naar de bespreking van BWV 162

Ach! ich sehe, itzt, da ich zur Hochzeit gehe (BWV 162)

Johann Sebastian Bach

1. Aria (B)

Ach! ich sehe, Ach, ik zie,
itzt, da ich zur Hochzeit gehe, nu ik naar de bruiloft ga,
Wohl und Wehe. wel en wee.
Seelengift und Lebensbrot, Zielegif en levensbrood,
Himmel, Hölle, Leben, Tod, hemel, hel, leven, dood,
Himmelsglanz und Höllenflammen hemelse glans en hels vuur
sind beisammen. zijn er allemaal.
Jesu, hilf, daß ich bestehe!Jezus, help mij de toets te doorstaan!

2. Recitatief (T)

O großes Hochzeitfest, darzu der Himmelskönig O, groot bruiloftsfeest, waartoe de hemelse Koning
die Menschen rufen läßt! de mensen uitnodigt!
Ist denn die arme Braut, die menschliche Natur, Is dan de arme bruid, de menselijke natuur,
nicht viel zu schlecht und wenig, niet veel te eenvoudig en te gering
daß sich mit ihr om te trouwen met de Zoon van de Allerhoogste?
der Sohn des Höchsten traut? O, groot bruiloftsfeest,
O großes Hochzeitfest, hoe is aan het vlees die eer te beurt gevallen
wie ist das Fleisch zu solcher Ehre kommen, dat Gods Zoon het voor eeuwig heeft aangenomen?
daß Gottes Sohn es hat auf ewig angenommen? De hemel is zijn troon,
Der Himmel ist sein Thron, de aarde dient als voetbank voor zijn voeten,
die Erde dient zum Schemel seinen Füßen, toch wil hij deze wereld
noch will er diese Welt als bruid en geliefde kussen!
als Braut und Liebste küssen! Het bruiloftsmaal staat klaar,
Das Hochzeitmahl ist angestellt, het gemeste dier is geslacht,
das Mastvieh ist geschlachtet, wat is alles toch heerlijk toebereid!
wie herrlich ist doch alles zubereitet! Wat is diegene zalig
Wie selig ist, die door het geloof wordt geleid,
den hier der Glaube leitet, en wat is diegene vervloekt
und wie verflucht ist doch, der dieses Mahl verachtet!die dit maal veracht!

3. Aria (S)

Jesu, Brunnquell aller Gnaden, Jezus, bron van alle genade,
labe mich elenden Gast, geef mij, arme gast, te drinken,
weil du mich berufen hast! omdat u mij hebt uitgenodigd!
Ich bin matt, schwach und beladen; Ik ben moe, zwak en belast,
ach! erquikke meine Seele, ach, verkwik mijn ziel,
ach! wie hungert mich nach dir! ach, wat honger ik naar u!
Lebensbrot, das ich erwähle, Levensbrood dat ik kies,
komm, vereine dich mit mir!kom, verenig u met mij!

4. Recitatief (A)

Mein Jesu, laß mich nicht Mijn Jezus, laat mij niet
zur Hochzeit unbekleidet kommen, ongekleed op uw bruiloft komen,
daß mich nicht treffe dein Gericht; opdat uw oordeel mij niet treft;
mit Schrecken hab ich ja vernommen, want met schrik heb ik vernomen
wie du den kühnen Hochzeitgast, hoe u de vermetele bruiloftsgast
der ohne Kleid erschienen, die ongekleed verscheen,
verworfen und verdammet hast. hebt verworpen en vervloekt.
Ich weiß auch mein Unwürdigkeit: Ik ken ook mijn onwaardigheid:
Ach, schenke mir des Glaubens Hochzeitkleid; ach, schenk mij het bruiloftskleed van het geloof;
laß dein Verdienst zu meinem Schmucke dienen! laat uw verdienste mij tot tooi dienen!
Gib mir zum Hochzeitkleide Geef mij als bruiloftskleed
den Rock des Heils, de mantel van het heil,
der Unschuld weiße Seide! de witte zijde van de onschuld!
Ach! laß dein Blut den hohen Purpur dekken, Ach, laat uw bloed het verheven purper bedekken,
den alten Adamsrock und seine Lasterflekken, de oude Adamsmantel met zijn zondevlekken,
so werd ich schön und rein und dir willkommen sein, dan zal ik mooi en rein en u welkom zijn,
so werd ich würdiglich dan zal ik waardig
das Mahl des Lammes schmekken.van de maaltijd van het Lam genieten.

