naar de bespreking van BWV 171

Gott, wie dein Name, so ist auch dein Ruhm (BWV 171)

Johann Sebastian Bach

1. Koor

»Gott, wie dein Name,God, zoals uw naam is,
so ist auch dein Ruhmzo is ook uw roem
bis an der Welt Ende.«tot aan het einde van de wereld.

2. Aria (T)

Herr, so weit die Wolken gehen,Heer, zo ver als de wolken gaan,
gehet deines Namens Ruhm.gaat ook de roem van uw naam.
Alles, was die Lippen rührt,Alles wat de lippen beweegt,
alles, was noch Odem führt,alles wat nog adem heeft,
wird dich in der Macht erhöhen.zal u in uw macht verhogen.

3. Recitatief (A)

Du süßer Jesus-Name du,O Jezus, zoete naam,
in dir ist meine Ruh,in u is mijn rust,
du bist mein Trost auf Erden,u bent mijn troost op aarde,
wie kann denn mirhoe kan ik dan vrezen
im Kreuze bange werden?onder mijn kruis?
Du bist mein festes Schloß und mein Panier,U bent mijn vaste burcht en mijn banier,
da lauf ich hin,daar snel ik heen
wenn ich verfolget bin.als ik word achtervolgd.
Du bist mein Leben und mein Licht,U bent mijn leven en mijn licht,
mein Ehre, meine Zuversicht,mijn eer, mijn betrouwen,
mein Beistand in Gefahrmijn hulp in gevaar
und mein Geschenk zum neuen Jahr.en mijn geschenk voor het nieuwe jaar.

4. Aria (S)

Jesus soll mein erstes WortJezus moet mijn eerste woord zijn
in dem neuen Jahre heißen.in het nieuwe jaar.
Fort und fortVoortdurend
lacht sein Nam in meinem Munde,lacht zijn naam in mijn mond,
und in meiner letzten Stundeen in mijn laatste uur
ist Jesus auch mein letztes Wort.is Jezus ook mijn laatste woord.

5. Recitatief (B)

Und da du, Herr, gesagt:En omdat u, Heer, hebt gezegd:
Bittet nur in meinem Namen,Bid alleen in mijn naam,
so ist alles Ja! und Amen!is alles Ja en Amen!
So flehen wir,Daarom smeken wij u,
du Heiland aller Welt, zu dir:o Heiland van alle mensen:
Verstoß uns ferner nicht,Verstoot ons ook nu niet,
behüt uns dieses Jahrbehoed ons dit jaar
für Feuer, Pest und Kriegsgefahr!voor brand, pest en oorlogsgevaar!
Laß uns dein Wort, das helle Licht,Laat uw woord, het heldere licht,
noch rein und lauter brennen;nog zuiver en helder voor ons branden;
gib unsrer Obrigkeitgeef onze overheid
und dem gesamten Landeen het hele land
dein Heil des Segens zu erkennen;uw heil en zegen te zien;
gib allezeitgeef altijd
Glück und Heil zu allem Stande.geluk en heil voor alle standen.
Wir bitten, Herr, in deinem Namen,Wij bidden, Heer, in uw naam,
sprich: ja! darzu, sprich: Amen, amen!zeg daar Ja op, zeg Amen, amen!

6. Koraal

Laß uns das Jahr vollbringenLaat ons het jaar volbrengen
zu Lob dem Namen dein,tot eer van uw naam,
daß wir demselben singenzodat wij die naam toezingen
in der Christen Gemein.in de gemeente van christenen.
Wollst uns das Leben fristenWil ons leven verlengen
durch dein allmächtig Hand,door uw almachtige hand,
erhalt dein liebe Christenbewaar uw lieve christenen
und unser Vaterland!en ons vaderland!
Dein Segen zu uns wende,Stuur ons uw zegen,
gib Fried an allem Ende,geef vrede aan het eind;
gib unverfälscht im Landegeef in het land onvervalst
dein seligmachend Wort,uw zaligmakende woord,
die Teufel mach zuschandenmaak de duivel te schande,
hier und an allem Ort!hier en overal!
  
