamen
ons een weg banen naar de poort van de hemel
en eenmaal in uw rijk
zonder ophouden zingen,
dat u alleen koning bent,
hoog boven alle goden,
God Vader, Zoon en Heilige Geest,
beschermer en redder van de vromen,
één wezen, drie personen.


		Vertaling: Leo de Leeuw