5. Aria / Duet (A, T)

In meinem Gott bin ich erfreut; In mijn God ben ik verheugd;
die Liebesmacht hat ihn bewogen, de liefdesmacht heeft hem bewogen
daß er mir in der Gnadenzeit om mij in het uur van de genade
aus lauter Huld hat angezogen uit louter goedgunstigheid de kleren
die Kleider der Gerechtigkeit. van de gerechtigheid aan te trekken.
Ich weiß, er wird nach diesem Leben Ik weet dat hij mij na dit leven
der Ehre weißes Kleid mir auch im Himmel geben.ook het witte erekleed in de hemel zal geven.

6. Koraal

Ach, ich habe schon erblikket Ach, ik heb haar al aanschouwd,
diese große Herrlichkeit! die grote heerlijkheid!
Itzund werd ich schön geschmükket Nu word ik prachtig getooid
mit dem weißen Himmelskleid. met het witte hemelse kleed.
Mit der güldnen Ehrenkrone Met de gouden erekroon
steh ich da für Gottes Throne, sta ik daar voor Gods troon,
schaue solche Freude an, aanschouw ik de vreugde
die kein Ende nehmen kann.waaraan geen eind kan komen.
  
Libretto: Salomo Franck Vertaling: Ria van Hengel

Kale tekst origineel

1. Aria (B)

Ach! ich sehe, 
itzt, da ich zur Hochzeit gehe,
Wohl und Wehe.
Seelengift und Lebensbrot,
Himmel, Hölle, Leben, Tod,
Himmelsglanz und Höllenflammen
sind beisammen.
Jesu, hilf, daß ich bestehe!

2. Recitatief (T)

O großes Hochzeitfest, darzu der Himmelskönig
die Menschen rufen läßt!
Ist denn die arme Braut, die menschliche Natur,
nicht viel zu schlecht und wenig,
daß sich mit ihr 
der Sohn des Höchsten traut?
O großes Hochzeitfest,
wie ist das Fleisch zu solcher Ehre kommen,
daß Gottes Sohn es hat auf ewig angenommen?
Der Himmel ist sein Thron,
die Erde dient zum Schemel seinen Füßen,
noch will er diese Welt
als Braut und Liebste küssen!
Das Hochzeitmahl ist angestellt,
das Mastvieh ist geschlachtet,
wie herrlich ist doch alles zubereitet!
Wie selig ist, 
den hier der Glaube leitet,
und wie verflucht ist doch, der dieses Mahl verachtet!

3. Aria (S)

Jesu, Brunnquell aller Gnaden,
labe mich elenden Gast,
weil du mich berufen hast!
Ich bin matt, schwach und beladen;
ach! erquikke meine Seele,
ach! wie hungert mich nach dir!
Lebensbrot, das ich erwähle,
komm, vereine dich mit mir!

4. Recitatief (A)

Mein Jesu, laß mich nicht
zur Hochzeit unbekleidet kommen,
daß mich nicht treffe dein Gericht;
mit Schrecken hab ich ja vernommen,
wie du den kühnen Hochzeitgast,
der ohne Kleid erschienen,
verworfen und verdammet hast.
Ich weiß auch mein Unwürdigkeit:
Ach, schenke mir des Glaubens Hochzeitkleid;
laß dein Verdienst zu meinem Schmucke dienen!
Gib mir zum Hochzeitkleide
den Rock des Heils, 
der Unschuld weiße Seide!
Ach! laß dein Blut den hohen Purpur dekken,
den alten Adamsrock und seine Lasterflekken,
so werd ich schön und rein und dir willkommen sein,
so werd ich würdiglich
das Mahl des Lammes schmekken.