Libretto: Christian Friedrich Henrici (alias Picander) Vertaling: Ria van Hengel

Kale tekst origineel

1. Koor

»Gott, wie dein Name,
so ist auch dein Ruhm
bis an der Welt Ende.«

2. Aria (T)

Herr, so weit die Wolken gehen,
gehet deines Namens Ruhm.
  Alles, was die Lippen rührt,
  alles, was noch Odem führt,
  wird dich in der Macht erhöhen.

3. Recitatief (A)

Du süßer Jesus-Name du,
in dir ist meine Ruh,
du bist mein Trost auf Erden,
wie kann denn mir
im Kreuze bange werden?
Du bist mein festes Schloß und mein Panier,
da lauf ich hin,
wenn ich verfolget bin.
Du bist mein Leben und mein Licht,
mein Ehre, meine Zuversicht,
mein Beistand in Gefahr
und mein Geschenk zum neuen Jahr.

4. Aria (S)

Jesus soll mein erstes Wort
in dem neuen Jahre heißen.
Fort und fort
lacht sein Nam in meinem Munde,
und in meiner letzten Stunde
ist Jesus auch mein letztes Wort.

5. Recitatief (B)

Und da du, Herr, gesagt:
Bittet nur in meinem Namen,
so ist alles Ja! und Amen!
So flehen wir,
du Heiland aller Welt, zu dir:
Verstoß uns ferner nicht,
behüt uns dieses Jahr
für Feuer, Pest und Kriegsgefahr!
Laß uns dein Wort, das helle Licht,
noch rein und lauter brennen;
gib unsrer Obrigkeit
und dem gesamten Lande
dein Heil des Segens zu erkennen;
gib allezeit
Glück und Heil zu allem Stande.
Wir bitten, Herr, in deinem Namen,
sprich: ja! darzu, sprich: Amen, amen!

6. Koraal

Laß uns das Jahr vollbringen
zu Lob dem Namen dein,
daß wir demselben singen
in der Christen Gemein.
Wollst uns das Leben fristen
durch dein allmächtig Hand,
erhalt dein liebe Christen
und unser Vaterland!
Dein Segen zu uns wende,
gib Fried an allem Ende,
gib unverfälscht im Lande
dein seligmachend Wort,
die Teufel mach zuschanden
hier und an allem Ort!


Libretto: Christian Friedrich Henrici (alias Picander)
	

Kale tekst Nederlandse vertaling

1. Koor

God, zoals uw naam is,
zo is ook uw roem
tot aan het einde van de wereld.

2. Aria (T)

Heer, zo ver als de wolken gaan,
gaat ook de roem van uw naam.
Alles wat de lippen beweegt,
alles wat nog adem heeft,
zal u in uw macht verhogen.

3. Recitatief (A)

O Jezus, zoete naam, 
in u is mijn rust,
u bent mijn troost op aarde,
hoe kan ik dan vrezen
onder mijn kruis?
U bent mijn vaste burcht en mijn banier,
daar snel ik heen
als ik word achtervolgd.
U bent mijn leven en mijn licht,
mijn eer, mijn betrouwen,
mijn hulp in gevaar
en mijn geschenk voor het nieuwe jaar.

4. Aria (S)

Jezus moet mijn eerste woord zijn
in het nieuwe jaar.
Voortdurend
lacht zijn naam in mijn mond,
en in mijn laatste uur
is Jezus ook mijn laatste woord.

5. Recitatief (B)

En omdat u, Heer, hebt gezegd:
Bid alleen in mijn naam,
is alles Ja en Amen!
Daarom smeken wij u,
o Heiland van alle mensen:
Verstoot ons ook nu niet,
behoed ons dit jaar
voor brand, pest en oorlogsgevaar!
Laat uw woord, het heldere licht,
nog zuiver en helder voor ons branden;
geef onze overheid
en het hele land
uw heil en zegen te zien;
geef altijd
geluk en heil voor alle standen.
Wij bidden, Heer, in uw naam,
zeg daar Ja op, zeg Amen, amen!

6. Koraal

Laat ons het jaar volbrengen
tot eer van uw naam,
zodat wij die naam toezingen
in de gemeente van christenen.
Wil ons leven verlengen
door uw almachtige hand,
bewaar uw lieve christenen
en ons vaderland!
Stuur ons uw zegen,
geef vrede aan het eind;
geef in het land onvervalst
uw zaligmakende woord,
maak de duivel te schande,
hier en overal!


		Vertaling: Ria van Hengel