naar de bespreking van BWV 170

Vergnügte Ruh, beliebte Seelenlust (BWV 170)

Johann Sebastian Bach

1. Aria (A)

Vergnügte Ruh, beliebte Seelenlust!Zalige rust, geliefde zielerust!
Dich kann man nicht bei Höllensünden,Men vindt jou niet bij zonden van de hel,
wohl aber Himmelseintracht finden,maar wel daar waar hemelse harmonie heerst;
du stärkst allein die schwache Brust,jij alleen maakt het zwakke gemoed krachtig,
vergnügte Ruh, beliebte Seelenlust!zalige rust, geliefde zielerust!
Drum sollen lauter TugendgabenDaarom moeten louter gaven van deugdzaamheid
in meinem Herzen Wohnung haben.in mijn hart wonen.

2. Recitativo (A)

Die Welt, das Sündenhaus,De wereld, dat huis van de zonde,
bricht nur in Höllenlieder ausbarst enkel uit in helse liederen
und sucht durch Haß und Neiden streeft ernaar door haat en nijd
des Satans Bild an sich zu tragen.sprekend op de satan te lijken.
Ihr Mund ist voller Ottergift,Haar mond is vol van addergif,
der oft die Unschuld tödlich trifft,dat vaak onschuldigen dodelijk treft
und will allein von Racha, Racha sagen.en alleen ‘racha’ [‘nietsnut’] wil roepen.
Gerechter Gott, wie weitRechtvaardige God, hoe ver
ist doch der Mensch von dir entfernet;is toch de mens van u vervreemd;
du liebst, jedoch sein Mundu bent enkel liefde, maar de mond van de mens
macht Fluch und Feindschaft kundbraakt vloeken uit en vijandschap
und will den Nächsten nur mit Füßen treten.en wil de naaste alleen maar vertrappen.
Ach! diese Schuld ist schwerlich zu verbeten.Ach! wie kan deze schuld met bidden delgen?

3. Aria (A)

Wie jammern mich doch die verkehrten Herzen, Wat heb ik toch verdriet van die verdorven harten,
die dir, mein Gott, so sehr zuwider sein: die u, mijn God, zozeer mishagen;
Ich zittre recht und fühle tausend Schmerzen, ik huiver heus en ik voel duizend pijnen,
wenn sie sich nur an Rach und Haß erfreun. wanneer zij zich enkel in wraak en haat verlustigen.
Gerechter Gott, was magst du doch gedenken, Rechtvaardige God, wat moet er in u omgaan,
wenn sie allein mit rechten Satansränken wanneer zij alleen maar met ware satanslisten
dein scharfes Strafgebot so frech verlacht! uw strikte geboden zo grof bespotten!
Ach! ohne Zweifel hast du so gedacht: Ach! ongetwijfeld hebt u gedacht:
Wie jammern mich doch die verkehrten Herzen!Wat heb ik toch verdriet van die verdorven harten!

4. Recitativo (A)

Wer sollte sich demnach wohl hier zu leben wünschen, Wie zou daarom hier graag leven,
wenn man nur Haß und Ungemach wanneer je enkel haat en tegenwerking ziet
vor seine Liebe sieht? als antwoord op Gods liefde?
Doch, weil ich auch den Feind Maar omdat ik ook mijn vijand
wie meinen besten Freund – als was hij mijn beste vriend –
nach Gottes Vorschrift lieben soll, naar Gods verordening moet liefhebben
so flieht mein Herze Zorn und Groll ontvlucht mijn hart woede en wrok
und wünscht allein bei Gott zu leben, en verlangt alleen bij God te leven,
der selbst die Liebe heißt. die de liefde zelve is.
Ach! eintrachtsvoller Geist, Ach, ziel, vervuld van harmonie,
wenn wird er dir doch nur sein Himmelszion geben?wanneer toch zal hij jou zijn hemelse Sion geven?

5. Aria (A)

Mir ekelt mehr zu leben, Ik walg ervan nog langer te leven,
drum nimm mich, Jesu, hin. neem mij, Jezus, daarom weg.
Mir graut vor allen Sünden, Ik gruw van alle zonden,
laß mich dies Wohnhaus finden, laat mij deze woonstee vinden,
wo selbst ich ruhig bin.waar ik in rust kan leven.
  
