naar de bespreking van BWV 169

Gott soll allein mein Herze haben (BWV 169)

Johann Sebastian Bach

1.   Sinfonia

2. Arioso (A)

Gott soll allein mein Herze haben. God alleen mag mijn hart bezitten.
Zwar merk ich an der Welt, Wel merk ik aan de wereld,
die ihren Kot unschätzbar hält, die haar slijk van onschatbare waarde acht,
weil sie so freundlich mit mir tut, doordat zij zo aardig tegen mij doet,
sie wollte gern allein dat zij graag als enige
das Liebste meiner Seelen sein. Doch nein; mijn zielsgeliefde zou willen zijn. Maar nee,
Gott soll allein mein Herze haben: alleen God mag mijn hart bezitten:
ich find in ihm das höchste Gut. in Hèm vind ik het hoogste goed.
Wir sehen zwar auf Erden hier und dar Weliswaar zien wij hier en daar op aarde
ein Bächlein der Zufriedenheit, een beekje van tevredenheid,
das von des Höchsten Güte quillet; dat opwelt uit de goedheid van de Allerhoogste,
Gott aber ist der Quell, maar God is de bron,
mit Strömen angefüllet, waaruit het water in stromen vloeit;
da schöpf ich, was mich allezeit daaruit schep ik wat mij te allen tijde
kann sattsam und wahrhaftig laben: voldoende en waarachtig laven kan.
Gott soll allein mein Herze haben.God alleen mag mijn hart bezitten!

3. Aria (A)

Gott soll allein mein Herze haben, Alleen God mag mijn hart bezitten!
ich find in ihm das höchste Gut. in Hèm vind ik het hoogste goed.
Er liebt mich in der bösen Zeit Hij heeft mij lief in kwade tijden
und will mich in der Seligkeit en wil mij in Zijn heerlijkheid
mit Gütern seines Hauses laben.met goederen uit Zijn huis vervullen.

4. Recitatief (A)

Was ist die Liebe Gottes? Wat houdt Gods liefde in?
Des Geistes Ruh, Rust voor de geest,
der Sinnen Lustgenieß, genot voor de zinnen,
der Seele Paradies. het paradijs voor de ziel!
Sie schließt die Hölle zu, Zij sluit de hel,
den Himmel aber auf; maar doet de hemel open;
sie ist Elias Wagen, zij is de wagen van Elia,
da werden wir in Himmel nauf waarin wij naar de hemel
in Abrahms Schoß getragen.gedragen worden tot in Abrahams schoot.

5. Aria (A)

Stirb in mir, Welt und alle deine Liebe, Sterf in mij, wereld, met al je liefde,
daß die Brust sich auf Erden für und für opdat het hart zich op aarde steeds meer
in der Liebe Gottes übe; in de liefde van God kan oefenen!
Stirb in mir, Sterf in mij,
Hoffart, Reichtum, Augenlust, hoogmoed, rijkdom, begeerte van de ogen,
ihr verworfnen Fleischestriebe, verachtelijke vleselijke driften,
stirb in mir.sterf in mij!

6. Recitatief (A)

Doch meint es auch dabei Maar heb daarbij
mit eurem Nächsten treu! ook het beste voor met uw naaste!
Denn so steht in der Schrift geschrieben: Want zó staat het geschreven in de Schrift:
du sollst Gott und den Nächsten lieben.gij zult God en de naaste liefhebben.

7. Koraal

Du süße Liebe, schenk uns deine Gunst, O zoete liefde, schenk ons uw gunst,
laß uns empfinden der Liebe Brunst, doe ons de hartstocht der liefde ervaren,
daß wir uns von Herzen einander lieben opdat wij elkaar van harte liefhebben
und in Friede auf einem Sinn bleiben. en in vrede eensgezind blijven.
Kyrie eleis.Kyrieleis.
  
