naar de bespreking van BWV 166

Wo gehest du hin? (BWV 166)

Johann Sebastian Bach

1. Aria (B)

»Wo gehest du hin?«Waar gaat u heen?

2. Aria (T)

Ich will an den Himmel denkenIk wil aan de hemel denken
und der Welt mein Herz nicht schenken.en mijn hart niet aan de wereld schenken.
Denn ich gehe oder stehe,Want of ik ga of sta
so liegt mir die Frag im Sinn:steeds zit deze vraag in mijn gedachten:
Mensch, ach Mensch, wo gehst du hin?Mens, ach mens, waar ga je heen?

3. Aria/koraal (S)

Ich bitte dich, Herr Jesu Christ,Ik bid u, Heer Jezus Christus,
halt mich bei den Gedankenhoud mij bij die gedachte
und laß mich ja zu keiner Fristen laat mij nooit van mijn leven
von dieser Meinung wanken,die mening opgeven
sondern dabei verharren fest,maar daar altijd aan vasthouden,
bis daß die Seel aus ihrem Nesttot mijn ziel na dit bestaan
wird in den Himmel kommen.de hemel in zal gaan.

4. Recitatief (B)

Gleichwie die Regenwasser bald verfließen Zoals regenwater snel wegstroomt
und manche Farben leicht verschießen, en kleuren makkelijk verschieten,
so geht es auch der Freude in der Welt, zo vergaat het ook de vreugde in de wereld,
auf welche mancher Mensch so viele Stücken hält; die veel mensen zo belangrijk vinden;
denn ob man gleich zuweilen sieht, want ook al zie je soms
daß sein gewünschtes Glücke blüht, dat het gewenste geluk bloeit,
so kann doch wohl in besten Tagen toch kan op de mooiste dag
ganz unvermut’ die letzte Stunde schlagen.zomaar je laatste uur slaan.

5. Aria (A)

Man nehme sich in acht,Pas op
wenn das Gelücke lacht.wanneer het geluk je toelacht.
Denn es kann leicht auf ErdenWant op aarde kan het er gemakkelijk
vor abends anders werden,nog voor de avond anders uitzien
als man am Morgen nicht gedacht.dan je 's morgens hebt gedacht.

6. Koraal

Wer weiß, wie nahe mir mein Ende! Wie weet hoe nabij mijn einde is!
Hin geht die Zeit, her kommt der Tod; De tijd gaat heen, de dood komt naderbij;
ach wie geschwinde und behende ach, hoe spoedig en snel
kann kommen meine Todesnot. kan mijn doodsnood komen.
Mein Gott, ich bitt durch Christi Blut: Mijn God, ik bid door Christus' bloed:
machs nur mit meinem Ende gut! maak toch mijn einde goed!
  
Libretto: onbekend Vertaling: Leo de Leeuw

Kale tekst origineel

1. Aria (B)

»Wo gehest du hin?«

2. Aria (T)

Ich will an den Himmel denken
und der Welt mein Herz nicht schenken.
Denn ich gehe oder stehe,
so liegt mir die Frag im Sinn:
Mensch, ach Mensch, wo gehst du hin?

3. Aria/koraal (S)

Ich bitte dich, Herr Jesu Christ,
halt mich bei den Gedanken
und laß mich ja zu keiner Frist
von dieser Meinung wanken,
sondern dabei verharren fest,
bis daß die Seel aus ihrem Nest
wird in den Himmel kommen.

4. Recitatief (B)

Gleichwie die Regenwasser bald verfließen
und manche Farben leicht verschießen,
so geht es auch der Freude in der Welt,
auf welche mancher Mensch so viele Stücken hält;
denn ob man gleich zuweilen sieht,
daß sein gewünschtes Glücke blüht,
so kann doch wohl in besten Tagen
ganz unvermut’ die letzte Stunde schlagen.

5. Aria (A)

Man nehme sich in acht,
wenn das Gelücke lacht.
  Denn es kann leicht auf Erden
  vor abends anders werden,
  als man am Morgen nicht gedacht.

6. Koraal

Wer weiß, wie nahe mir mein Ende!
Hin geht die Zeit, her kommt der Tod;
ach wie geschwinde und behende
kann kommen meine Todesnot.
Mein Gott, ich bitt durch Christi Blut:
machs nur mit meinem Ende gut!Libretto: onbekend
	

Kale tekst Nederlandse vertaling

1. Aria (B)

Waar gaat u heen?

2. Aria (T)

Ik wil aan de hemel denken
en mijn hart niet aan de wereld schenken.
Want of ik ga of sta
steeds zit deze vraag in mijn gedachten:
Mens, ach mens, waar ga je heen?

3. Aria/koraal (S)

Ik bid u, Heer Jezus Christus,
houd mij bij die gedachte
en laat mij nooit van mijn leven
die mening opgeven
maar daar altijd aan vasthouden,
tot mijn ziel na dit bestaan
de hemel in zal gaan.

4. Recitatief (B)

Zoals regenwater snel wegstroomt
en kleuren makkelijk verschieten,
zo vergaat het ook de vreugde in de wereld,
die veel mensen zo belangrijk vinden;
want ook al zie je soms
dat het gewenste geluk bloeit,
toch kan op de mooiste dag
zomaar je laatste uur slaan.

5. Aria (A)

Pas op
wanneer het geluk je toelacht.
Want op aarde kan het er gemakkelijk
nog voor de avond anders uitzien
dan je 's morgens hebt gedacht.

6. Koraal

Wie weet hoe nabij mijn einde is!
De tijd gaat heen, de dood komt naderbij;
ach, hoe spoedig en snel
kan mijn doodsnood komen.
Mijn God, ik bid door Christus' bloed:
maak toch mijn einde goed!


		Vertaling: Leo de Leeuw