naar de bespreking van BWV 167

Ihr menschen, rühmet Gottes Liebe (BWV 167)

Johann Sebastian Bach

1. Aria (T)

Ihr Menschen, rühmet Gottes LiebeO mensen, roem Gods liefde
und preiset seine Gütigkeit!en prijs zijn goedheid!
Lobt ihn aus reinem Herzenstriebe,Loof hem vanuit uw hart
daß er uns zu bestimmter Zeitomdat hij voor ons op zijn tijd
das Horn des Heils, den Weg zum Lebende hoorn van het heil, de weg naar het leven
an Jesu, seinem Sohn, gegeben.aan Jezus, zijn zoon heeft gegeven.

2. Recitatief (A)

Gelobet sei der Herr Gott Israel, Geloofd zij de God van Israël,
der sich in Gnaden zu uns wendet die zich genadig naar ons toe keert
und seinen Sohn en zijn zoon
vom hohen Himmelsthron vanaf de hoge hemeltroon
zum Welterlöser sendet. naar de wereld stuurt om die te verlossen.
Erst stellte sich Johannes ein Eerst verscheen Johannes
und mußte Weg und Bahn die de weg en het pad
dem Heiland zubereiten, voor de Heiland gereed moest maken,
hierauf kam Jesus selber an, daarna kwam Jezus zelf,
die armen Menschenkinder om de arme mensenkinderen
und die verlornen Sünder en de verloren zondaars
mit Gnad und Liebe zu erfreun met genade en liefde te verblijden
und sie zum Himmelreich in wahrer Buß zu leiten.en hen in ware boete naar het hemelrijk te leiden.

3. Aria / Duet (S, A)

Gottes Wort, das trüget nicht,Gods woord bedriegt niet,
es geschicht, was er verspricht.wat hij belooft, gebeurt.
Was er in dem ParadiesWat hij in het paradijs
und vor so viel hundert Jahrenen zoveel honderden jaren geleden
denen Vätern schon verhieß,al aan de vaderen beloofde
haben wir gottlob erfahren.hebben wij, godlof, ervaren.

4. Recitatief (B)

Des Weibes Samen kam,Het zaad van de vrouw kwam
nachdem die Zeit erfüllet;toen de tijd vervuld was;
der Segen, den Gott Abraham,de zegen die God had beloofd
dem Glaubensheld, versprochen,aan Abraham, de held van het geloof,
ist wie der Glanz der Sonne angebrochen,is aangebroken zoals de glans van de zon,
und unser Kummer ist gestillet.en ons verdriet is gestild.
Ein stummer Zacharias preistEen stomme Zacharias prijst
mit lauter Stimme GottGod met luider stem
vor seine Wundertat,voor het wonder
die er dem Volk erzeiget hat.dat hij voor het volk heeft verricht.
Bedenkt, ihr Christen, auch,Ook u, christenen, bedenk
was Gott an euch getan,wat God aan u heeft gedaan,
und stimmet ihm ein Loblied an!en hef voor hem een loflied aan!

5. Koraal

Sei Lob und Preis mit Ehren,Lof, prijs en eer
Gott Vater, Sohn, Heiliger Geist!zij God, Vader, Zoon en Heilige Geest!
Der woll in uns vermehren,Die wil in ons vermeerderen
was er uns aus Genaden verheißt,wat hij ons uit genade heeft beloofd,
daß wir ihm fest vertrauen,zodat wij vast op hem vertrouwen,
gänzlich verlassen auf ihn,ons volkomen op hem verlaten,
von Herzen auf ihn bauen,van harte op hem bouwen,
daß unsr Herz, Mut und Sinnzodat ons hart, ons gemoed en onze geest
ihm festiglich anhangen;stevig aan hem vasthouden;
darauf singn wir zur Stund:daarop zingen wij op dit uur:
Amen, wir werdens erlangen,Amen, wij zullen het verkrijgen,
gläubn wir aus Herzens Grund.dat geloven wij uit de grond van ons hart.
  
