naar de bespreking van BWV 176

Es ist ein trotzig und verzagt Ding (BWV 176)

Johann Sebastian Bach

1. Koor

»Es ist ein trotzig und verzagt Ding Het is een koppig en vreesachtig iets,
um aller Menschen Herze.«het hart van alle mensen.

2. Recitatief (A)

Ich meine, recht verzagt, Ik denk dat Nicodemus, heel vreesachtig,
daß Nikodemus sich bei Tage nicht, niet overdag maar alleen 's nachts
bei Nacht zu Jesu wagt. naar Jezus toe durfde te gaan.
Die Sonne mußte dort bei Josua Bij Jozua moest de zon destijds
so lange stille stehn, so lange bis der Sieg net zo lang stilstaan
vollkommen war geschehn; tot de overwinning was voltooid,
hier aber wünschet Nikodem: maar nu wenst Nicodemus:
O säh ich sie zu Rüste gehn!O, zag ik de zon maar ondergaan!

3. Aria (S)

Dein sonst hell beliebter ScheinJouw anders zo geliefde gloed
soll vor mich umnebelt sein,moet voor mij omneveld zijn,
weil ich nach dem Meister frage,omdat ik naar de Meester toe wil,
denn ich scheue mich bei Tage.want overdag durf ik dat niet.
Niemand kann die Wunder tun,Niemand kan zijn wonderen doen,
denn sein Allmacht und sein Wesen,want zijn almacht en zijn wezen
scheint, ist göttlich auserlesen,lijken goddelijk te zijn,
Gottes Geist muß auf ihm ruhn.Gods Geest moet wel op hem rusten.

4. Recitatief (B)

So wundre dich, o Meister, nicht,Verbaas u dus niet, o meester,
warum ich dich bei Nacht ausfrage!waarom ik in de nacht met mijn vragen bij u kom!
Ich fürchte, daß bei TageIk vrees dat mijn onmacht
mein Ohnmacht nicht bestehen kann.het daglicht niet kan verdragen.
Doch tröst ich mich,Maar ik troost mij met de gedachte
du nimmst mein Herz und Geistdat u mijn hart en mijn geest
zum Leben auf und an,tot leven wekt en aanneemt,
weil alle, die nur an dich glauben,omdat allen die alleen in u geloven
nicht verloren werden.niet verloren gaan.

5. Aria (A)

Ermuntert euch, furchtsam und schüchterne Sinne, Vat moed, bange en schuchtere geest,
erholet euch, höret, was Jesus verspricht: ontspan je, hoor wat Jezus belooft:
daß ich durch den Glauben den Himmel gewinne. dat ik door het geloof de hemel verwerf.
Wenn die Verheißung erfüllend geschicht, Als die belofte in vervulling gaat,
werd ich dort oben zal ik daarboven
mit Danken und Loben met dank en lof
Vater, Sohn und heilgen Geist God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest,
preisen, der dreieinig heißt.de Drieëenheid, prijzen.

6. Koraal

Auf daß wir also allzugleichOpdat wij dus allemaal
zur Himmelspforten dringenopgaan naar de hemelpoort
und dermaleinst in deinem Reichen eens in uw rijk
ohn alles Ende singen,eindeloos zullen zingen
daß du alleine König seist,dat u alleen koning bent,
hoch über alle Götter,hoog boven alle goden verheven,
Gott Vater, Sohn und heilger Geist,Vader, Zoon en Heilige Geest,
der Frommen Schutz und Retter,beschermer en redder van de vromen,
ein Wesen, drei Personen.één wezen, drie personen.
  
Libretto: Christiane Mariane von Ziegler Vertaling: Ria van Hengel

Kale tekst origineel

1. Koor

»Es ist ein trotzig und verzagt Ding 
um aller Menschen Herze.«

2. Recitatief (A)

Ich meine, recht verzagt,
daß Nikodemus sich bei Tage nicht,
bei Nacht zu Jesu wagt.
Die Sonne mußte dort bei Josua
so lange stille stehn, so lange bis der Sieg
vollkommen war geschehn;
hier aber wünschet Nikodem:
O säh ich sie zu Rüste gehn!

3. Aria (S)

Dein sonst hell beliebter Schein
soll vor mich umnebelt sein,
weil ich nach dem Meister frage,
denn ich scheue mich bei Tage.
Niemand kann die Wunder tun,
denn sein Allmacht und sein Wesen,
scheint, ist göttlich auserlesen,
Gottes Geist muß auf ihm ruhn.

4. Recitatief (B)

So wundre dich, o Meister, nicht,
warum ich dich bei Nacht ausfrage!
Ich fürchte, daß bei Tage
mein Ohnmacht nicht bestehen kann.
Doch tröst ich mich,
du nimmst mein Herz und Geist
zum Leben auf und an,
weil alle, die nur an dich glauben,
nicht verloren werden.

5. Aria (A)

Ermuntert euch, furchtsam und schüchterne Sinne,
erholet euch, höret, was Jesus verspricht:
daß ich durch den Glauben den Himmel gewinne.
Wenn die Verheißung erfüllend geschicht,
werd ich dort oben
mit Danken und Loben
Vater, Sohn und heilgen Geist
preisen, der dreieinig heißt.

6. Koraal

Auf daß wir also allzugleich
zur Himmelspforten dringen
und dermaleinst in deinem Reich
ohn alles Ende singen,
daß du alleine König seist,
hoch über alle Götter,
Gott Vater, Sohn und heilger Geist,
der Frommen Schutz und Retter,
ein Wesen, drei Personen.


Libretto: Christiane Mariane von Ziegler
	

Kale tekst Nederlandse vertaling

1. Koor

Het is een koppig en vreesachtig iets,
het hart van alle mensen.

2. Recitatief (A)

Ik denk dat Nicodemus, heel vreesachtig,
niet overdag maar alleen 's nachts
naar Jezus toe durfde te gaan.
Bij Jozua moest de zon destijds
net zo lang stilstaan
tot de overwinning was voltooid,
maar nu wenst Nicodemus:
O, zag ik de zon maar ondergaan!

3. Aria (S)

Jouw anders zo geliefde gloed
moet voor mij omneveld zijn,
omdat ik naar de Meester toe wil,
want overdag durf ik dat niet.
Niemand kan zijn wonderen doen,
want zijn almacht en zijn wezen
lijken goddelijk te zijn,
Gods Geest moet wel op hem rusten.

4. Recitatief (B)

Verbaas u dus niet, o meester,
waarom ik in de nacht met mijn vragen bij u kom!
Ik vrees dat mijn onmacht
het daglicht niet kan verdragen.
Maar ik troost mij met de gedachte
dat u mijn hart en mijn geest
tot leven wekt en aanneemt,
omdat allen die alleen in u geloven
niet verloren gaan.

5. Aria (A)

Vat moed, bange en schuchtere geest,
ontspan je, hoor wat Jezus belooft:
dat ik door het geloof de hemel verwerf.
Als die belofte in vervulling gaat,
zal ik daarboven
met dank en lof
God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest,
de Drieëenheid, prijzen.

6. Koraal

Opdat wij dus allemaal
opgaan naar de hemelpoort
en eens in uw rijk
eindeloos zullen zingen
dat u alleen koning bent,
hoog boven alle goden verheven,
Vader, Zoon en Heilige Geest,
beschermer en redder van de vromen,
één wezen, drie personen.


		Vertaling: Ria van Hengel