5. Aria / Duet (A, T)

In meinem Gott bin ich erfreut;
die Liebesmacht hat ihn bewogen,
daß er mir in der Gnadenzeit
aus lauter Huld hat angezogen
die Kleider der Gerechtigkeit.
Ich weiß, er wird nach diesem Leben
der Ehre weißes Kleid mir auch im Himmel geben.

6. Koraal

Ach, ich habe schon erblikket
diese große Herrlichkeit!
Itzund werd ich schön geschmükket
mit dem weißen Himmelskleid.
Mit der güldnen Ehrenkrone
steh ich da für Gottes Throne,
schaue solche Freude an,
die kein Ende nehmen kann.


Libretto: Salomo Franck
	

Kale tekst Nederlandse vertaling

1. Aria (B)

Ach, ik zie,
nu ik naar de bruiloft ga,
wel en wee.
Zielegif en levensbrood,
hemel, hel, leven, dood,
hemelse glans en hels vuur
zijn er allemaal.
Jezus, help mij de toets te doorstaan!

2. Recitatief (T)

O, groot bruiloftsfeest, waartoe de hemelse Koning
de mensen uitnodigt!
Is dan de arme bruid, de menselijke natuur,
niet veel te eenvoudig en te gering
om te trouwen met de Zoon van de Allerhoogste?
O, groot bruiloftsfeest,
hoe is aan het vlees die eer te beurt gevallen
dat Gods Zoon het voor eeuwig heeft aangenomen?
De hemel is zijn troon,
de aarde dient als voetbank voor zijn voeten,
toch wil hij deze wereld
als bruid en geliefde kussen!
Het bruiloftsmaal staat klaar,
het gemeste dier is geslacht,
wat is alles toch heerlijk toebereid!
Wat is diegene zalig
die door het geloof wordt geleid,
en wat is diegene vervloekt
die dit maal veracht!

3. Aria (S)

Jezus, bron van alle genade,
geef mij, arme gast, te drinken,
omdat u mij hebt uitgenodigd!
Ik ben moe, zwak en belast,
ach, verkwik mijn ziel,
ach, wat honger ik naar u!
Levensbrood dat ik kies,
kom, verenig u met mij!

4. Recitatief (A)

Mijn Jezus, laat mij niet
ongekleed op uw bruiloft komen,
opdat uw oordeel mij niet treft;
want met schrik heb ik vernomen
hoe u de vermetele bruiloftsgast
die ongekleed verscheen,
hebt verworpen en vervloekt.
Ik ken ook mijn onwaardigheid:
ach, schenk mij het bruiloftskleed van het geloof;
laat uw verdienste mij tot tooi dienen!
Geef mij als bruiloftskleed
de mantel van het heil, 
de witte zijde van de onschuld!
Ach, laat uw bloed het verheven purper bedekken,
de oude Adamsmantel met zijn zondevlekken,
dan zal ik mooi en rein en u welkom zijn,
dan zal ik waardig
van de maaltijd van het Lam genieten.

5. Aria / Duet (A, T)

In mijn God ben ik verheugd;
de liefdesmacht heeft hem bewogen
om mij in het uur van de genade
uit louter goedgunstigheid de kleren
van de gerechtigheid aan te trekken.
Ik weet dat hij mij na dit leven
ook het witte erekleed in de hemel zal geven.

6. Koraal

Ach, ik heb haar al aanschouwd,
die grote heerlijkheid!
Nu word ik prachtig getooid
met het witte hemelse kleed.
Met de gouden erekroon
sta ik daar voor Gods troon,
aanschouw ik de vreugde
waaraan geen eind kan komen.


		Vertaling: Ria van Hengel