Libretto: onbekend Vertaling: Ria van Hengel

Kale tekst origineel

1. Aria (T)

Ihr Menschen, rühmet Gottes Liebe
und preiset seine Gütigkeit!
  Lobt ihn aus reinem Herzenstriebe,
  daß er uns zu bestimmter Zeit
  das Horn des Heils, den Weg zum Leben
  an Jesu, seinem Sohn, gegeben.

2. Recitatief (A)

Gelobet sei der Herr Gott Israel,
der sich in Gnaden zu uns wendet
und seinen Sohn
vom hohen Himmelsthron
zum Welterlöser sendet.
Erst stellte sich Johannes ein
und mußte Weg und Bahn
dem Heiland zubereiten,
hierauf kam Jesus selber an,
die armen Menschenkinder
und die verlornen Sünder
mit Gnad und Liebe zu erfreun
und sie zum Himmelreich in wahrer Buß zu leiten.

3. Aria / Duet (S, A)

Gottes Wort, das trüget nicht,
es geschicht, was er verspricht.
  Was er in dem Paradies
  und vor so viel hundert Jahren
  denen Vätern schon verhieß,
  haben wir gottlob erfahren.

4. Recitatief (B)

Des Weibes Samen kam,
nachdem die Zeit erfüllet;
der Segen, den Gott Abraham,
dem Glaubensheld, versprochen,
ist wie der Glanz der Sonne angebrochen,
und unser Kummer ist gestillet.
Ein stummer Zacharias preist
mit lauter Stimme Gott
vor seine Wundertat,
die er dem Volk erzeiget hat.
Bedenkt, ihr Christen, auch,
was Gott an euch getan,
und stimmet ihm ein Loblied an!

5. Koraal

Sei Lob und Preis mit Ehren,
Gott Vater, Sohn, Heiliger Geist!
Der woll in uns vermehren,
was er uns aus Genaden verheißt,
daß wir ihm fest vertrauen,
gänzlich verlassen auf ihn,
von Herzen auf ihn bauen,
daß unsr Herz, Mut und Sinn
ihm festiglich anhangen;
darauf singn wir zur Stund:
Amen, wir werdens erlangen,
gläubn wir aus Herzens Grund.


Libretto: onbekend
	

Kale tekst Nederlandse vertaling

1. Aria (T)

O mensen, roem Gods liefde
en prijs zijn goedheid!
Loof hem vanuit uw hart
omdat hij voor ons op zijn tijd
de hoorn van het heil, de weg naar het leven
aan Jezus, zijn zoon heeft gegeven.

2. Recitatief (A)

Geloofd zij de God van Israël,
die zich genadig naar ons toe keert
en zijn zoon
vanaf de hoge hemeltroon
naar de wereld stuurt om die te verlossen.
Eerst verscheen Johannes
die de weg en het pad
voor de Heiland gereed moest maken,
daarna kwam Jezus zelf,
om de arme mensenkinderen
en de verloren zondaars
met genade en liefde te verblijden
en hen in ware boete naar het hemelrijk te leiden.

3. Aria / Duet (S, A)

Gods woord bedriegt niet,
wat hij belooft, gebeurt.
Wat hij in het paradijs
en zoveel honderden jaren geleden
al aan de vaderen beloofde
hebben wij, godlof, ervaren.

4. Recitatief (B)

Het zaad van de vrouw kwam
toen de tijd vervuld was;
de zegen die God had beloofd
aan Abraham, de held van het geloof,
is aangebroken zoals de glans van de zon,
en ons verdriet is gestild.
Een stomme Zacharias prijst
God met luider stem
voor het wonder
dat hij voor het volk heeft verricht.
Ook u, christenen, bedenk
wat God aan u heeft gedaan,
en hef voor hem een loflied aan!

5. Koraal

Lof, prijs en eer
zij God, Vader, Zoon en Heilige Geest!
Die wil in ons vermeerderen
wat hij ons uit genade heeft beloofd,
zodat wij vast op hem vertrouwen,
ons volkomen op hem verlaten,
van harte op hem bouwen,
zodat ons hart, ons gemoed en onze geest
stevig aan hem vasthouden;
daarop zingen wij op dit uur:
Amen, wij zullen het verkrijgen,
dat geloven wij uit de grond van ons hart.


		Vertaling: Ria van Hengel