Libretto: onbekend Vertaling: Henk Beindorff

Kale tekst origineel

1.   Sinfonia 2. Arioso (A)

Gott soll allein mein Herze haben.
  Zwar merk ich an der Welt,
  die ihren Kot unschätzbar hält,
  weil sie so freundlich mit mir tut,
  sie wollte gern allein
  das Liebste meiner Seelen sein. Doch nein;
Gott soll allein mein Herze haben:
  ich find in ihm das höchste Gut.
  Wir sehen zwar auf Erden hier und dar
  ein Bächlein der Zufriedenheit,
  das von des Höchsten Güte quillet;
  Gott aber ist der Quell,
  mit Strömen angefüllet,
  da schöpf ich, was mich allezeit
  kann sattsam und wahrhaftig laben:
Gott soll allein mein Herze haben.

3. Aria (A)

Gott soll allein mein Herze haben,
ich find in ihm das höchste Gut.
 Er liebt mich in der bösen Zeit
 und will mich in der Seligkeit
 mit Gütern seines Hauses laben.

4. Recitatief (A)

Was ist die Liebe Gottes?
Des Geistes Ruh,
der Sinnen Lustgenieß,
der Seele Paradies.
Sie schließt die Hölle zu,
den Himmel aber auf;
sie ist Elias Wagen,
da werden wir in Himmel nauf
in Abrahms Schoß getragen.

5. Aria (A)

Stirb in mir, Welt und alle deine Liebe,
daß die Brust sich auf Erden für und für
in der Liebe Gottes übe;
Stirb in mir,
Hoffart, Reichtum, Augenlust,
ihr verworfnen Fleischestriebe,
stirb in mir.

6. Recitatief (A)

Doch meint es auch dabei
mit eurem Nächsten treu!
Denn so steht in der Schrift geschrieben:
du sollst Gott und den Nächsten lieben.

7. Koraal

Du süße Liebe, schenk uns deine Gunst,
laß uns empfinden der Liebe Brunst,
daß wir uns von Herzen einander lieben
und in Friede auf einem Sinn bleiben.
Kyrie eleis.


Libretto: onbekend
	

Kale tekst Nederlandse vertaling

1.   Sinfonia 2. Arioso (A)

God alleen mag mijn hart bezitten.
Wel merk ik aan de wereld,
die haar slijk van onschatbare waarde acht,
doordat zij zo aardig tegen mij doet,
dat zij graag als enige
mijn zielsgeliefde zou willen zijn. Maar nee,
alleen God mag mijn hart bezitten:
in Hèm vind ik het hoogste goed.
Weliswaar zien wij hier en daar op aarde
een beekje van tevredenheid,
dat opwelt uit de goedheid van de Allerhoogste,
maar God is de bron,
waaruit het water in stromen vloeit;
daaruit schep ik wat mij te allen tijde
voldoende en waarachtig laven kan.
God alleen mag mijn hart bezitten!

3. Aria (A)

Alleen God mag mijn hart bezitten!
in Hèm vind ik het hoogste goed.
Hij heeft mij lief in kwade tijden
en wil mij in Zijn heerlijkheid
met goederen uit Zijn huis vervullen.

4. Recitatief (A)

Wat houdt Gods liefde in?
Rust voor de geest,
genot voor de zinnen,
het paradijs voor de ziel!
Zij sluit de hel,
maar doet de hemel open;
zij is de wagen van Elia,
waarin wij naar de hemel
gedragen worden tot in Abrahams schoot.

5. Aria (A)

Sterf in mij, wereld, met al je liefde,
opdat het hart zich op aarde steeds meer
in de liefde van God kan oefenen!
Sterf in mij,
hoogmoed, rijkdom, begeerte van de ogen,
verachtelijke vleselijke driften,
sterf in mij!

6. Recitatief (A)

Maar heb daarbij
ook het beste voor met uw naaste!
Want zó staat het geschreven in de Schrift:
gij zult God en de naaste liefhebben.

7. Koraal

O zoete liefde, schenk ons uw gunst,
doe ons de hartstocht der liefde ervaren,
opdat wij elkaar van harte liefhebben
en in vrede eensgezind blijven.
Kyrieleis.


		Vertaling: Henk Beindorff