Libretto: Georg Christian Lehms Vertaling: Jaap van der Laan

Kale tekst origineel

1. Aria (A)

Vergnügte Ruh, beliebte Seelenlust!
Dich kann man nicht bei Höllensünden,
wohl aber Himmelseintracht finden,
du stärkst allein die schwache Brust,
vergnügte Ruh, beliebte Seelenlust!
  Drum sollen lauter Tugendgaben
  in meinem Herzen Wohnung haben.

2. Recitativo (A)

Die Welt, das Sündenhaus,
bricht nur in Höllenlieder aus
und sucht durch Haß und Neid
des Satans Bild an sich zu tragen.
Ihr Mund ist voller Ottergift,
der oft die Unschuld tödlich trifft,
und will allein von Racha, Racha sagen.
Gerechter Gott, wie weit
ist doch der Mensch von dir entfernet;
du liebst, jedoch sein Mund
macht Fluch und Feindschaft kund
und will den Nächsten nur mit Füßen treten.
Ach! diese Schuld ist schwerlich zu verbeten.

3. Aria (A)

Wie jammern mich doch die verkehrten Herzen,
die dir, mein Gott, so sehr zuwider sein:
Ich zittre recht und fühle tausend Schmerzen,
wenn sie sich nur an Rach und Haß erfreun.
Gerechter Gott, was magst du doch gedenken,
wenn sie allein mit rechten Satansränken
dein scharfes Strafgebot so frech verlacht!
Ach! ohne Zweifel hast du so gedacht:
Wie jammern mich doch die verkehrten Herzen!

4. Recitativo (A)

Wer sollte sich demnach wohl hier zu leben wünschen,
wenn man nur Haß und Ungemach
vor seine Liebe sieht?
Doch, weil ich auch den Feind
wie meinen besten Freund
nach Gottes Vorschrift lieben soll,
so flieht mein Herze Zorn und Groll
und wünscht allein bei Gott zu leben,
der selbst die Liebe heißt.
Ach! eintrachtsvoller Geist,
wenn wird er dir doch nur sein Himmelszion geben?

5. Aria (A)

Mir ekelt mehr zu leben,
drum nimm mich, Jesu, hin.
  Mir graut vor allen Sünden,
  laß mich dies Wohnhaus finden,
  wo selbst ich ruhig bin.


Libretto: Georg Christian Lehms
	

Kale tekst Nederlandse vertaling

1. Aria (A)

Zalige rust, geliefde zielerust!
Men vindt jou niet bij zonden van de hel,
maar wel daar waar hemelse harmonie heerst;
jij alleen maakt het zwakke gemoed krachtig,
zalige rust, geliefde zielerust!
Daarom moeten louter gaven van deugdzaamheid
in mijn hart wonen.

2. Recitativo (A)

De wereld, dat huis van de zonde,
barst enkel uit in helse liederen
en streeft ernaar door haat en nijd
sprekend op de satan te lijken.
Haar mond is vol van addergif,
dat vaak onschuldigen dodelijk treft
en alleen ‘racha’ [‘nietsnut’] wil roepen.
Rechtvaardige God, hoe ver
is toch de mens van u vervreemd;
u bent enkel liefde, maar de mond van de mens
braakt vloeken uit en vijandschap
en wil de naaste alleen maar vertrappen.
Ach! wie kan deze schuld met bidden delgen?

3. Aria (A)

Wat heb ik toch verdriet van die verdorven harten,
die u, mijn God, zozeer mishagen;
ik huiver heus en ik voel duizend pijnen,
wanneer zij zich enkel in wraak en haat verlustigen.
Rechtvaardige God, wat moet er in u omgaan,
wanneer zij alleen maar met ware satanslisten
uw strikte geboden zo grof bespotten!
Ach! ongetwijfeld hebt u gedacht:
Wat heb ik toch verdriet van die verdorven harten!

4. Recitativo (A)

Wie zou daarom hier graag leven,
wanneer je enkel haat en tegenwerking ziet
als antwoord op Gods liefde?
Maar omdat ik ook mijn vijand
– als was hij mijn beste vriend –
naar Gods verordening moet liefhebben
ontvlucht mijn hart woede en wrok
en verlangt alleen bij God te leven,
die de liefde zelve is.
Ach, ziel, vervuld van harmonie,
wanneer toch zal hij jou zijn hemelse Sion geven?

5. Aria (A)

Ik walg ervan nog langer te leven,
neem mij, Jezus, daarom weg.
Ik gruw van alle zonden,
laat mij deze woonstee vinden,
waar ik in rust kan leven.


		Vertaling: Jaap van der Laan